Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Program „Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi"<<

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi realizuje projekt pn.: „Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Działanie V.3 – Infrastruktura edukacyjna.

Okres realizacji: 05/2010-12/2010

Ogólna wartość projektu: 5 000 000,00 PLN
(w tym wartość dofinansowania 4 250 000,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Cele szczegółowe projektu to: rozwijanie i promowanie różnych form nabywania nowych i zmiany posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz kształcenia ustawicznego, usuwanie barier utrudniających dostęp do Edukacji osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, modernizacja i wyposażenie obiektów edukacyjnych, wdrożenie systemu koordynacji i monitoringu kierunków kształcenia w relacji: województwo, powiat, gmina – w kontekście potrzeb rynku pracy i zarobkowej migracji regionalnej.

Grupą docelową projektu: młodzież szkolna w ramach kształcenia formalnego i poza formalnego , nauczyciele zawodu oraz osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe zgodnie z zasadami kształcenia ustawicznego. Liczba osób korzystających z infrastruktury dydaktycznej – zakłada się przeszkolenia co najmniej 1480 uczniów z Łodzi i regionu łódzkiego oraz około 200 osób dorosłych.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu mechatroniki oraz rozszerzenie zakresu kształcenia o zajęcia specjalizujące odzwierciedlające najnowsze osiągnięcia techniki i technologii, organizacja szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, organizacja szkoleń prowadzących do zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych osób zagrożonym wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w wieku 15-25 lat oraz osób niepełnosprawnych.


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-02)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2010-02-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1603
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO