Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Sieć tematyczna "Tworzenie zdrowych społeczności"<<

Program Operacyjny URBACT II

Instytucja Zarządzająca: Sekretariat PO URBACT II w Paryżu

Obszary tematyczne, których dotyczą działania sieci:

  • Wskaźniki i kryteria zdrowego i zrównoważonego rozwoju miast
  • Zdrowy i zrównoważony styl życia
  • Wykorzystanie funduszy strukturalnych dla osiągnięcia korzyści zdrowotnych

Partner wiodący: Miasto Turyn

Partnerzy projektu: Amaroussion (Grecja), Bacau i Baia Mare (Rumunia), Barnsley i Belfast (Wielka Brytania), Lecce (Włochy), Lidingo (Szwecja), Łódź (Polska), Madryt (Hiszpania). Z siecią współpracują instytucje zarządzające funduszami europejskimi w regionach, w których położone są miasta partnerskie.

Faza I – przygotowawcza - projektu „Tworzenie zdrowych społeczności” trwała od kwietnia do października 2008 r. Jej celem było przygotowanie wniosku aplikacyjnego do fazy II – wdrożeniowej. W fazie I opracowano szczegółowy opis sytuacji wyjściowej w zakresie trzech obszarów tematycznych projektu w miastach partnerskich. Opis był wymaganym załącznikiem do wniosku aplikacyjnego do fazy II. Utworzono także w miastach partnerskich tzw. Lokalne Grupy Wsparcia, złożone z przedstawicieli instytucji i organizacji zainteresowanych tematyką projektu.

Celem fazy II, która trwać będzie do maja 2011 roku jest przygotowanie przez Lokalne Grupy Wsparcia Lokalnych Planów Działania, których realizacja będzie mogła w przyszłości być finansowana ze środków EFRR, EFS lub innych źródeł zewnętrznych.

Obszarem roboczym łódzkiej Lokalnej Grupy Wsparcia będzie Zielony Krąg Tradycji i Kultury wg wstępnej koncepcji urbanistycznej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego z roku 1993). Zielony Krąg stanowią tereny zielone otaczające centrum Łodzi wraz z położonymi tam punktami o znaczeniu historycznym dla miasta. Udział w pracach Grupy Wsparcia przedstawicieli różnych wydziałów Urzędu Miasta Łodzi, organizacji pozarządowych działających na rzecz różnych grup mieszkańców miasta oraz instytucji, których działalność służy poprawie zdrowia i jakości życia łodzian pozwoli na uwzględnienie w ostatecznej wersji planu ich różnorodnych potrzeb.

Całkowita wartość projektu w II fazie: 635.000 euro, w tym 476.250 euro z EFRR i 158.750 euro współfinansowania ze środków własnych partnerów.

Budżet dla Łodzi wynosi 63.500 euro, w tym 50.800 euro z ERDF i 12.700 euro ze środków Miasta Łodzi. Kwota 12.700 euro ma zostać przekazana na konto Partnera wiodącego w 2 częściach: 6500 euro do 30 czerwca 2009 r. i 6200 euro do 30 czerwca 2010 r.

Budżetem projektu zarządza centralnie Partner Wiodący.

Wyjątek stanowi część budżetu przeznaczona na działalność Lokalnej Grupy Wsparcia w wysokości do 17.250 euro, którą zarządza partner projektu i która zostanie przekazana przez Partnera Wiodącego w dwóch częściach: 9000 euro do 30 czerwca br., a pozostała część do 30 czerwca 2010 r.

Wydatki na działalność LGW obejmować będą: zakup usług (np. opracowania, usługi poligraficzne, wynajem sal, usługi gastronomiczne) i wynagrodzenia z umów o dzieło (np. ekspertyzy, opracowania).

W czasie trwania projektu odbędą się trzy międzynarodowe warsztaty tematyczne dla członków lokalnych grup wsparcia z udziałem ekspertów zatrudnionych w projekcie, które umożliwią wymianę doświadczeń między partnerami projektu. Pierwszy warsztat, poświęcony kryteriom i wskaźnikom zdrowego i zrównoważonego rozwoju miast odbędzie się w Łodzi w dniach 8-9 czerwca br.


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2213
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO