Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu"<<Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt pn. "Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu"
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. Całkowita wartość Projektu: 47 347 528,80 PLN; wartość dofinansowania: 35 510 646,60 PLN (w tym wartość dofinansowania dla Miasta Łodzi: 29 452 143,28 PLN); wkład własny: 11 836 882,20 PLN (w tym wkład Miasta Łodzi: 9 817 381,09 PLN).

Okres realizacji: lipiec 2009 – marzec 2013 roku.

Partnerzy Projektu: Gmina Koluszki, Miasto Zgierz, Miasto Konstantynów Łódzki, Gmina Nowosolna, Miasto Gmina Stryków, Gmina Andrespol.

Celem głównym projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” jest poprawa konkurencyjności regionu łódzkiego oraz wsparcie jego rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych w tworzeniu nowej i rozbudowy istniejącej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
Poprzez budowę bezpiecznych sieci szkieletowych oraz sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Projektowana infrastruktura teleinformatyczna pozwoli na połączenie urzędów i jednostek organizacyjnych miast/gmin, co przełoży się na lepszą komunikację oraz szybsze załatwienie sprawy. Jednostki samorządu terytorialnego zostaną wyposażone w wysokiej jakości sprzęt informatyczny oraz zaawansowane oprogramowania, wspomagające proces zarządzania oraz usprawniające codzienną pracę urzędników. Projekt zwiększy również dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT, co będzie jednocześnie przeciwdziałać zjawisku „cyfrowego wykluczenia” mieszkańców.

Osiągnięcie celu głównego projektu możliwe będzie, dzięki realizacji następujących zadań:

  1. Budowa pasywnej infrastruktury teleinformatycznej, tj. 121 km sieci światłowodowej na terenie Miasta Łodzi i Gminy Nowosolna oraz 482 punktów okablowania strukturalnego w Gminie Miasto Zgierz i Gminie Stryków.
  2. Zakup i instalacja: 123 punktów urządzeń aktywnych sieci LAN/MAN, 1104 zestawów komputerowych, 24 serwerów wraz macierzami, 24 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) w Gminie Konstantynów Łódzki oraz Gminie Koluszki, oferujących bezpłatny dostęp do Internetu w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców.
  3. Zakup i instalacja specjalistycznego oprogramowania, w tym: Systemu Backupu Danych i Archiwizacji, Systemu Antywirusowego, Zintegrowanego Systemu Informatycznego i Systemu Wspomagania Zarządzania Oświatą. Beneficjent zakłada wdrożenie u 6 uczestników projektu, poza Gminą Nowosolna 6 aplikacji (na każdego Partnera 1 aplikacja).

Jednostka realizująca projekt:
Departament Obsługi i Administracji, Wydział Informatyki - ul. Piotrkowska 104


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Informatyki
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-02)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2012-11-16)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3820
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO