Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt "Społeczna Strategia Rewitalizacji"<<

Projekt Społeczna Strategia Rewitalizacji jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość Projektu wynosi 291 365 zł, w tym 247 660,25 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i 43 704,75 zł z budżetu państwa.

Informacja o projekcie:
Celem Projektu jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej na terenie objętym „Uproszczonym lokalnym programem rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004–2013“ oraz opracowanie dokumentu pn. Społeczna Strategia Rewitalizacji.

Główne efekty Projektu:

 • uzyskanie aktualnej diagnozy społecznej dla obszaru objętego „Uproszczonym lokalnym programem rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004–2013“ uzyskana na podstawie badań ankietowych,
 • opracowanie Społecznej Strategii Rewitalizacji.

Społeczna Strategia Rewitalizacji zawierać będzie następujące elementy:

 • aktualną diagnozę problemów społecznych,
 • sposoby rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych (instrumenty pomocy),
 • grupy docelowe, do których powinna trafić pomoc,
 • wskazane możliwości finansowania poszczególnych instrumentów,
 • wskazanie instytucji i organizacji wdrażających.

Społeczna Strategia Rewitalizacji:

 • będzie wsparciem w sferze społecznej dla prowadzonych w mieście działań rewitalizacyjnych m.in. w ramach kwartału ulic Tuwima, Kilińskiego, Piłsudskiego, Piotrkowska, Programu rewitalizacji domów familijnych, czy też Programu Nowe Centrum Łodzi;
 • przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców poprzez budowę instrumentów wzmacniających aktywizację społeczno – zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i długotrwałym bezrobociem oraz zmniejszania zjawiska ubóstwa;
 • posłuży do przygotowania kolejnych wniosków o dofinansowanie, mających na celu wdrożenie wypracowanych instrumentów pomocy społecznej.
 • posłuży jednostkom i instytucjom zajmującym się tematyką rewitalizacji, rozwiązywaniem problemów społecznych oraz podmiotom opracowującym strategiczne dla Łodzi i regionu dokumenty, programy i inwestycje.

Okres realizacji Projektu: wrzesień 2008 – sierpień 2009

Wszystkie koszty przewidziane w Projekcie są kosztami kwalifikowanymi i refundowane będą w 100% w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Jednostka realizująca: Biuro Partnerstwa i Funduszy Urzędu Miasta Łodzi

Biuro Projektu „Społeczna Strategia Rewitalizacji”: Urząd Miasta Łodzi, 90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 113, IV piętro, pokój nr 10, tel. 042 638 44 19 fax 042 638 48 20.


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2194
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO