Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „System Informacji o Terenie dla Miasta Łodzi – Faza IX”<<


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt pn. „System Informacji o Terenie dla Miasta Łodzi – Faza IX”
współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 33 800 000,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 9 856 080,00 PLN
Wkład własny Miasta Łodzi: 23 943 920,00 PLN
Okres realizacji: 2009-2011

Przedmiotem projektu jest budowa baz danych wraz z dostawą serwerów, aplikacji oraz narzędzi informatycznych, których celem będzie efektywne stosowanie informacji przestrzennej oraz integracja baz danych niezbędnych do zarządzania miastem. Do postaci elektronicznej zostanie pozyskane, zaktualizowane i przetworzone pozostałe 20% powierzchni miasta Łodzi tj. 5725 ha. Jest to zamknięcie przedsięwzięcia realizowanego od 2001 roku.

Celem strategicznym projektu jest podniesienie atrakcyjności społeczno - gospodarczej Łodzi poprzez rozwój społeczeństwa informacyjnego w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury informacyjnej.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych na terenie województwa łódzkiego,
  • poprawa efektywności pracy administracji poprzez tworzenie publicznych rejestrów referencyjnych, w tym geograficznych systemów informacji przestrzennej.

W rezultacie realizacji projektu powinna nastąpić:

  • integracja zasobu danych przestrzennych na poziomie instytucjonalnym w regionie,
  • usprawnienie dostępu do danych przestrzennych oraz ich wymiany pomiędzy instytucjami i podmiotami w regionie,
  • budowa środowiska do przechowywania, aktualizacji i udostępniania referencyjnych baz danych w regionie.

Wdrożenie platformy udostępniania danych wraz z usługami skierowanymi do obywateli, przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych miasta umożliwi rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wpłynie to na poprawę jakości życia mieszkańców regionu jak również przyczyni się do realizacji polityki równych szans.

Jednostka realizująca projekt:
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2031
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO