Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym”<<

Projekt "Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi realizuje projekt pn: „Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym” , w ramach Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji: 11/08/2008 – 14/08/2009

Ogólna wartość projektu: 153.740,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 153.740,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy 265 uczniów z klas maturalnych IV LO, tak aby zagadnienia wymagane na maturze w zakresie rozszerzonym były przez nich opanowane w sposób całościowy.

Cele szczegółowe projektu to:
Utrwalenie i systematyzowanie wiedzy uczniów, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów z klas realizujących dany materiał na poziomie podstawowym, kontrolowanie poprawności stosowania przez uczniów pojęć, praw i terminów z danego przedmiotu, opisywania zjawisk i procesów charakterystycznych dla danego przedmiotu, ćwiczenie umiejętności korzystania z własnej wiedzy poprzez kształtowanie umiejętności np. odczytywania informacji przedstawionych w formie tabeli, konstruowania wykresów, wyjaśniania zjawisk przyczynowo-skutkowych, formułowania hipotez, wyciągania wniosków, kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań maturalnych, kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za własną naukę, kontrolowanie rezultatów przebiegu i doskonalenie własnego uczenia się poprzez ewaluację własnych osiągnięć.


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1809
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO