Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Przedszkolna edukacja wspierająca – bez ryzyka”<<

Projekt "Przedszkolna edukacja wspierająca - bez ryzyka" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Priorytetu IX PO KL – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Przedszkole Miejskie nr 40 w Łodzi realizuje projekt pn: „Przedszkolna edukacja wspierająca – bez ryzyka” , w ramach Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji: 18/08/2008 – 30/06/2010

Ogólna wartość projektu: 716.434,08 PLN (w tym wartość dofinansowania 694.941,06 PLN).

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz dostosowanie oferty przedszkola do istniejących potrzeb i problemów.

Cele szczegółowe projektu to: Zwiększenie ilości dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej, eliminacja zagrożenia likwidacji piątego oddziału nie spełniającego wymagań i standardów edukacyjnych, dostosowanie ofert przedszkola do potrzeb dzieci z problemami (rozwojowymi, wadami wymowy, niepełnosprawnych, z dysharmonią rozwoju), upowszechnienie nauki języków obcych, podniesienie poziomu świadomości rodziców dotyczącego problemów, potrzeb edukacyjnych i emocjonalnych dzieci, podniesienie poziomu pracy edukacyjnej i wychowawczej, zapewnienie nauczycielom wsparcia w pracy profilaktycznej i terapeutycznej.


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-03)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2010-02-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1769
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO