Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka”<<

Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi realizuje projekt pn: „Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji: 01/09/2009 – 31/08/2011

Ogólna wartość projektu: 902 465,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 888 465,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie poziomu upowszechniania edukacji przedszkolnej dzielnicy Łódź-Polesie na osiedlu „Karolew” oraz dostosowanie ofert Przedszkola Miejskiego nr 112 do istniejących potrzeb.

Cele szczegółowe projektu to:
Utrzymanie zagrożonego likwidacją jednego oddziału dla 25 dzieci pięcioletnich w PM 112, dostosowaniu oferty przedszkola do potrzeb dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz z wadami postawy, wymowy, z ryzykiem dysleksji. upowszechnianiu nauki języków obcych w przedszkolu, podniesieniu poziomu świadomości rodziców w zakresie potrzeby zapobiegania dysleksji., udzielanie wsparcia nauczycielom przedszkola Miejskiego nr 112 w pracy diagnostyczno-terapeutycznej.

Grupę docelową projektu stanowią dzieci w wieku 3-5 lat w liczbie 125 dzieci z dzielnicy Polesie, w tym 100 obecnych podopiecznych Przedszkola Miejskiego nr 112, oraz 25 dzieci pięcioletnich przyjętych do dodatkowego utrzymanego oddziału zagrożonego obecnie likwidacją.
Do grupy docelowej zaliczeni zostali również rodzice dzieci tj. ok. 150 osób.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia z języka angielskiego rozszerzające edukację językową, gimnastyka korekcyjna, zajęcia muzyczno - taneczno-rytmiczne, zajęcia w Aqua Parku „Fala”, indywidualna terapia pedagogiczna, praca z rodzicami.

Więcej informacji na stronie: www.przedszkole112.pl


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2431
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO