Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Statek Zewika - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja - projekt przedszkolnej edukacji włączającej”<<

Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi realizuje projekt pn: „Statek Zewika - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja - projekt przedszkolnej edukacji włączającej”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji: 01/08/2009 – 31/07/2011

Ogólna wartość projektu: 1 073 937,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 1 057 737,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat poprzez zwiększenie poziomu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dostosowanie oferty PM 152 do istniejących potrzeb.

Cele szczegółowe projektu to:
Przeprowadzenie kampanii promującej wychowanie przedszkolne i edukację włączającą, promowanie idei przedszkolnej edukacji włączającej, zwiększenie liczby dzieci korzystających z przedszkola, zwiększenie dostępu dzieci o specjalnych potrzebach do edukacji przedszkolnej, objęcie wsparciem rodziców wymagających pomocy w zakresie pracy z własnym dzieckiem i podniesienie ich świadomości.

Grupą docelową projektu jest 40 dzieci w wieku 3-5 lat przyjętych do nowego oddziału w PM 152- dzieci rodziców pracujących nieprzyjętych w toku rekrutacji 2009/10. Druga grupa to 20 dzieci o specjalnych potrzebach m.in.: 4 niepełnosprawne, z wadami wymowy, z grupy ryzyka dysleksji. Trzecia grupa: 28 rodziców dzieci.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia logopedyczne, zajęcia profilaktyki wad postawy, opracowanie i wdrożenie edukacji włączającej oraz indywidualnych programów terapeutycznych, zajęcia służące wyrównaniu szans edukacyjnych.


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-03)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2010-02-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2056
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO