Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Przedszkole Otwarte”<<

Przedszkole Miejskie nr 206 w Łodzi realizuje projekt pn: „Przedszkole Otwarte”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji: 01/09/2009 – 30/06/2011

Ogólna wartość projektu: 451 475,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 444 475,00 PLN).

Celem ogólnym projektu zwiększenie poziomu upowszechniania edukacji przedszkolnej w dzielnicy Widzew oraz dostosowanie oferty PM nr 206 do istniejących potrzeb i problemów, a w szczególności wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin niezamożnych i nie uczęszczających do przedszkola z powodu braku miejsc.

Cele szczegółowe projektu to:
Zwiększenie liczby dzieci w wieku 3-5 lat korzystających z różnych form edukacji przedszkolnej o 50 dzieci, zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkola, podniesienie świadomości rodziców dzieci w wieku 3-5 lat co do wagi edukacji przedszkolnej poprzez realizację kampanii informacyjnej, zwiększenie aktywności rodziców i mieszkańców dzielnicy Widzew poprzez włączenie ich w działania edukacyjne.

Grupą docelową projektu są dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodzice zamieszkujący dzielnicę Widzew, którzy ze względu na sytuację życiową lub brak miejsc w placówkach nie mogą zapewnić dzieciom edukacji przedszkolnej. Dodatkowo odbiorcami działań będzie ogół mieszkańców dzielnicy Widzew. Łącznie w projekcie weźmie udział 200 osób.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia z zakresu rekreacji ruchowej, zajęcia terapeutyczne, zajęcia teatralne, spotkania indywidualne z psychologiem i nauczycielami, pikniki, spotkania z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”, spartakiada przedszkolna, wojewódzki festiwal piosenki dziecięcej.

Więcej informacji na stronie: www.przedszkole.ms.sebdan.com.


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2118
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO