Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole”<<

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Łodzi realizuje projekt pn: „Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji: 01/09/2009 – 21/06/2011

Ogólna wartość projektu: 167 490,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 164 890,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest likwidowanie barier związanych z rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej 10 dzieci z wadą słuchu w tym pochodzących z biednych środowisk w Łodzi poprzez utworzenie oddziału przedszkolnego.

Cele szczegółowe projektu to:
Rozwijanie aktywności twórczej, indywidualnych zainteresowań, rozwijanie motywacji do działania, obserwowania, doświadczania i tworzenia, umacnianie wiary we własne siły, wyrabianie nawyku samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności, nabywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami własnymi i innych, kształtowanie potrzeb dbania o własne ciało i zdrowie

Grupą docelową projektu są dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym 3-5 lat. Łącznie w czasie dwóch lat realizacji projektu zajęciami przedszkolnymi zostanie objętych 15 dzieci.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia logorytmiki, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwojowego W. Sherborne, prowadzenie zajęć plastycznych oraz zajęć pokazowych dla rodziców dzieci niesłyszących.

Więcej informacji na stronie: www.sosw.edu.lodz.pl.


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1858
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO