Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Można lepiej”<<

Szkoła Podstawowa nr 71 w Łodzi realizuje projekt pn: „Można lepiej”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/09/2009-31/07/2011

Ogólna wartość projektu: 695 937,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 695 937,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i doskonalenie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 71 w Łodzi poprzez poszerzenie oferty zajęć, unowocześnienie dydaktyki i wdrożenie narzędzi efektywnego zarządzania w roku szkolnym 2009/10 i 2010/11.

Cele szczegółowe projektu to: wyrównanie szans edukacyjnych – objęcie wsparciem pedagogicznym wszystkich uczniów mających trudności w nauce lub zdiagnozowane deficyty rozwojowe, stworzenie warunków do rozwoju i aktywności uczniów - zorganizowanie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych głównie na rozwijanie kompetencji kluczowych i przygotowanie do sprawdzianu klas VI.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Szkoły Podstawowej nr 71 w Łodzi oraz szkoła jako instytucja. Projekt obejmie swym bezpośrednim oddziaływaniem 580 uczniów w wieku 6-13 lat w latach 2009/10 i 2010/11.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: dodatkowe zajęcia wyrównawcze, kompensacyjne, terapeutyczne dla dzieci z deficytami rozwojowymi, z trudnościami w nauce lub kontaktach społecznych, zajęcia logopedii, arteterapia.

Więcej informacji na stronie: www.sp71.lodz.pl/pokl


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1859
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO