Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Równe szanse - lepsze jutro”<<

Szkoła Podstawowa nr 79 w Łodzi realizuje projekt pn: „Równe szanse - lepsze jutro”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/09/2009-31/08/2011

Ogólna wartość projektu: 657 624,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 657 624,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie możliwości skutecznego kontynuowania nauki na dalszych etapach edukacyjnych 130 uczniów Szkoły Podstawowej nr 79 w Łodzi, zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego.

Cele szczegółowe projektu to: zmniejszenie różnic w poziomie wiedzy uczniów poprzez prowadzenie zajęć wyrównujących braki, zwiększenie zdolności do kontynuowania edukacji poprzez poprawę wyników osiąganych przez uczniów szóstych klas na sprawdzianie zewnętrznym, wyrównanie szans edukacyjnych wynikających z przyczyn ekonomicznych, środowiskowych i zdrowotnych poprzez eliminację czynników utrudniających uczestnictwo w procesie edukacji, wyrównanie i maksymalne zredukowanie deficytów rozwojowych u uczniów dysfunkcyjnych i objęcie ich dodatkowymi zajęciami terapeutycznymi, obniżenie poziomu agresji poprzez prowadzenie zajęć sportowych.

Grupę docelową projektu stanowi 130 uczniów Szkoły Podstawowej nr 79 w Łodzi w wieku 7-12 lat. Grupą docelową stanowią także nauczyciele w liczbie 26.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia wyrównawcze z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, szkolenia dla nauczycieli z zakresu efektywnych i aktywizujących metod nauczania, zajęcia terapeutyczne, zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe i rozwijające zainteresowania, zajęcia sportowe dla dzieci nadpobudliwych i agresywnych.

Więcej informacji na stronie: www.pai.net.pl/josia_h


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2448
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO