Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Wesoła e-szkoła”<<

Szkoła Podstawowa nr 141 w Łodzi realizuje projekt pn: „Wesoła e-szkoła”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 03/08/2009-31/07/2011

Ogólna wartość projektu: 795 662,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 795 662,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia poprzez zorganizowanie zajęć kompensacyjno-wyrównawczych, kół zainteresowań oraz specjalistycznych zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla 260 uczniów Szkoły Podstawowej nr 141 w Łodzi.

Cele szczegółowe projektu to: wdrożenie innowacyjnego narzędzia kształcenia dla 260 uczniów i nauczycieli 21 SP nr 141 poprzez stworzenie internetowej platformy edukacyjno- informacyjnej, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach poprzez zorganizowanie zajęć kompensacyjno-wyrównawczych, rozwój indywidualnych zainteresowań i uzdolnień u uczniów, przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie specjalnych zajęć, zmniejszenie zaburzeń w zachowaniu poprzez specjalne zajęcia socjoterapeutyczne.

Grupą docelową projektu jest 260 uczniów ze SP nr 141, którzy mają opóźnienia w opanowaniu materiału z danego przedmiotu oraz 21 nauczycieli SP nr 141.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: internetowa platforma edukacyjno-informacyjna, blok zajęć kompensacyjno-wyrównawczych, blok kół zainteresowań, specjalistyczne zajęcia socjoterapeutyczne, blok specjalistycznych zajęć profilaktycznych, szkolny piknik edukacyjny.

Więcej informacji na stronie: www.wesola-e-szkola.pl.


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2177
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO