Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „My też mamy talent”<<

Szkoła Podstawowa nr 175 w Łodzi realizuje projekt pn: „My też mamy talent”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/09/2009-31/08/2011

Ogólna wartość projektu: 638 615,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 638 615,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 250 uczniów ze SP nr 175 w Łodzi, o utrudnionym dostępie do edukacji, z powodów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, poprzez rozwijanie zainteresowań na różnych formach zajęć pozalekcyjnych.

Cele szczegółowe projektu to: rozwój kompetencji kluczowych u 250 uczniów, przeprowadzenie zajęć rozwijających różne zainteresowania, przeciwdziałanie patologii oraz zagospodarowanie uczniom czasu wolnego, wzrost kreatywności i aktywności twórczej u uczniów, korzystanie z technologii komputerowej, poprawa sprawności fizycznej, poprawa wyników w nauce u uczniów.

Grupą docelową projektu jest 250 uczniów ze SP nr 175 w Łodzi, w wieku 7-13 lat, o słabych wynikach w nauce, z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, o niskim statusie społecznym, patologicznych lub zagrożonych patologią, z problemami finansowymi, niewydolnych wychowawczo, bez widocznych perspektyw na zmiany w przyszłości.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia przyrodnicze, zajęcia matematyczne, zajęcia rytmiczno-ruchowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe, dwujęzyczny teatr „Maska”, zajęcia informatyczne, plastyczno-fotograficzne, zajęcia gry na gitarze.


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2132
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO