Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Komunikat Centrum Zarządzania Kryzysowego
Całodobowo tel.: +48 (42) 638-49-49
<<

czwartek, 23 lutego 2017 r. godzina: 06:00
 1. WODOCIĄGI

  • Liściasta 4/8 - awaria wodociągu 300 mm. Bez wody ul. Liściasta: od Dereniowej do Czereśniowej. Mieszkańcy zaopatrywani w wodę z podstawionej cysterny.

  Szczegółowe informacje o awariach, pracach konserwacyjno - remontowych i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, można uzyskać:

  - na stronie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  - pod bezpłatnym numerem telefonu: 994


 2. GAZOWNICTWO

  Brak doniesień o awariach.

 3. CIEPŁOWNICTWO I ENERGETYKA

  Brak doniesień o awariach.


 4. KOMUNIKACJA PUBLICZNA

   


 5. DROGI

     • INNE


   Komunikat WIOŚ

                                                                                                  Łódź, dnia 17.02.2017 r.

   PRZEKROCZENIE POZIOMU INFORMOWANIA O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO PYŁU PM10

               W nawiązaniu do zapisów ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zmianami), a w szczególności art. 92a oraz 93, a także w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r., poz. 1031) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 1034) oraz zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, niniejszym przesyłam informację o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10 (PI) w województwie łódzkim w dniu 16.02.2017 (PI=200 μg/m3 – wartość 24-godzinna, PA=300 μg/m3 – wartość 24-godzinna,).

             Jednocześnie informujemy, że zamieszczone poniżej informacje zostały niezwłocznie przekazane Zarządowi Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzkiemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego, w celu podjęcia dalszych działań zgodnie z zakresem kompetencji ww. organów.

              Przekroczenie ww. poziomu zanotowano o godz. 23:59:59 na stanowiskach pomiarowych w Pabianicach oraz w Łodzi (strefa Aglomeracja Łódzka, PL1001).

   Istnieje małe prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia w ciągu kolejnych 24 godzin.

    

   Poniżej przedstawiam szczegółowe informacje o przekroczeniu poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego:

   Nazwa strefy oceny: Aglomeracja Łódzka (PL1001),

   Substancja: pył PM10

   Wartość poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego: PI=200 μg/m3

   Wartość poziomu alarmowego: PA=300 μg/m3

   Krajowy kod stacji: LdPabiKonsta,

   Adres stacji: Pabianice, ul. Konstantynowska.

   Data i godzina wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego: 15.02.2017r. godz. 23:59:59.

   Wartości zanotowane na stanowisku pomiarowym:

   LdPabiKonsta - godz. 23:59:59 S24=247 μg/m3;

   Nazwa strefy oceny: Aglomeracja Łódzka (PL1001),

   Substancja: pył PM10

   Wartość poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego: PI=200 μg/m3

   Wartość poziomu alarmowego: PA=300 μg/m3

   Krajowy kod stacji: LdLodzKilins,

   Adres stacji: Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a

   Data i godzina wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego: 15.02.2017r. godz. 23:59:59.

   Wartości zanotowane na stanowisku pomiarowym:

   LdLodzKilins - godz. 23:59:59 S24=201μg/m3;

              Obszar na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego (PI): Obszar o łącznej powierzchni 319,6km2 zlokalizowany w:

   • Obszar o powierzchni 8,19km2 zlokalizowany gminie miasto Pabianice (centrum i północna część miasta), liczba mieszkańców obszaru na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia: 9,7 tys. osób.
   • Obszar o powierzchni 10km2 zlokalizowany gminie miasto Łódź (wschodnia i południowa część dzielnicy Łódź-Śródmieście), liczba mieszkańców obszaru na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia: 10,0 tys. osób.

              W związku z prognozowanym na najbliższe dni dalszymi opadami deszczu (http://www.pogodynka.pl/polska/prognoza_synoptyczna/lodz_lodz oraz http://www.meteo.pl/um/php/meteorogram_list.php?ntype=0u&fdate=2017021700&row=418&col=223&lang=pl&cname=%A3%F3d%BC), uwzględniając prognozy zanieczyszczenia powietrza publikowane na stronie www WIOŚ w Łodzi (http://www.wios.lodz.pl/Prognoza_zanieszczynia_powietrza_pylem_PM10,143) należy stwierdzić, iż w ciągu najbliższych 24 godzin ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (PI=200 μg/m3) oraz poziomu alarmowego pyłu PM10 w powietrzu (PA=300μg/m3) będzie bardzo małe.

               W celu zmniejszenia narażenia na wysokie stężenie pyłu PM10 w powietrzu zaleca się unikanie przebywania na otwartej przestrzeni połączonego ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym. Najbardziej narażone grupy ludności to: osoby chore na choroby górnych dróg oddechowych i układu krążenia, osoby wieku podeszłym, dzieci, kobiety w ciąży.

    

      Telefony alarmowe:

   • numer alarmowy - 112

   • Straż Pożarna - 998

   • Policja - 997

   • Straż Miejska - 986

   • Pogotowie Ratunkowe - 999

         Telefony służb technicznych:

   • wodociągowe - 994
   • gazowe - 992
   • ciepłownicze - 675 45 10
   • dźwigowe Dźwig Service - 19282
   • całodobowe telefony pogotowia energetycznego:
    • w przypadku zagrożenia życia - 991
    • zgłaszanie awarii i spraw dotyczących przerw w zasilaniu - 675 10 00
   • mieszkaniowe Prym - 640 41 05
   • mieszkaniowe Usługa - 676 77 77  Informację wprowadził(a): Grzegorz Dybalski (2017-02-23)
  Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 153204
  Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO