Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Równe szanse dla wszystkich uczniów”<<

Szkoła Podstawowa nr 190 w Łodzi realizuje projekt pn.: „Równe szanse dla wszystkich uczniów”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/09/2009-31/07/2010

Ogólna wartość projektu: 143 180,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 143 1800,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest stworzenie warunków równych szans dla uczniów SP 190 poprzez udzielenie wsparcia uczniom o trudnym dostępie do edukacji, a także poszerzenie ofert zajęć pozalekcyjnych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów klas I-VI SP 190 w okresie 10 miesięcy.

Cele szczegółowe projektu to: zapewnienie uczniom dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zapewnienie uczniom zdolnym zajęć rozwijających ich zainteresowania ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zapewnienie uczniom zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty opieki psychologiczno-pedagogicznej.

Grupą docelową projektu jest 382 uczniów klas I-VI SP 190 – zwłaszcza do tych, którzy po zajęciach lekcyjnych powinni zostać objęci pomocą na terenie szkoły.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia dziennikarskie, zajęcia pozalekcyjne: plastyczne, muzyczne, rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną, zajęcia wyrównawcze dla klas I-III, zajęcia wyrównawcze dla klas IV-VI z poszczególnych przedmiotów m.in. języka angielskiego i niemieckiego,, organizowania czasu i procesu uczenia się poprzez uczenie świadome.


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1790
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO