Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro”<<

Gimnazjum nr 44 w Łodzi realizuje projekt pn.: „Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro” w ramach Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/09/2009-31/08/2011

Ogólna wartość projektu: 132 085,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 132 085,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności kluczowych wśród 150 uczniów Gimnazjum nr 44 zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, w szczególności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz specjalistycznej pomocy dzieciom służącej osiągnięciu jak najlepszych rezultatów w kontekście planowania kolejnych etapów edukacyjnych, poprzez organizację różnych form zajęć pozalekcyjnych w okresie 2 lat szkolnych.

Cele szczegółowe projektu to: stworzenie warunków wspomagających indywidualny rozwój ucznia poprzez zorganizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języka angielskiego i niemieckiego, popularyzacja zagadnień z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii wśród uczniów szkoły, rozwijanie umiejętności społecznych i interpersonalnych uczniów.

Grupą docelową projektu jest 300 uczniów klas I i II Gimnazjum nr 44 w wieku 13-15 lat.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia wyrównujące dysproporcje edukacyjne w języku angielskim i niemieckim, zajęcia dydaktyczno- wyrównujące z matematyki, fizyki, biologii, geografii, chemii.


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2061
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO