Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Języki obce nie są już obce”<<

XXV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi realizuje projekt pn.: „Języki obce nie są już obce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/08/2009-31/07/2011

Ogólna wartość projektu: 593 265,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 593 265,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie różnic w zakresie kompetencji lingwistycznych uczniów/ uczennic XXV LO w Łodzi, dotyczących języka angielskiego i niemieckiego.

Cele szczegółowe projektu to: przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z języka angielskiego i niemieckiego, organizacja zajęć terapeutycznych dla młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) oraz zaburzeniami zachowania (zespół Aspergera, zespół nadpobudliwości psychoruchowej).

Grupą docelową projektu: stanowi 344 uczniów/ uczennic XXV LO w Łodzi, zamieszkujących na terenie Miasta i sąsiednich terenów woj. łódzkiego wymagających wsparcia dydaktycznego lub terapeutycznego.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego dla klas I, zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego dla klas I, zajęcia z j.angielskiego dla klas II, zajęcia z j. niemieckiego dla klas II, zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego, konsultacje z j.angielskiego dla klas III, konsultacje z j. niemieckiego dla klas III, zajęcia terapeutyczne dla młodzieży klas I-III.


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2136
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO