Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Szansa na sukces maturalny”<<

XXV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi realizuje projekt pn.: „Szansa na sukces maturalny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/09/2009-30/06/2011

Ogólna wartość projektu: 492 575,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 492 575,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych wśród 540 uczniów XXV LO, zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, napotykających problemy edukacyjne w zakresie przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii, biologii poprzez organizację różnych form zajęć pozalekcyjnych w okresie od IX 2009 do VI 2011 oraz podniesienie skuteczności kształcenia XXV LO, której konsekwencją będzie poprawa wyników egzaminu maturalnego z matematyki, a tym samym umożliwienie dalszego kształcenia zgodnie z preferencjami Polski i regionu.

Cele szczegółowe projektu to: stworzenie warunków wspomagających indywidualny rozwój ucznia poprzez zorganizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia i biologia, popularyzacja nauk ścisłych we współpracy z uczelniami wyższymi wśród uczniów szkoły, umożliwienie wyboru kierunków studiów z szerokiego wachlarza zgodnie z preferencją Polski i regionu, rozwijanie umiejętności społecznych i interpersonalnych uczniów.

Grupą docelową projektu: stanowi 540 uczniów klas II i III XXV LO w wieku 16 -20 lat, zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: przeprowadzenie zajęć utrwalających i systematyzujących wiedzę na poziomie rozszerzonym m.in. przy pomocy programu edukacyjnego Cabri wspomagającego nauczanie geometrii, fizyki i innych dziedzin powiązanych z pojęciem ruchu, przeprowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i poszerzających wiedzę uczniów klas II.


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1863
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO