Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Sięgaj po więcej”<<

XXXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi realizuje projekt pn.: „Sięgaj po więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/09/2009-31/08/2010

Ogólna wartość projektu: 230 270,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 230 270,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia (o kluczowym znaczeniu dla kontynuowania nauki) 180 uczniów XXXI LO w wieku 16-19 lat, zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego.

Cele szczegółowe projektu to: poprawa dostępu do edukacji, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych uczniów klas I i II, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I i II poprzez gruntowne przygotowanie do matury, kształtowanie umiejętności określonych w wymogach egzaminacyjnych u uczniów klas III, podniesienie kompetencji językowych, przystosowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, zwiększenie motywacji do samodzielnego myślenia, kreatywności, pogłębiania zdobytej wiedzy.

Grupą docelową projektu: stanowi 180 uczniów XXXI LO w Łodzi, w wieku 16-19 lat.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia wyrównawcze wspomagające uzupełnianie wiedzy i umiejętności klas I i II, przeprowadzenie testów sprawdzających przy przystąpieniu do realizacji projektu, opracowanie i realizacja programu zajęć dostosowanego do potrzeb grupy, przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, język angielski, język niemiecki, chemia, zajęcia sportowe.


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1793
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO