Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Lepsza szkoła - nowe horyzonty”<<

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi realizuje projekt pn.: „Lepsza szkoła - nowe horyzonty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/09/2009-30/09/2010

Ogólna wartość projektu: 329 439,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 329 439,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 170 uczniów LI LO o niskich wynikach w nauce, napotykających bariery środowiskowe i ekonomiczne, poprzez podniesienie poziomu umiejętności objętych standardami wymagań egzaminów maturalnych, zwiększenie motywacji do działania i rozwój zainteresowań w ciągu 1 roku.

Cele szczegółowe projektu to: podniesienie poziomu umiejętności uczniów klas I-III LI LO w kontekście egzaminów zewnętrznych, zwiększenie motywacji do nauki uczniów LI LO, rozwój zainteresowań poprzez podniesienie atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych, podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych przyszłych absolwentów LI LO, nabycie przez uczniów LI LO umiejętności autoprezentacji i podejmowania decyzji.

Grupą docelową projektu: stanowi 170 uczniów klas I-III LI LO, którzy mają niskie, niezadowalające wyniki w nauce, nie rokujący nadziei na uzyskanie dobrych wyników z egzaminów maturalnych, zagrożeni przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze niwelujące dysproporcje w trakcie procesu kształcenia, zajęcia wyrównawcze mające służyć zmniejszeniu zagrożenia przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty, podniesieniu umiejętności sprawdzanych podczas egzaminów maturalnych m.in. zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego.


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1911
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO