Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Polska w kółko - projekt aktywizacji poznawczej uczniów niepełnosprawnych”<<

Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Łodzi realizuje projekt pn.: „Polska w kółko - projekt aktywizacji poznawczej uczniów niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/09/2009-31/08/2010

Ogólna wartość projektu: 101 235,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 101 235,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest aktywizacja poznawcza uczniów ZSS nr 3 niepełnosprawnych intelektualnie lub/i ruchowo na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych prowadząca do efektywnej integracji społecznej i podniesienia umiejętności w zakresie kluczowych kompetencji.

Cele szczegółowe projektu to: podniesienie poziomu umiejętności uczniów ZSS nr 3 w zakresie ITC dotyczące obsługi sprzętu audiowizualnego, cyfrowego, programów komputerowych do ich obsługi, podstawowych programów biurowych, wyrobienie umiejętności efektywnego porozumiewania się w języku angielskim u uczniów ZSS nr 3, wzrost zdolności praktycznego zastosowania wiedzy matematyczno-przyrodniczej w życiu codziennym, wyrabianie postawy empatii i pomocniczości wobec osób niepełnosprawnych.

Grupą docelową projektu: jest 30 uczniów ZSS nr 3 w Łodzi w wieku między 10-21 rokiem życia niepełnosprawni intelektualnie i/lub ruchowo.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia dodatkowe w ramach koła informatycznego, zajęcia dodatkowe w ramach koła matematyczno-przyrodniczego, wycieczki edukacyjne, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, treningi interpersonalne z psychologiem.

Więcej informacji na stronie: http://polskawkolko.wikispaces.com


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1748
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO