Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „7 ścieżek do szkolnego sukcesu”<<

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr1 w Łodzi realizuje projekt pn.: „7 ścieżek do szkolnego sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/09/2009-31/07/2011

Ogólna wartość projektu: 1 206 240,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 1 206 240,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 256 uczniów z klas I-II szkół podstawowych z rejonu działania PPP1, napotykających problemy edukacyjne w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych poprzez organizację zajęć terapeutyczno-rozwojowych w okresie lat szkolnych 2009/2010 oraz 2010/2011.

Cele szczegółowe projektu to: rozpoznanie profili inteligencji uczniów z trudnościami szkolnymi – określenie mocnych i słabych obszarów, wszechstronne rozwijanie uczniów, stymulowanie wszystkich rodzajów inteligencji i podnoszenie ich kluczowych umiejętności szkolnych poprzez zorganizowanie i poprowadzenie zajęć terapeutyczno-rozwojowych, wsparcie szkół poprzez ich doposażenie w pomoce dydaktyczne.

Grupą docelową projektu: jest 256 dzieci z klas I i II z 15 szkół podstawowych z rejonu działania PPP1 określonego uchwałą Rady Miejskiej Nr LXIV/1473/01 z dnia 19.07.2001. Kolejną grupę docelową stanowi 46 nauczycieli ze szkół objętych projektem, pedagogów i psychologów z PPP1 zainteresowanych prowadzeniem zajęć.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: szkolenia dla nauczycieli zatrudnionych w projekcie oraz spotkania superwizyjne, zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla uczniów, konferencja dla nauczycieli zorganizowana na zakończenie projektu, wydawanie publikacji upowszechniającej projekt i promującej ideę inteligencji wielorakich w edukacji i terapii.

Więcej informacji na stronie: www.pokl190.pl


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-04)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2010-05-07)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1913
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO