Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Pomóż sobie zdać maturę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych wśród uczniów ostatnich klas LO, LP i LU”<<

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi realizuje projekt pn.: „Pomóż sobie zdać maturę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych wśród uczniów ostatnich klas LO, LP i LU” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9. 1. 2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do Edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 03/08/2009 - 30/06/2010

Ogólna wartość projektu: 1 481 904,66 PLN (w tym wartość dofinansowania 1 481 904,66 PLN).

Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z matematyki, fizyki i astronomii, biologii, geografii lub chemii u 4905 uczniów klas programowo najwyższych ze wszystkich prowadzonych przez Miasto Łódź: 39 LO - w tym 1 LO specjalne, 6 LP - w tym 1 LU w okresie 01.10.2009 - 30.04.2010.

Cele szczegółowe projektu to: udoskonalenie średnio o co najmniej 30% u 4905 uczniów klas programowo najwyższych z wymienionych szkół umiejętności słuchania, skutecznego porozumiewania i budowania poprawnych relacji w grupie rówieśniczej oraz umiejętności organizacji procesu uczenia się, udoskonalenie średnio o co najmniej 40% u 4905 uczniów klas programowo najwyższych z wymienionych szkół umiejętności poprawnej interpretacji tekstów, przetwarzania informacji, analizy i rozwiązywania problemów, podniesienie średnio o co najmniej 25% u 4905 uczniów klas programowo najwyższych z wymienionych szkół wiedzy z co najmniej jednego przedmiotu: matematyki, fizyki, astronomii, biologii, geografii lub chemii.

Grupą docelową projektu: jest 4905 uczniów klas programowo szkół wskazanych powyżej deklarujących zdawanie matury z matematyki, fizyki, astronomii, biologii, geografii lub chemii i potrzebach edukacyjnych specjalnych lub specyficznych.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w szkołach (matematyka, fizyka, astronomia, chemia, biologia, geografia, przeprowadzenie zajęć w z wykorzystaniem metod: uczenie się przez odkrywanie, uczenie się przez działanie, uczenie się przez przyswajanie, uczenie się przez przeżywanie oraz form pracy: indywidualnej, grupowej, zróżnicowanej i wielopoziomowej.


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1793
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO