Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie II”<<


Projekt „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi realizuje projekt: „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.1- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”

Okres realizacji: 01/02/2009 – 30/04/2010

Ogólna wartość projektu: 1 104 584,48 PLN (w tym wartość dofinansowania 938 896,80 PLN)

Celem ogólnym projekt jest wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 w Łodzi w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z usług Urzędu. Systematyczna poprawa jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Cele szczegółowe projektu to poprawa jakości obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy przez utrzymanie poziomu zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy, podniesienie kompetencji zawodowych kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 w Łodzi w zakresie świadczenia usług rynku pracy.

Grupa docelowa projektu to 71 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 w Łodzi, którzy realizują podstawowe usługi rynku pracy w szczególności w zakresie indywidualnych kontaktów z bezrobotnymi lub poszukującymi pracy.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

  • upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego – 30 kluczowych pracowników zatrudnionych w ramach projektu (21 pośredników pracy i 9 doradców zawodowych).
  • szkolenia kierowane przede wszystkim do pracowników, którzy w zakresie swoich obowiązków mają wpisany bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi;
  • studia wyższe (podyplomowe, uzupełniające magisterskie, licencjackie) dla 26 pracowników w celu uzyskania wymaganego wykształcenia.

Poddziałanie 6. 1. 2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-16)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2010-02-16)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1778
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO