Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „First Motion - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"<<

First Motion
- zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego
poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej

projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007–2013.
http://www.firstmotion.eu/, http://www.eu.baltic.net/

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności ośrodków skupiających przemysł audiowizualny, w tym filmowy, w krajach nadbałtyckich. Szczególny nacisk będzie położony na rozwój i wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które są głównymi podmiotami działającymi w przemyśle audiowizualnym.

Partnerzy:

 • Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH (Niemcy) - partner wiodący
 • Tallinn University Baltic Film and Media School (Estonia),
 • Estonian Film Foundation (Estonia),
 • Kommune Kristiansand (Norwegia),
 • Filmby Aarhus (Dania),
 • National Film Center of Latvia (Łotwa),
 • Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Miasto Łódź,
 • Boost Hbg (Szwecja),
 • The Alexandra Institute Ltd.(Dania),
 • University of Agder (Norwegia).

Główne działania w projekcie:

 1. Gromadzenie wiedzy na temat wyłaniających się rynków, rozwoju nowych wielomedialnych formatów, skutecznych modeli biznesowych oraz modeli odpowiedniego zrównoważonego wsparcia /dotacji. Działania te będą podejmowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa.


 2. Opracowanie właściwej polityki dla rozwoju regionalnego sektora twórczego, co następnie zostanie wsparte inicjatywą Audiowizualnej Rady Konsultacyjnej Regionu Morza Bałtyckiego.


 3. Opracowanie międzynarodowego Ramowego Programu Nauczania w zakresie mediów audiowizualnych oraz ustanowienie cyklicznej Akademii Letniej oferującej profesjonalne szkolenia w zakresie branży AV.


 4. Utworzenie Ogólnobałtyckiej Platformy Online, która stanowić będzie przestrzeń rynkową i komunikacyjną dla zastosowań b2b i b2c. Prowadzona będzie ona jako podmiot non-profit sprzyjający zmniejszeniu podziałów pomiędzy zachodem i wschodem oraz ułatwiający współpracę, a także wymianę wiedzy pomiędzy aktorami branż twórczych. Zostanie ona wykorzystana już w trakcie projektu i w ten sposób zostanie ustanowiona oraz poddana testowaniu.


 5. Opracowanie struktury efektywnego zarządzania klastrami medialnymi.

Główne planowane działania Urzędu Miasta Łodzi w ramach projektu:
W ramach projektu Urząd Miasta Łodzi będzie koordynatorem działań związanych z następującymi obszarami:

 • PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM – dokument przeznaczony dla producentów audiowizualnych zawierający aktualne zapisy oraz sekcję praktyczną w zakresie funkcjonowania przepisów o prawie autorskim w Polsce oraz krajach partnerskich projektu. Dokument powstanie w toku współpracy z prawnikami zajmującymi się tym zagadnieniem oraz konsultacjami ze środowiskiem (m.in. KIPA)
 • KOSZTORYSOWANIE – APLIKACJA SOFTWARE do planowania i rozliczania budżetu produkcji filmowej – opracowanie narzędzia informatycznego pozwalającego na precyzyjne zaplanowanie oraz skalkulowanie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięć audiowizualnych.
 • POSZERZENIE OFERTY ZAJĘĆ W PWSFTviT – opracowanie nowego programu nauczania w zakresie nowych mediów, poprzez współpracę tej placówki z innymi europejskimi jednostkami akademickimi uczestniczącymi w projekcie oraz realizacja przez studentów pilotażowych produkcji filmowych na potrzeby projektu.

Źródło finansowania projektu:
Projekt będzie współfinansowany w 85% (na zasadzie refundacji kosztów) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007–2013.

Okres realizacji projektu:
Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.

Budżet:

 • Całkowita wartość projektu wynosi 3 025 071 €
 • Budżet dla Miasta Łodzi wynosi 229 227 €.
 • 85% wartości projektu stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które wynosi 194 842 €,
 • Wkład własny Miasta Łodzi wynosi 34 385 €.

Jednostka realizująca projekt:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi


Źródło: Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-03-10)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2010-05-07)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1830
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO