Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
2010<<

Barbara Ewa Cygan – nauczycielka historii, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi, działacz społeczny.

Aleksander Jagodziński – emerytowany notariusz, przez wiele lat prezes Izby Notarialnej w Łodzi.

prof. dr hab. n. med. Iwona Małgorzata Kłoszewska – lekarz psychiatra, z jej inicjatywy powstało Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie.

Jan Marian Kozłowski – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Mikołajew, wiceprezes Zarządu Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łodzi.

dr Bolesław Władysław Liwowski – ekonomista Wydział Zarządzania UŁ, doradca w Regionalnym Centrum Rozwoju Gospodarczego.

Marek Ireneusz Płuciennik – inżynier inżynierii środowiska, działacz społeczny i samorządowy. Był radnym Rady Osiedla „Chojny-Dąbrowa”.

Bogdan Kazimierz Płusa – działacz społeczny na rzecz sportu, był kolarzem RKS Ruda i KS Włókniarz Łódź.

prof. dr hab. Maciej Antoni Przanowski – nauczyciel akademicki.

Anna Maria Rytwińska – nauczycielka, zastępca przewodniczącego Rady Osiedla Bałuty Centrum, działacz społeczny.

Ziemowit Skibiński – był nauczycielem akademickim i pisarzem, a także krytykiem literackim, eseistą, historykiem literatury i edytorem. Zmarł 10.02.2006 r.

Lucyna Skompska-Zapałowicz – polonistka, poetka, publicystka, pisarka.

Konrad Witold Tatarowski – nauczyciel akademicki, polonista, pracownik naukowy, dziennikarz, działacz opozycji demokratycznej.

Ewa Czesława Tomaszewska – nauczyciel, działacz społeczny, pedagog, magister inżynier włókiennik.

Jarosław Andrzej Twardowski – notariusz, do 2009 r. był sędzią oddelegowanym do orzekania w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi.

Michał Urbaniak – artysta muzyk.

Józef Henryk Wiśniewski – emerytowany pisarz, dziennikarz.

Centrum Służby Rodzinie w Łodzi – powołana w 1998 r. przez Arcybiskupa Łódzkiego organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego.

Halina Bernat – jest od dziesięciu lat zastępcą dyrektora w Łódzkim Domu Kultury. W latach 1999-2004 była redaktorem naczelnym pisma Samorządu Województwa Łódzkiego „Ziemia Łódzka”. Pani Halina Bernat jest współtwórczynią i główną organizatorką konkursu Profesjonalny Menadżer Województwa Łódzkiego. Konkurs ten jest organizowany co roku od dziesięciu lat. To jedyna taka inicjatywa w kraju. Pani Bernat była promotorem wojewódzkiego portalu internetowego poświęconego kulturze naszego województwa – www.reymont.pl. Jest to najpełniejsze źródło informacji o wydarzeniach artystycznych w Łodzi, województwie i szeroko rozumianej kulturze regionu.
Dzięki energii, zaangażowaniu, wielkiemu nakładowi pracy i zdolnościom organizacyjnym pani Haliny Bernat, Łódzki Dom Kultury zmienił swój wygląd, standard i estetykę wielu sal. ŁDK jest bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych, ma też lepszy poziom wyposażenia technicznego.
Pani Halina Bernat została wyróżniona w ubiegłym roku Honorową odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Janusz Bęben – jest dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi. Funkcję tę pełni od 22 lat. Pan Janusz Bęben doskonale rozumie istotę szkolnictwa zawodowego, rozumie jego problemy i jednocześnie jest osobą twórczą, poszukującą nowych rozwiązań korzystnych nie tylko dla szkoły, ale również dla całego Miasta. To między innymi dzięki jego zabiegom powstały nowe kierunki w trzech zawodach, a przy ich tworzeniu szkoła porozumiała się z pracodawcami, dzięki czemu absolwenci ZSP nr 3 nie mają trudności ze znalezieniem pracy po ukończeniu szkoły. Szkoła ma bardzo dobre wyniki poparte takąż opinią. Przyjeżdżają do niej słuchacze z całej Polski. Dużym osiągnięciem było podpisanie umowy o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą z Krakowa, która w przyszłym roku uruchomi na bazie szkoły filię studiów zaocznych o kierunku gazowniczym. Pan Janusz Bęben nie ustaje w zabiegach o pozyskiwanie nowych przedsiębiorców jako patronów klas kształcenia zawodowego. Swoimi działaniami przyczynia się do rozwoju szkolnictwa zawodowego w Łodzi oraz promocji Łodzi jako lidera nowych rozwiązań we współpracy z pracodawcami.

Bożena Halina Będzińska–Wosik – od 9 lat pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi. Trzykrotnie otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi. Pani Bożenie Będzińskiej-Wosik wręczono również Nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty. Ze względu na lokalizację szkoły na terenie byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 81 szczególną wagę przywiązuje do kultywowania miejsc pamięci związanych z tym tragicznym okresem. Placówka – pod kierownictwem p. Bożeny Będzińskiej-Wosik – utrwala pamięć o obozie, ale też dba o edukację patriotyczną oraz regionalną, współpracując z wieloma stowarzyszeniami. Pani Bożena Będzińska-Wosik, jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81, jest stałym organizatorem uroczystości pod Pomnikiem Martyrologii Dzieci Łódzkich w Parku Szarych Szeregów. Jest także autorką szeregu publikacji w prasie fachowej oraz w wielu wydawnictwach. Szkoła, którą kieruje p. Bożena Będzińska-Wosik, znajduje się na liście wyróżniających się szkół prowadzonych przez doświadczonych dyrektorów, opracowanej przez Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Elżbieta Beata Budny – jest nauczycielką, ale powszechnie jest znana jako prezes Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”. Fundacja, założona w 1996 roku, działa na terenie całej Polski i posiada status organizacji pożytku publicznego. „Krwinka” niesie wszechstronną pomoc dzieciom onkologicznie chorym oraz klinikom i oddziałom onkologii dziecięcej w kraju. Pani Elżbieta Budny, jako prezes Fundacji „Krwinka”, jest bardzo zaangażowana w projekty wspierające dzieci z chorobą onkologiczną i ich rodziny. Szczególnie wspiera ośrodek łódzki – Klinikę Pediatrii Onkologii, Hematologii i Diabetologii V i VI oddziału Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Fundacja, kierowana przez panią Elżbietę Budny, zorganizowała z sukcesem takie akcje, jak „Dawca szpiku”, program „Szczepień gimnazjalistek przeciwko wirusowi HPV” czy program „Mam szansę”, który ma na celu wyrównywanie szans rozwojowych chorych dzieci.

Grzegorz Andrzej Dąbrowski – otrzymuje Odznakę „Za zasługi dla Miasta Łodzi” pośmiertnie.
Pan Grzegorz Dąbrowski był funkcjonariuszem Służby Celnej, ale także przez trzydzieści lat działał w służbie harcerskiej. Harcmistrz Grzegorz Dąbrowski zginął tragicznie w wypadku samochodowym 22 lipca br. w miejscowości Sójki koło Kutna wraz z trójką harcerzy. Miał wiele pasji, które udzielały się innym. Był sternikiem jachtowym i instruktorem Polskiego Związku Żeglarskiego. Był także bosmanem Szczepu 58. Łódzkich Wodnych Drużyn Harcerskich i realizując się w tej funkcji koordynował działania remontu zabytkowej szkutni mieszczącej się w Folwarku Karola Scheiblera w Łodzi przy ul. Tymienieckiego. Jako prezes Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Harcerskich „Prawy Hals” zabierał głos w rozmowach dotyczących Księżego Młyna.
A poza tym pisał wiersze, komponował piosenki, nagrywał je i dzielił się nimi podczas występów na teatralnych deskach w całej Polsce. Grzegorz Dąbrowski był również swoistym „mostem” łączącym pokolenia partyzantów, kombatantów i harcerzy.
W imieniu odznaczonego Odznakę odebrała żona Małgorzata Dąbrowska.

Zbigniew Frączyk – swoje życie związał z turystyką. Jest założycielem i dyrektorem Regionalnej Organizacji Turystycznej w Łodzi. Był założycielem i członkiem zarządu łódzkiego oddziału Polskiej Izby Turystyki. Pan Zbigniew Frączyk jest z powołania pedagogiem – wykłada przedmioty związane z turystyką w łódzkich szkołach wyższych. Jest również wykładowcą na kursach pilotażu, na kursach dla kierowników i wychowawców w obiektach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Pan Zbigniew Frączyk jest także czynnym organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Pracował w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, jako osoba odpowiedzialna za tworzenie i opiniowanie egzaminów dla szkół średnich z zakresu turystyki. Także doradza i przygotowuje merytoryczne wnioski do Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie m.in. tworzenia produktów turystycznych czy opracowania strategii rozwoju turystyki dla województwa łódzkiego. Pan Zbigniew Frączyk jest członkiem Rady Programowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ds. Programu Rozwoju Turystyki w województwie łódzkim w latach 2007-2020. Zasiadał również w zespole ds. Dobrych Praktyk Polskiej Organizacji Turystycznej.

Janusz Janyst – jest znanym na terenie Łodzi promotorem kultury. Jest krytykiem muzycznym, dziennikarzem, pedagogiem, popularyzatorem muzyki, wykładowcą i prelegentem. Jest autorem ponad 2,5 tys. publikacji prasowych. Publikuje m.in. w „Zeszytach Naukowych”, gdzie przez 10 lat był sekretarzem redakcji. Pełnił też funkcję rzecznika prasowego Akademii Muzycznej. Był prelegentem m.in. Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, a od 30 lat pełni funkcję prelegenta w Filharmonii Łódzkiej.
Od trzech lat pan Janusz Janyst prowadzi w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Kulturalnych cykl autorski pod nazwą „Polihymnia z indeksem”. Są to spotkania koncertowo-klubowe z artystycznym udziałem studentów i młodych pracowników łódzkiej Akademii Muzycznej.
Pan Janusz Janyst należy do Stowarzyszenia Promocji Twórców Kultury i Stowarzyszenia Vena Artis. Wchodził w skład zarządu Polskiego Instytutu Muzycznego. Za swoją działalność został odznaczony m.in. Odznaką Honorową Jeunesses Musicales de Pologne, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Mirosław Stanisław Jaskulski – jest historykiem i kustoszem. Od trzydziestu lat pracuje w Muzeum Miasta Łodzi. Zajmuje się naukową pracą badawczą dotyczącą dziejów naszego Miasta. Często podejmowane przez Pana Jaskulskiego działania merytoryczne pozwalają nam poznać odkryte przez niego nowe aspekty dotyczące historii Łodzi. Rezultatem jego żmudnych poszukiwań archiwalnych i analizy źródłowych dokumentów historycznych są liczne publikacje i wystawy. Pracę historyka wykonuje z pasją. Jest autorem wielu książek i artykułów historycznych. Pan Mirosław Jaskulski opracował spis historycznych nazw łódzkich ulic. Napisał m.in. książkę „Stare fabryki Łodzi”. Był współautorem wielu wystaw prezentowanych we wnętrzach Muzeum Miasta Łodzi. Opracowane przez niego - historia pałacu i genealogia rodziny Poznańskich - to materiał źródłowy często przywoływany w różnych publikacjach. Jest członkiem Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Łodzi.

Barbara Natorska – otrzymała Odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” pośmiertnie.
Pani Barbara Natorska przez całe życie pomagała potrzebującym i aktywnie popierała wszelkie działania społeczne. Była założycielką i wieloletnią przewodniczącą Stowarzyszenia Obrony Praw Ubezpieczonych. Pod jej kierownictwem organizacja inicjowała i przewodziła konferencjom i spotkaniom dotyczącym ochrony zdrowia łodzian. Wielkim zaangażowaniem osobistym i współpracą ze wszystkimi środowiskami społecznymi, politycznymi i zawodowymi spowodowała zmianę decyzji o likwidacji Szpitala Dziecięcego im. J. Korczaka. Dzięki niej ten historyczny obiekt po modernizacji będzie nadal służył łódzkim dzieciom. Przez całe życie była związana z Łodzią. Pani Barbara Natorska była wieloletnim działaczem związkowym, a także przez dwie kadencje była posłanką na Sejm. Działała w organizacjach kobiecych. Była aktywnym członkiem wielu organizacji pozarządowych, m.in. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Przez całe życie była wzorem obywatela i wielkim, oddanym ludziom społecznikiem.
W imieniu odznaczonej Odznakę odebrał syn Krzysztof Natorski.

Kazimierz Nowak – jest inżynierem i prezesem Mazowieckiej Spółki Gazownictwa. Był inicjatorem i założycielem Towarzystwa Rozwoju Infrastruktury „ProLinea”. Pan Kazimierz Nowak jest przewodniczącym Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz przewodniczącym Komitetu Naukowo – Technicznego ds. Gazownictwa w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Posiada także tytuł „Generalnego Dyrektora Górniczego II stopnia”. Otrzymał Odznakę Honorową „Zasłużony dla górnictwa RP” i Złotą Odznakę „Zasłużony dla polskiej geologii”.
W ubiegłym roku pan Kazimierz Nowak uzyskał tytuł „Złotego Inżyniera 2009”. Jest gorącym orędownikiem rozwoju w Polsce szkolnictwa zawodowego, dlatego wspierał starania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi o wprowadzenie zawodu technika gazownictwa do klasyfikacji zawodów w kraju. Pan Kazimierz Nowak żywo interesuje się rozbudową szkoły, jej potrzebami i udzielaniem wszechstronnej pomocy. Pomaga doposażyć placówkę w niezbędne pomoce dydaktyczne. Podjął decyzję o wybudowaniu i wyposażeniu w Łodzi warsztatów praktycznych dla przyszłych gazowników.

Siostra Maria Teresa Pioskowik – jest zakonnicą–salezjanką, członkinią Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, pełni funkcję dyrektora Zespołu Opiekuńczo – Wychowawczego „Ochronka Bałucka”. W skład Zespołu wchodzi przedszkole, Dom Dziecka im. Laury Meozzi, świetlica środowiskowa oraz hostel dla dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Siostry Salezjanki, w odpowiedzi na ciągle pogarszającą się sytuację moralną i materialną w dzielnicy Bałuty, rozpoczęły ponownie działalność opiekuńczo-wychowawczą w roku 1989. Jest to historyczna kontynuacja Ochronki dla dzieci biednych robotników z Bałut, która była prowadzona w domu Sióstr od roku 1906 i zachowała polskie, patriotyczne tradycje, aż do zamknięcia jej w 1953 r. Działalność funkcjonującej dziś „Ochronki Bałuckiej” obejmuje głównie wychowanków z rodzin ubogich, wielodzietnych, a także różnego rodzaju patologii społecznej. Dzieci przychodzące z bardzo trudnych warunków, jakie miały w rodzinie, znajdują tam atmosferę, której najbardziej potrzebują i pragną. Siostra Maria Pioskowik z zawodu jest ekonomistką i pedagogiem.
Siostra jest osobą skromną, doceniającą pracę całego zespołu sióstr salezjanek i zgodziła się na zgłoszenie do Odznaki swej kandydatury z zastrzeżeniem, że jest przedstawicielem całej Ochronki Bałuckiej.

Ewa Teresa Skiba – jest pielęgniarką, która przeszła wszystkie szczeble kariery w tym zawodzie. Jej najważniejszym celem zawsze było dobro drugiego człowieka. Pani Ewa Skiba w środowisku pielęgniarek i położnych znana jest z tego, że wymaga bardzo dużo od innych osób, ale także i od siebie. Dlatego nieustająco podnosi swoje kwalifikacje oraz dąży, by tak samo postępowali jej współpracownicy. Całe życie pani Ewy Skiby związane jest w szczególności z lokalnym środowiskiem. Rzetelność, uczciwość, rozwaga oraz zaufanie środowiska to cechy, które pozwoliły pani Ewie Skibie na piastowanie przez dwie kolejne kadencje funkcji: Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Łodzi. Obecnie jest Przewodniczącą Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych. Konsekwencja w działaniu na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych, a także na rzecz środowiska łódzkiego sprawiły, że otrzymała Wyróżnienie za Zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych.

Profesor dr hab. Paweł Starosta – jest socjologiem i wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Łódzkim. Należy do grona znanych i uznanych w kraju i zagranicą socjologów zajmujących się problematyką rozwoju społeczności lokalnych, obszarów wiejskich, kapitału społecznego i uczestnictwa obywatelskiego. Pan profesor jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i raportów badawczych.
Od 1996 roku pełni funkcję Kierownika Katedry Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego. Był również dziekanem i prodziekanem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Pan profesor Paweł Starosta jest doradcą, współorganizatorem, wykładowcą w organizacjach pozarządowych. Aktywnie działa w celu integracji organizacji pozarządowych i drobnych przedsiębiorców z Uniwersytetem Łódzkim, pracownikami nauki i studentami. Należy do wielu stowarzyszeń, m.in. do Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego, Europejskiego Towarzystwa Socjologii Wsi oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Za swoją działalność naukową pan profesor dr hab. Paweł Starosta otrzymał indywidualną i zbiorową nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pięć nagród Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

dr Piotr Krzysztof Stengert – jest lekarzem medycyny, współtwórcą opieki paliatywnej w Łodzi i województwie łódzkim, założycielem Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci – Stowarzyszenia non profit i organizacji pożytku publicznego. Jest także autorem nowatorskiego połączenia opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi z niewydolnością oddechową i bez niewydolności oddechowej. Zorganizował pierwsze hospicjum dla dzieci prowadzące ości domową wentylację mechaniczna i opiekę paliatywną. W latach 1999-2008 był prezesem, wiceprezesem i członkiem Zarządu Stowarzyszenia Łódzkie Hospicjum dla Dzieci. W latach 1999-2007 był także kierownikiem i założycielem niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Realizującego cele statutowe Stowarzyszenia. Od 2007 r. jest konsultantem Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci ds. opieki paliatywnej i wentylacji mechanicznej. Od 2008 r. jest honorowym członkiem Stowarzyszenia Łódzkie Hospicjum dla Dzieci. Wśród odznaczeń, które otrzymał jest wyróżnienie Optimus Hominum za działalność humanitarną.
Od 2004 r. pan dr Piotr Stengert zaangażowany jest w działania związane z rozszerzeniem opieki nad nieuleczalnie chorymi dorosłymi, szczególnie z niewydolnością oddechową.

Bożena Kaźmiera Szafrańska – jest fotografem, pracuje w Muzeum Miasta Łodzi od 1981 roku, gdzie prowadzi pracownię fotograficzną oraz archiwum fotograficzne zasobów muzealnych. Pani Bożena Szafrańska przez blisko 30 lat zgromadziła znaczą ilość materiału dokumentacyjnego związanego zarówno z historią Muzeum Miasta Łodzi, jak przede wszystkim z historią Łodzi. Zawsze stara się być z aparatem fotograficznym tam, gdzie zachodzą zmiany w wizerunku Miasta, w jego architekturze, i te zmiany dokumentować. Fotografuje codzienne życie Miasta, wydarzenia muzealne, wystawy, koncerty, spektakle, imprezy edukacyjne, czy wizyty w Łodzi osobistości świata polityki, kultury, życia publicznego.
Od lat pani Bożena Szafrańska dokumentuje wszelkie działania remontowe i konserwatorskie oraz przebudowę w Pałacu Poznańskich. Wykonane przez nią fotografie są wykorzystywane w wielu publikacjach i materiałach promocyjnych wydawanych przez Muzeum i inne instytucje. Dzięki jej zaangażowaniu Muzeum i Miasto Łódź wzbogaciły się o dokumentację fotograficzną dorobku artystycznego wielu artystów łódzkich, takich jak Wacław Kondek, Lech Kunka, Jerzy Krawczyk czy Lena Kowalewicz.

Profesor Antoni Tadeusz Wierzbiński – jest artystą muzykiem oraz nauczycielem akademickim w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, gdzie prowadzi klasę fletu i zespołów kameralnych. Od pięciu lat pan profesor jest rektorem łódzkiej Akademii Muzycznej. Profesor Antoni Wierzbiński prowadzi żywą działalność artystyczną jako koncertujący z krajowymi i zagranicznymi orkiestrami solista, jako kameralista oraz jako muzyk orkiestrowy. Występuje często w zespołach kameralnych oraz z recitalami. Dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia, jak również dla Telewizji Polskiej i Holenderskiej. Był wykonawcą wielu premierowych wykonań utworów kompozytorów łódzkich związanych z Łódzką Akademią Muzyczną. Jest twórcą znanej w Polsce i zagranicą łódzkiej szkoły fletowej, której absolwenci klasy fletu prof. Antoniego Wierzbińskiego stanowią ścisłą czołówkę flecistów polskich i europejskich. Jest twórcą i kierownikiem artystycznym Polskiego Festiwalu Fletowego.

Małgorzata Zwolińska – jest nauczycielką i dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 71 w Łodzi od 1991 roku. Jest osobą niezwykle kreatywną, wspaniałym kierownikiem zespołu, z którym współpracuje. Jest autorką wielu innowacji pedagogicznych. Pozyskuje fundusze europejskie na realizację dodatkowych zajęć dla uczniów. Na szczególne podkreślenie zasługują realizowane przez panią Małgorzatę Zwolińską projekty edukacyjne dotyczące propagowania wiedzy o Łodzi i projekt „Razem w sporcie i nauce” w ramach programu Sokrates Comenius. Pani Małgorzata Zwolińska jest ponadto członkiem komisji rozpatrującej wnioski nauczycieli ubiegających się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego i mianowanego. Jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Urzędu Marszałkowskiego do spraw oceny wniosków PO KL w konkursach o pozyskiwanie środków unijnych w obszarze edukacji. Pani Małgorzata Zwolińska jest uważana za wspaniałego dyrektora szkoły. Placówka, którą kieruje, osiąga od wielu lat najlepsze wskaźniki. W ubiegłym roku szkolnym szkoła uzyskała pierwsze miejsce w Łodzi w ogólnołódzkim sprawdzianie wyników po szkole podstawowej. Pani Małgorzata Zwolińska została trzykrotnie wyróżniona nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi.


Źródło: Biuro Rady Miejskiej UMŁ
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2010-05-06)
Informację zmodyfikował(a): Monika Gędek (2010-11-18)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 5788
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO