Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt "Dobry start w matematykę"<<

Dobry start w matematykę

Projekt Nr WND-POKL.09.01.02-10-478/09 „Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Całkowita wartość projektu wynosi 1 210 510,00 zł, 100% środków na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Informacje o projekcie: Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest: wdrożenie w roku szkolnym 2011/2012 w 20 szkołach podstawowych programów rozwojowych, dotyczących rozwoju kompetencji kluczowych z zakresu nauki matematyki w klasach II-III.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • wyrównanie szans edukacyjnych 620 uczniów z klas II i III o najniższym poziomie kompetencji w zakresie matematyki;
  • podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności u 40 edukatorów z zakresu nauczania matematyki z wykorzystaniem form zabawowych i zróżnicowanych zestawów pomocy edukacyjnych w klasach II-III;
  • wzrost świadomości rodziców uczniów biorących udział w projekcie w aspekcie potrzeb oraz korzyści wynikających z wyrównania szans edukacyjnych z zakresu nauki matematyki.
Grupą docelową projektu jest: 620 uczniów i 40 edukatorów. Działania realizowane w ramach projektu obejmują:
  • Zarządzanie Projektem;
  • Rekrutacja szkół, edukatorów i uczniów;
  • Wdrożenie Programów Rozwojowych Szkół;
Działania podjęte w ramach Projektu mają charakter bilateralny: wsparcie skierowane jest zarówno do uczniów jak i edukatorów.
W ramach projektu zostaną zastosowane nowoczesne metody nauczania oparte na formach dydaktycznych wykorzystujących elementy zabawy. Edukatorzy otrzymają wsparcie szkoleniowe z zakresu innowacyjnych technik nauczania. Podjęte działania podniosą kompetencje kluczowe dzieci z zakresu matematyki oraz poszerzą kwalifikacje edukatorów we wdrażaniu nowoczesnych form dydaktycznych opartych na zabawie.

Okres realizacji projektu: od 1 grudnia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r.

Jednostka realizująca projekt:
Departament Strategii i Rozwoju
Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy
Urzędu Miasta Łodzi
Ul. Piotrkowska 113
90-430 Łódź


Źródło: Departament Strategii i Rozwoju, Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-08-23)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2011-08-24)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2204
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO