Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Przetarg ofert na ruchomości będące własnością zobowiązanego PPHU „STRUG” sp. j. P. i T. Szczepaniak<<

2010-11-23

Obwieszczenie o przetargu ofert

Prezydent Miasta Łodzi, działając na podstawie art. 105 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z póź. zm.) oferuje do sprzedaży w drodze przetargu ofert ruchomości będące własnością zobowiązanego PPHU „STRUG” sp. j. P. i T. Szczepaniak z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wydawniczej 1/3

  • Złom metalowy pozostały na terenie zakładu wraz z systemem ssącym powietrze w hali produkcyjnej – cena wywołania – 0,40 gr za kilogram.

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej ruchomości. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.

Oferty w zamkniętej kopercie z napisem PPHU „STRUG” – przetarg ofert można składać do godziny 13.00 w dniu 29 listopada 2010 r. Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, 90-113 Łódź ulica Sienkiewicza 5, pokój 426. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.

W ofercie zakupu należy podać: dokładne dane oferenta; podmiot zakupu, cenę brutto zakupu towaru, nie niższą niż cenę wywołania.

W przetargu ofert nie mogą uczestniczyć:

  1. zobowiązany;
  2. członkowie komisji przetargowej, ich małżonkowie i dzieci;
  3. pracownicy organu egzekucyjnego prowadzącego licytację, ich małżonkowie i dzieci, a jeżeli w danej miejscowości jest więcej organów egzekucyjnych – także pracownicy tych innych organów;
  4. osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym;
  5. osoby, które przekazały zajęte ruchomości na rzecz Skarbu Państwa, oraz członkowie ich rodzin określeni w pkt 2.

Oferty zostaną otwarte komisyjnie o godzinie 13.05 w dniu 29 listopada 2010 r. Urząd Miast Łodzi Wydział Finansowy, 90-113 Łódź ulica Sienkiewicz 5, pokój 426.

Ruchomość można oglądać w dniu 26 listopada 2010 r. w godzinach 13.00 – 13.30 w Łodzi przy ulicy Wydawniczej 1/3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 42 638-45-57 lub 42 638-45-99.

W przetargu ofert uczestniczą oferenci obecni przy otwieraniu ofert. Przy dokonaniu wyboru ofert wybiera się ofertę z najkorzystniejszą ceną. Wynik przetargu ogłasza się niezwłocznie po otwarciu wszystkich ofert.

Przetarg ofert uważa się za niedoszły do skutku, jeżeli nie weźmie w nim udział przynajmniej dwóch oferentów.

Prawo własności zajętych ruchomości, będących przedmiotem przetargu ofert, nabywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, uzyskała przebicie i natychmiast zapłaci całą cenę.

Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani też obniżenia ceny jaj nabycia z powodu jej wad, mylnego oszacowania lub innych przyczyn.

Nabywca, który stał się właścicielem nabytej ruchomości, odbiera ją w terminie 2 tygodni. Jeżeli nabywca nie odbierze nabytej ruchomości w wyznaczonym terminie, obowiązany jest uiścić koszty jej przechowania do dnia odbioru. Wysokość kosztów określa organ egzekucyjny.

Organ egzekucyjny nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte, nie udziela gwarancji ani rękojmi na sprzedaną ruchomość. Zakupiona nieruchomość nie podlega zwrotowi.

Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Źródło: Wydział Finansowy UMŁ
Informację opracował(a): Sylwia Michalak (2010-11-22)
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2010-11-23)
Informację zmodyfikował(a): Anna Antonowicz (2010-11-26)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 990
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO