Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Marzec 2004 r.<<

Ocena Ratingowa Łodzi 2004

STANDARD & POOR'S

FINANSE PUBLICZNE POZA U.S.A.

Data publikacji: 31-mar-2004
Przedruk z RatingsDirect

Streszczenie: Łódź (Miasto)

Analitycy wiarygodności kredytowej:
Felix Ejgel, Moskwa (7) 095-783-4060;
Monica Richter, Londyn (44) 207-176-3643

Ocena wiarygodności kredytowej: BBB-/Stabilna/-

Uzasadnienie

Dnia 31 marca 2004 r. agencja Standard & Poor's Ratings Services dokonała zmiany prognozy w stosunku do polskiego miasta Łodzi, co wynika z poprawy wyników budżetu miasta. Zmiana prognozy wynika z przywrócenia bieżącej nadwyżki budżetowej miasta, redukcji ogólnego deficytu oraz spowolnienia tempa akumulacji zadłużenia.

Jednocześnie agencja Standard & Poor's potwierdziła dla miasta długoterminową ocenę wiarygodności kredytowej emitenta na poziomie ‘BBB-‘.
Oceny wiarygodności kredytowej dla Łodzi, drugiego pod względem wielkości miasta w Rzeczypospolitej Polskiej (waluta obca: BBB+/Negatywna/A-2; waluta lokalna: A-/Negatywna/A-2), ogranicza wysoki poziom bezrobocia, niska elastyczność finansowa oraz duże potrzeby wydatków inwestycyjnych. Łagodzi niski poziom zadłużenia oraz dążenie nowego zespołu zarządzającego do utrzymania odpowiedniego poziomu wskaźników finansowych.
Zadłużenie bezpośrednie miasta pozostaje na możliwym do opanowania poziomie poniżej 45% dochodów bieżących i przekroczenie tego poziomu w ciągu najbliższych dwóch- trzech lat jest mało prawdopodobne. Pomimo tego, że miasto planuje zaciągnąć dalsze pożyczki dla zaspokojenia swoich dużych potrzeb infrastrukturalnych, zadłużenie bezpośrednie pozostanie na poziomie znacznie poniżej dozwolonego prawem limitu 60% dochodów bieżących. Przewiduje się, że obsługa zadłużenia ustabilizuje się na umiarkowanym poziomie 9% całkowitych dochodów miasta.
W 2003 r. przywrócono bieżącą nadwyżkę budżetową oraz obniżono deficyt po wydatkach inwestycyjnych do minimalnego poziomu 1.8% całkowitych dochodów. W 2004 r. miasto planuje utrzymanie bieżącej nadwyżki budżetowej i umiarkowanego deficytu po wydatkach inwestycyjnych.

Gospodarka lokalna skupia się wokół kurczącego się przemysłu włókienniczego i pokrewnych branż przemysłu lekkiego, co jest przyczyną wyższego bezrobocia i niższego poziomu zamożności w porównaniu z innymi ocenianymi miastami w Polsce.
Elastyczność finansowa miasta jest ograniczona. Dotacje z budżetu centralnego stanowią prawie 50% całkowitych dochodów miasta. Ponadto, możliwości samorządu lokalnego w zakresie zmian podatkowych i wydatków bieżących są ograniczone. Ostateczne skutki nowej ustawy o finansach samorządu lokalnego prawdopodobnie nie będą miały wpływu na sytuację miasta. Niemniej jednak, częściowe zastąpienie dotacji zwiększonym udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych może powodować przejściowe rozbieżności pomiędzy przychodami i wydatkami.

Modernizacja infrastruktury w nadchodzących latach będzie wymagać wysokich nakładów inwestycyjnych, na które środki będą pozyskiwane poprzez pożyczki i wykorzystanie przewidywanej nadwyżki budżetowej.
Miasto jest narażone na kłopoty związane ze słabą sytuacją finansową Banku Przemysłowego S.A. prowadzącego rachunki miasta. Bank pozostaje pod zarządem komisarycznym powołanym w 2003 r. decyzją Narodowego Banku Polskiego. Jeśli bank zostanie postawiony w stan likwidacji, co jest mało prawdopodobne, miasto będzie musiało przenieść wszystkie swoje rachunki do innej instytucji finansowej, co może spowodować opóźnienia lub braki płynności.

Prognoza

Stabilna prognoza wynika z oczekiwań agencji Standard & Poor’s, że miasto Łódź utrzyma odpowiedni poziom wskaźników finansowych, pomimo powolnego tempa wzrostu zatrudnienia oraz potencjalnej presji na budżet gminy w przypadku znacznej redukcji wpływów. Możliwość pozyskania funduszy akcesyjnych Unii Europejskiej oraz dążenie miasta do utrzymania rozsądnej realizacji budżetu prawdopodobnie zrównoważą rosnący popyt na usługi publiczne oraz znaczne potrzeby infrastrukturalne, pomimo niskiej elastyczności finansowej. Bieżące nadwyżki budżetowe oraz umiarkowane deficyty po wydatkach inwestycyjnych pozwolą miastu na utrzymanie kontroli nad akumulacją zadłużenia.


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2007-03-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3482
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO