Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 93, które przysługuje Miastu Łódź, znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy ul. Traktorowej 39<<

2011-01-04

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza aukcję (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 93, które przysługuje Miastu Łódź, znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy ul. Traktorowej 39

Lokal mieszkalny nr 93 znajdujący się w budynku położonym w Łodzi przy ul. Traktorowej 39 wchodzi w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” w Łodzi. Przedmiotowy lokal nie posiada księgi wieczystej.
Lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym, usytuowanym na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Traktorowej 39 (działka nr 48/167, obręb B-43), o powierzchni 12,6846 m2, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00020410/7.
Działka nr 48/167 stanowi własność Miasta Łodzi i jest oddana w wieczyste użytkowanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” do dnia 26 marca 2063 r.
Działka nr 48/167 jest położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Lokal (mieszkalny) o powierzchni użytkowej 37,68 m2 położony jest na parterze 7 klatki schodowej i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Nie posiada balkonu.
Dla lokalu (mieszkalnego) nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne. W przypadku zaistnienia potrzeby bądź obowiązku jego sporządzenia kupujący zobowiązany jest zlecić sporządzenie świadectwa energetycznego na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 30.07.2010 r., 24.09.2010 r.

Cena wywoławcza wynosi 125.000 zł. netto
Wadium 25.000 zł.
Postąpienie 5.000 zł. lub więcej.
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT według obowiązujących przepisów.

Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) odbędzie się w dniu 11 lutego 2011 r.
w UMŁ, ul. Piotrkowska 104, sala 455, o godzinie 13.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.
W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w aukcji w terminie do dnia 7.02.11 r. do godziny 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457.
Przed pobraniem numeru do aukcji uczestnicy zobowiązują się do: złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu (mieszkalnego) oraz „Warunkami przeprowadzenia aukcji” (ustnego przetargu nieograniczonego) i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adresu siedziby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z KRS. Dokumenty winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z warunkami aukcji, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonej aukcji z ważnych powodów.


Źródło: Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ
Informację opracował(a): Anetta Bednarek (2011-01-04)
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2011-01-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1559
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO