Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy”<<


Projekt „Szansa – wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji projektu: 01-08-2011 do 30-10-2012

Budżet: Całkowita wartość projektu: 716 541,00 PLN (85% EFS, 15% środki budżetu państwa).

Uczestnicy projektu: 30 niezatrudnionych, niepełnosprawnych mieszkańców i mieszkanek Łodzi, w wieku 15-64 lata, zagrożonych wykluczeniem społecznych z powodu niepełnosprawności.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji niezbędnych do podjęcia zatrudnienie na lokalnym rynku pracy przez 30 osób niepełnosprawnych z Łodzi.

Zakres projektu: W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

  1. warsztaty na temat aktywnego poszukiwania zatrudnienia na rynku pracy,
  2. warsztaty umiejętności psychologicznych,
  3. szkolenia zawodowe,
  4. zajęcia z obsługi komputera,
  5. zajęcia integrująco-rozwojowych, grupy wsparcia psychologicznego, spotkania grupowe ze specjalistami z zakresu m. in. prawa pracy,
  6. cztero lub sześciomiesięczne staże zawodowe/zajęcia reintegracji zawodowej.

Kontakt:
Biuro Projektu „Szansa – wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy” przy Biurze Strategii, Partnerstwa i Funduszy w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi,
90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 61A
tel. 042 638 63 36; 042 646 16 11

Plakat >>>

Źródło: Departament Strategii i Rozwoju, Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy
Informację opracował(a): Małgorzata Kurzyk-Obzejta (2011-10-13)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2011-10-14)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 6757
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO