Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na rok 2012 <<

2011-11-21

Cel konsultacji

Uzyskanie od mieszkańców Łodzi propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu budżetu miasta Łodzi na 2012 r., które będą pomocne przy dalszych pracach nad budżetem.

Aby wziąć udział w konsultacjach należy:

Wypełnić i czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem formularz konsultacji, który można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej albo - w wersji wydrukowanej - w pok. 112 i 117 w Wydziale Budżetu, ul. Sienkiewicza 5.
Wypełniony formularz konsultacji można przekazać w wersji elektronicznej, pocztą albo bezpośrednio na podane w ogłoszeniu adresy. Można go także przesłać za pośrednictwem, uruchomionego na czas trwania konsultacji, forum internetowego.

Uwaga:

W czasie trwania konsultacji społecznych, tj. od dnia 3 grudnia do dnia 16 grudnia 2011 r. do godz. 16:00, uruchomione będzie forum dyskusyjne: http://forum.samorzad.lodz.pl/.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1486/VI/11
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 18 listopada 2011 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu budżetu miasta Łodzi na rok 2012.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 3 grudnia 2011 r. do dnia 16 grudnia 2011 r. do godz. 16:00 w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii na formularzu konsultacji, który będzie dostępny do pobrania:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi – www.uml.lodz.pl (wejście przez banner „Konsultacje społeczne”), a także
 • w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5 pok. 112 i 117 w godzinach pracy urzędu.

Propozycje, uwagi i opinie można przekazać:

 • drogą elektroniczną na adres budzetkonsultacje@uml.lodz.pl,
 • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź,
 • bezpośrednio do sekretariatu Wydziału Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5 pok. 107, w godzinach pracy urzędu.

Projekt budżetu udostępniony będzie:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi – www.uml.lodz.pl (wejście poprzez banner „Konsultacje społeczne”), a także
 • w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5 pok. 112 i 117, w godzinach pracy urzędu.

Uwaga:

Propozycje, uwagi i opinie

 • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych,
 • złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed dniem 3 grudnia 2011 r. bądź po godz. 16:00 w dniu 16 grudnia 2011 r.,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem
nie będą uwzględnione.

Pliki do pobrania:


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Spraw Obywatelskich
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2011-11-21)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2011-12-12)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1710
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO