Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
2012<<

edycja wiosna 2012

Tadeusz Mieczysław Gallas – jest założycielem i prezesem Fundacji „Równe Szanse” w Łodzi, która działa już 10 lat. Przez ten czas Fundacja pomogła wielu ludziom potrzebującym pomocy. Pan Tadeusz Gallas prowadzi działalność w zakresie terapii uzależnień, pomocy prawnej i świetlicy dla dzieci. Przy Fundacji działa również grupa dzieci z rodzin zastępczych.
Pan prezes jest bardzo oddany swojej pracy i pomocy na rzecz innych ludzi. Wiele serca okazuje wszystkim, którzy potrzebują wsparcia a także wiele czasu poświęca innym, żyje ich problemami, cieszy się z każdego ich sukcesu. Pan Tadeusz Gallas, swoją mądrością, wrażliwością i dobrem przyciąga do siebie ludzi.

Ksiądz Henryk Hawryszczak – pomaga osobom potrzebujących pomocy, żyjącym na krawędzi ubóstwa, osobom niepełnosprawnym i poszkodowanym. Ksiądz Henryk Hawryszczak udziela bezpłatnych porad prawnych, pomaga pisać pisma urzędowe. Ma pod opieką ponad 140 osób.
Ksiądz Henryk Hawryszczak działał w Stowarzyszeniu Serce Matki w latach 2001-2009, a w Stowarzyszeniu Słuchaj Swego Serca działa od 2005 r. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Emanuel. Uczestniczy w działaniach Fundacji Równe Szanse. Ksiądz Henryk Hawryszczak to człowiek otwarty i wrażliwy na los innych ludzi pokrzywdzonych przez życie i potrzebujących wsparcia.

Profesor zwycz. dr hab. Jan Adam Jeżak – przez cały okres swojej kariery akademickiej jest związany z Uniwersytetem Łódzkim, jako specjalista w zakresie nauk o zarządzaniu. Wydał 186 publikacji oraz 31 opracowań niepublikowanych. Pan profesor Jan Jeżak jest jednym z inicjatorów utworzenia Wydziału Zarządzania w Uniwersytecie Łódzkim, był pierwszym Prodziekanem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą nowoutworzonego Wydziału Zarządzania UŁ.
Od 1994 roku pan profesor pracuje jako kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem na tym Wydziale oraz kierownik Zakładu Zarządzania Strategicznego w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem. Pan profesor Jan Jeżak angażuje się aktywnie w funkcjonowanie uczelni, ale też działa poza nią w licznych instytucjach naukowych.

Krystyna Joanna Korcz – jest nauczycielem języka polskiego i instruktorką teatralną, mimo wieku emerytalnego i przepracowania 50 lat z młodzieżą jest ciągle czynna zawodowo. Obecnie pracuje jako wolontariusz w IV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.
Od wielu lat pani Krystyna Korcz działa na rzecz upowszechnienia kultury teatralnej.
Prowadziła teatr poezji w Śródmiejskim Forum Kultury i w Centrum Zajęć Pozalekcyjnych nr 2, a także była opiekunką szkolnego koła recytatorskiego. Pani Krystyna Korcz dokonuje rzeczy niezwykle ważnej – krzewi kulturę żywego słowa, propaguje ideę patriotyzmu, promuje Łódź na arenie ogólnopolskiej, propaguje literaturę i twórczość łódzkich poetów.
Efekty jej pracy przekładają się nie tylko na liczne sukcesy jej uczniów, ale też kształtują wyraziste osobowości, ludzi dużej kultury osobistej i rozległej wiedzy.

Profesor dr hab. med. Andrzej Krzysztof Lewiński – Jest lekarzem, specjalistą z czterech dziedzin medycyny. Kieruje Kliniką Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego i Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Ponadto, pan prof. Andrzej Lewiński jest nauczycielem Akademickim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Przez sześć lat pełnił funkcję rektora tego Uniwersytetu. Był prezesem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, a obecnie sprawuje funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Zorganizował i założył pierwszą w Łodzi poradnię leczenia osteoporozy przy Szpitalu Klinicznym nr 3 Akademii Medycznej w Łodzi i został jej pierwszym kierownikiem. Prof. Andrzej Lewiński przyczynił się do założenia Kliniki Endokrynologii dla osób dorosłych w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Pełnił też przez wiele lat funkcję konsultanta krajowego i wojewódzkiego w zakresie endokrynologii.

Andrzej Lucjan Łukaszewski – Od 50 lat związany jest zawodowo z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym. W tym czasie kierował najważniejszymi obszarami w spółce – eksploatacyjnym i technicznym. Obecnie kieruje Działem Przewozów, pełniąc jednocześnie funkcję Głównego Specjalisty ds. Przewozów. Swoją karierę zawodową p. Andrzej Łukaszewski poświęcił łódzkiej komunikacji miejskiej, doskonaląc istniejące rozwiązania oraz nieustannie poszukując nowych, które usprawniają jej funkcjonowanie.
Jest wybitnym i cenionym w kraju specjalistą, obecnie jedynym z tak długim stażem, który całe swoje zawodowe życie działał na rzecz rozwoju transportu zbiorowego. Pan Andrzej Łukaszewski wykształcił pokolenia specjalistów, odnoszących sukcesy w branży komunikacyjnej.

Profesor dr hab. inż. Włodzimierz Jerzy Nakwaski – Jest nauczycielem akademickim na Politechnice Łódzkiej. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Fizyki, ale wcześniej pełnił m.in. funkcję Dziekana Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Jednym ze szczególnych osiągnięć profesora Włodzimierza Nakwaskiego jest stworzenie w Instytucie Fizyki Politechniki Łódzkiej szkoły naukowej zajmującej się fizyką laserów półprzewodnikowych, dzięki czemu ośrodek stał się szeroko znany w międzynarodowym środowisku naukowym.
Zdobył fundusze na rewitalizację tzw. Budynku Trzech Wydziałów i kierował pracami modernizacyjnymi, dzięki czemu doprowadził do odzyskania cennego okazu łódzkiej architektury przemysłowej i przyczynił się do zwiększenia potencjału edukacyjnego znakomitej łódzkiej uczelni technicznej.
Ponadto, profesor Włodzimierz Nakwaski zdobył również fundusze na gruntowną modernizację systemu kształcenia studentów na wszystkich kierunkach Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej dostosowującej go do standardów europejskich.

Zbigniew Józef Roliński – jest długoletnim działaczem turystycznym. Pan Zbigniew Roliński pełni wysokie funkcje w Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Łódź-Polesie. Był m.in. wieloletnim prezesem Zakładowego Koła PTTK przy Spółdzielni Artystycznej „Rękodzieło Artystyczne” w Łodzi. Od wielu lat jest Przodownikiem Turystyki Górskiej, pełniącym funkcje kierownicze na wycieczkach i rajdach w okolicach naszego miasta, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży łódzkich szkół i wszystkich łodzian.
Pan Zbigniew Roliński pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oddziału PTTK Łódź-Polesie. Kilkakrotnie pełnił - i pełni ją obecnie - funkcję Prezesa Zarządu Klubu Turystów Górskich „Świstak” Oddziału PTTK Łódź-Polesie.

Profesor dr hab. Jerzy Ryszard Różański – jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Łódzkim, a w kręgu jego zainteresowań znajduje się problematyka rozwoju przedsiębiorstwa i jego finansowania. Przedmiotem badań p. prof. Jerzego Różańskiego były m.in. łódzkie przedsiębiorstwa budowlane i przemysłowe oraz działające w Łodzi przedsiębiorstwa zagraniczne. Otrzymał również grant od Prezydenta M. Łodzi dla tematu „Ocena profili i kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym w kontekście zapotrzebowania rynku pracy w Łodzi i regionie”. Pan prof. Jerzy Różański kieruje grantem unijnym w zakresie współpracy nauki i biznesu jako czynnika wzmacniającego innowacyjność regionu łódzkiego. Kierował również zespołami restrukturyzującymi wiele łódzkich przedsiębiorstw. Jako kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytety Łódzkiego uruchomił specjalną ścieżkę studiów doktoranckich dla pracowników organów samorządu Łodzi i regionu łódzkiego.

Ponadto Rada Miejska przyznała zbiorowe Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”. Otrzymali je:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódź-Polesie im. Jana Dylika
W imieniu organizacji Odznakę odbiera pan Marka Sobieszczańskiego, prezes Łódzkiego Poleskiego Oddziału PTTK
Poleski Oddział Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego został założony w 1976 roku. Obecnie Oddział liczy 376 członków zrzeszonych w 14 Kołach i Klubach specjalistycznych, a w okresie największego rozwoju – w roku 1986 – liczył 3500 członków zrzeszonych w 65 Kołach i Klubach.
Oddział organizuje co roku około 350 imprez dla 6-8 tys. uczestników. Są to między innymi wycieczki piesze, wyprawy speleologiczne, przeglądy piosenki turystycznej czy konkursy.
Ponadto, specjalistyczne Komisje Oddziału prowadzą społecznie szkolenia oraz weryfikacje odznak turystycznych. Oddział PTTK Łódź-Polesie jest członkiem Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego, którego przedstawiciel stale współpracuje z Regionalną Organizacją Turystyczną w Łodzi.
Członkowie Oddziału współpracują z ROT przy okazji imprez turystycznych w regionie łódzkim. W ubiegłym roku Oddział PTTK Łódź-Polesie uroczyście obchodził jubileusz 35-lecia.


edycja jesień 2012

Sławomir Fijałkowski – jest filmoznawcą z wykształcenia i zamiłowania. Jego działalność, ścisła współpraca ze „Szkołą Filmową”, przyczynia się do tego, że bez kompleksów możemy mówić o naszym mieście „Łódź Filmowa”. Jego wizja kina i rozległa wiedza o świecie filmowym sprawiły, że kino Charlie zyskało miano miejsca „kultury popularnej i zarazem ambitnej”. Kino to jest miejscem przyjaznym zarówno dla studentów jak i dla seniorów. Specjalne seanse za niewygórowane stawki cieszą się coraz większą popularnością wśród mieszkańców naszego regionu. Kreatywność, lokalny patriotyzm, a przede wszystkim wiara w filmowy potencjał naszego Miasta jest nieustanną inspiracją do podejmowania nowych wyzwań. Pan Sławomir Fijałkowski buduje także markę, jaką jest „Forum Kina Europejskiego „Cinergia”. Dzisiaj wieczorem mamy okazję uczestniczyć w uroczystej gali otwierającej 17 edycję „Cinergii”.

Anna Zofia Jaros – posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, zarówno w systemie zawodowym, jak i wolontariatu. Pracowała w „Estradzie Łódzkiej” i Bałuckim Ośrodku Kultury, a obecnie przebywa na emeryturze. Pani Anna Jaros jest jednym z członków założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Starego Miasta. W Stowarzyszeniu angażowała się w działania skierowane do dzieci z rodzin ubogich i patologicznych. Współpracowała z dziećmi z okolicznych szkół podstawowych jako organizator różnego rodzaju imprez artystycznych. Pani Anna Jaros zaangażowana jest we współpracę z Łódzkim Ośrodkiem im. Brata Alberta. Każdego roku włącza się do działań Polskiej Akcji Humanitarnej, Fundacji Gajusz, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Bałuckiego Stowarzyszenia Abstynentów „Rodzina”.

Jacek Jędrzejczak – jest twórcą Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych, a także członkiem Łódzkiej Rady Pożytku Publicznego. Działa w ramach III sektora, tworzy projekty wspierające środowiska nauczycieli i administracji publicznej. Są to m.in. projekty „profesjonalizacja działań administracji publicznej i III sektora” , „Klub przyjaciół ziemi –aktywizacja ekologiczna łodzian”, „Ośrodek doradczy i szkoleniowy programu młodzież w działaniu”, „Łódzkie centrum obywatelskie” czy „Regionalne struktury europejskiej sieci Eurodesk”. Pan Jacek Jędrzejczak objął stanowisko prezesa Fundacji Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jest także współtwórcą idei parku kultur alternatywnych, który stanowi interdyscyplinarne centrum aktywności młodzieży. Z zawodu jest menedżerem.

Profesor dr hab. Witold Tomasz Kasperkiewicz – jest ekonomistą na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Kieruje Zakładem Mikroekonomii w Instytucie Ekonomii. Przedmiotem zainteresowań naukowych prof. Witolda Kasperkiewicza są zagadnienia procesów innowacyjnych w gospodarce i integracji europejskiej. Za osiągnięcia naukowe trzykrotnie uzyskał nagrody Ministra i wielokrotnie wyróżniany był nagrodami Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Pan profesor dwukrotnie był dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, pełnił też funkcję prodziekana. Jest doradcą, współorganizatorem i wykładowcą w organizacjach pozarządowych, w tym w Regionalnym Centrum Rozwoju Gospodarki i Przedsiębiorczości dla właścicieli małych firm i dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Aktywnie działa na rzecz integracji organizacji pozarządowych i małych przedsiębiorców z Uniwersytetem Łódzkim.

Wiesław Bogdan Kubik – jest członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowiska „Jodła”. W organizacji pełni funkcję wiceprezesa ds. logistyki. Organizuje wspólne wyjazdy kombatantów wraz z harcerzami i młodzieżą szkolną, roztacza opiekę nad grobami-pomnikami żołnierzy AK i Armii Łódź. Patronuje przedsięwzięciom kształtującym świadomość patriotyczną i narodową wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, organizując spotkania z bezpośrednimi uczestnikami wydarzeń II wojny światowej. Pan Wiesław Kubik zrealizował monografię – Kronikę Środowiska „Jodła” z okazji 20-lecia powstania Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem „Pro Memoria”.

Profesor nadzw. dr hab. Małgorzata Elżbieta Leyko – wykładowca akademicki na Uniwersytecie Łódzkim, były prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ ds. studenckich. W swoich badaniach naukowych koncentruje się na historii teatru niemieckiego i żydowskiego w Łodzi. Jest autorką wielu publikacji książkowych, artykułów oraz recenzji teatralnych. Pod redakcją profesor Małgorzaty Leyko powstał tom „Łódzkie sceny żydowskie” – pierwsza publikacja w języku polskim prezentująca obecny stan badań nad działalnością teatrów żydowskich w naszym mieście, który znakomicie wpisuje się w opis dziejów teatru żydowskiego. Publikacja została wyróżniona Zespołową Nagrodą Naukową Prezydenta Miasta Łodzi. Profesor Małgorzata Leyko została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej w uznaniu dla jej pracy naukowej i dydaktycznej. Pani profesor prowadzi granty finansowane ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Nieprzeciętny talent dydaktyczny pani profesor sprawia, że pełni m.in. funkcję pełnomocnika do spraw programu SOCRATES.

Jerzy Tadeusz Michalski – taternik, alpinista i himalaista. W swojej karierze wspinaczkowej, rozpoczętej w latach 60-tych zanotował wiele osiągnięć, zdobywając szczyty na różnych kontynentach. Zdobywał szczyty sześcio-, siedmio-, a nawet ośmiotysięczników. Również na emeryturze nie rezygnuje ze swojej pasji – wspólnie z synem realizuje wejścia na szczyty Korony Ziemi, a do kolekcji brakuje mu jedynie wejścia na Mount Everest. Swoje życia zawodowe, jak i sportowe, Pan Jerzy Michalski związał z naszym miastem i reprezentował je w świecie, biorąc udział w wyprawach z udziałem znanych wspinaczy. Był prezesem Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego. Otrzymał odznaczenia za wybitne osiągnięcia sportowe.

Ryszard Tadeusz Rogulski – technolog szkła, witrażysta. Pan Ryszard Rogulski jest członkiem Rady Osiedla Widzew-Wschód. Jest też wieloletnim prezesem Koła Wędkarskiego nr 14 Widzew-Wschód oraz członkiem Prezydium Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Jest organizatorem i sponsorem corocznych imprez wędkarskich dla dzieci, a także wieloletnim instruktorem sportu wędkarskiego. Został odznaczony Złotą Odznaką z wieńcami „Za zasługi dla sportu wędkarskiego i ochrony środowiska”. Ryszard Rogulski jest również sponsorem Ogólnopolskich Turniejów Dzieci i Młodzieży w Rugby, które od 2012 roku otrzymały rangę Turnieju Międzynarodowego.

Bogdan Romuald Tuszyński – to znany dziennikarz sportowy, sprawozdawca radiowy – twórca Studia Sportowego S-13 w Polskim Radio. Jest również historykiem sportu oraz pisarzem. Ma na koncie 34 pozycje książkowe dotyczące mediów, kolarstwa polskiego i światowego, historii olimpijczyków polskich oraz historii polskich sportowców, którzy zginęli podczas II wojny światowej. We wszystkich publikacjach można znaleźć nazwiska łódzkich sportowców czy dziennikarzy, którzy swoją postawą sławili nasze Miasto. Starsze pokolenie pamięta zapewne jego relacje z wyścigów kolarskich zaczynających się słowami „tu helikopter, tu helikopter…”. Pan Bogdan Tuszyński trzykrotnie zdobywał prestiżową nagrodę dziennikarską – Złote Pióro, dwukrotnie Wawrzyn Olimpijski PKOL, a także został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Starszy bryg. mgr inż. pan Andrzej Wyciszkiewicz – jest strażakiem, Komendantem Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, byłym dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Jest inicjatorem i jednym z głównych pomysłodawców zorganizowania w Łodzi Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wysokościowym, a także Międzynarodowych Zawodów Grup Ratownictwa Wysokościowego, które odbywają się od 1998 roku również w Łodzi. Za sprawą pana Komendanta Andrzeja Wyciszkiewicz powstała profesjonalnie wyszkolona Grupa Ratownictwa Wysokościowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, która jest zaliczana do najlepszych w kraju. Pan Andrzej Wyciszkiewicz wielokrotnie reprezentował nasze województwo oraz kraj w sportach pożarniczych. Ponadto jest dwukrotnym medalistą Mistrzostw Polski Płetwonurków. Za swoje osiągnięcia w służbie społecznej wyróżniony został wieloma odznaczeniami m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej czy Medalem za Dzielność i Odwagę.


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2012-06-27)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2013-01-29)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3281
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO