Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
2013<<

edycja wiosna 2013

Jerzy Stanisław Boniecki – całe swoje sportowe życie związał z Łodzią, jest najstarszym łódzkim olimpijczykiem i nadal czynnie uczestniczy w imprezach propagujących ideę olimpijską. Pan Jerzy Boniecki reprezentował Polskę w pływaniu na XV Igrzyskach Olimpijskich w Helsinkach w 1952 roku – jako jedyny reprezentant Łodzi. Jego największym osiągnięciem w wieku juniorskim było zdobycie tytułu mistrza Polski w wyścigu na 1500 m stylem dowolnym podczas Mistrzostw Polski w Bielsku w 1947 roku. Wielokrotnie zdobywał tytuły mistrza Łodzi oraz ustanawiał rekordy okręgu i kraju, był członkiem kadry narodowej.
Od 1952 roku grał w piłkę wodną w klubach: AZS Łódź, WKS Orzeł i KS Anilana Łódź. Pan Jerzy Boniecki był również sędzią klasy państwowej w piłce wodnej.

Marc Boudin – od lat aktywnie działa na rzecz rozwoju łódzkiej kultury i biznesu. Wiele czasu poświęcił dla rozwoju rynku pracy w Łodzi. Organizując spotkania inwestorów zagranicznych pan Marc Boudin pozytywnie wpływa na wizerunek Miasta Łodzi w biznesowym środowisku. Wielokrotnie wspierał inicjatywy mające na celu zwiększenie społecznej odpowiedzialności biznesu, ale też działania na rzecz rozwoju zrównoważonego transportu w mieście – ze szczególnym naciskiem na transport rowerowy. Pan Marc Boudin wspiera lub organizuje takie wydarzenia jak warsztaty dla dzieci z zakresu mody, rajdy rowerowe dla łódzkiej młodzieży we Francji, wystawy i konferencje naukowe. Jest dyrektorem ALLIANCE FRANÇAISE.

Henryk Czyż – uczestniczył w walkach z Niemcami podczas II Wojny Światowej. Był więźniem łagrów. Dwa lata po ucieczce z łagrów pan Henryk Czyż zdobył tytuł Mistrza Polski w kolarstwie przełajowym, a rok później Wicemistrza Polski w kolarstwie szosowym. Dwukrotnie uczestniczył w wyścigu Pokoju. Był reprezentantem kadry narodowej i trenerem klasy państwowej. Pan Henryk Czyż pracował jako trener w klubach ŁKS, GKS Gwardia Łódź, Polonia Warszawa, KS Budowlani Łódź. Był przewodniczącym Związków Zawodowych i przewodniczącym założycielskiego Związku „Solidarności”. Otrzymał tytuł honorowego uczestnika wyścigu „Solidarności”.

Helena Zofia Elczewska – przyczyniła się do powstania Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, od początku kierując jego działalnością na rzecz poprawy warunków socjalnych kombatantów. Skutecznie walczyła o zapewnienie podopiecznym środków do życia, opieki medycznej oraz wsparcia psychicznego. Działa bardzo aktywnie na rzecz uzyskiwania odszkodowań wojennych. Dzięki jej staraniom wiele osób prowadzi dziś godne i bezpieczne życie. Pani Helena Elczewska pielęgnuje pamięć o przeszłości – II wojnie światowej i prawdzie o tragedii narodu polskiego i żydowskiego oraz czyni wielkie wysiłki na rzecz budowania pokojowej przyszłości. Pani Helena Elczewska zainicjowała stworzenie Parku Ocalałych w Łodzi – miejsca, które upamiętnia ocalałych łódzkich Żydów.

Wojciech Józef Galicki – działa w jednostkach pomocniczych Miasta Łodzi pełniąc funkcję przewodniczącego Zarządu Osiedla Stoki. Zainicjował wiele projektów z dziedziny sportu. Na terenie Łodzi pan Wojciech Galicki współorganizuje biegi przełajowe „Sikawa Cross”. Dzięki jego zaangażowaniu przy ulicy Potokowej 12 powstał stadion z boiskiem wielofunkcyjnym. Praca pana Wojciecha Galickiego to także wspieranie dziewięciu placówek oświatowych na terenie stoków, Domu Kultury Ariadna i szpitala im. dr E. Sonnenberga. Pan Wojciech Galicki dba zarówno o infrastrukturę jak też o integrację mieszkańców – szczególnie seniorów, dla których organizuje cykliczne spotkania.
Pan Wojciech Galicki propaguje również kulturę – angażując się w organizację corocznego lokalnego Festynu Estrada Giewont.

Arkadiusz Stanisław Grzegorczyk – jest autorem koncepcji i redaktorem naczelnym „Ilustrowanej Encyklopedii Historii Łodzi”. Encyklopedia opracowana przez pana Arkadiusza Grzegorczyka obejmuje dzieje Łodzi od wczesnego średniowiecza aż po współczesność. Zgodnie z hasłem „Poznaj dzieje swego Miasta” encyklopedia w sposób przystępny dobrze przysłużyła się budowaniu tożsamości łodzian i pogłębianiu ich wiedzy o swej małej „ojczyźnie”. „Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi” trafiła do wielu bibliotek szkolnych, stając się ważnym źródłem poznania przez uczniów dziejów swojego Miasta oraz materiałem pomocniczym dla nauczycieli historii. Ponadto, kolekcja zeszytów encyklopedii opracowanej przez pana Arkadiusza Grzegorczyka jest cenionym kompendium wiedzy dla regionalistów, przewodników turystycznych, ludzi kultury i wszystkich miłośników naszego Miasta.

Jacek Wojciech Jurczakowski – jest dyrektorem łódzkiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, miłośnikiem i propagatorem łódzkiej kultury i nauki, a także społecznikiem. Pan Jacek Jurczakowski działa w kilku organizacjach: w tym w ZHP, i Fundacji im. Tomasza Jakuba Michalskiego. Pełni społecznie funkcję Prezesa Fundacji Badań Radiacyjnych. W ostatnich latach pan Jacek Jurczakowski związany jest z Kręgiem Seniora i Stowarzyszeniem Szarych Szeregów. Od wielu lat pan Jacek Jurczakowski jest członkiem Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, a obecnie pełni w nim funkcję wiceprezesa. Promuje Łódź z pomocą Polskiej Akademii Nauk. W 2011 roku zorganizował w Warszawie wystawę pt. „Z bogactwa Ziemi Obiecanej”.

Jerzy Jurkiewicz – od ponad 25 lat jest działaczem Stowarzyszenia Komitet Dziecka, a od 13 lat jego wiceprezesem. Zainicjował poszerzenie formuły obchodów Dnia Dziecka pod Pomnikiem Pękniętego Serca Matki o seminarium poświęcone poszerzeniu wiedzy historycznej o pamięć dzieci przebywających w czasie II wojny światowej w obozie przy ul. Przemysłowej. Pan Jerzy Jurkiewicz przez wiele lat był działaczem Polskiego Związku Koszykówki na szczeblu Łodzi i Polski. Ostatnio pełnił funkcję komisarza sportowego Polskiego Związku Koszykówki. Pan Jerzy Jurkiewicz jest bezgranicznie oddany pracy społecznej na rzecz niesienia pomocy dzieciom w najtrudniejszych sytuacjach życiowych, słabym i niepełnosprawnym.

Marek Kielski – otrzymuje Odznakę „Za zasługi dla Miasta Łodzi” pośmiertnie.
Pan Marek Kielski w latach 1998-2000 pełnił społecznie funkcję prezesa Klubu Sportowego Metalowiec w Łodzi. Był członkiem Zarządu Osiedla Chojny, a przez siedem lat jego przewodniczącym. Z inicjatywy pana Marka Kielskiego wyremontowano budynek, w którym obecnie mieści się siedziba Rady Osiedla Chojny, powstała świetlica środowiskowa przy siedzibie Rady Osiedla oraz plac zabaw przy świetlicy. Pan Marek Kielski był inicjatorem także wielu imprez sportowych dla mieszkańców Osiedla. Współorganizował imprezy integracyjne dla mieszkańców. Uczestniczył w imprezach charytatywnych na rzecz mieszkańców, w tym dzieci. Pan Marek Kielski był oddany społeczeństwu, życzliwy i zawsze zauważał potrzeby innych.

Teresa Kordus – jest przedsiębiorcą, współwłaścicielem firmy produkcyjnej – sieci handlowej „Wędlinka”. Wraz ze swoim małżonkiem są członkami Stowarzyszenia Polskich Pracodawców i zatrudniają w swoim przedsiębiorstwie 180 osób. Pani Teresa Kordus jest członkiem Międzynarodowego Kongresu Kobiet, którego misją jest promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet oraz kreatywności w ich pracy i życiu. Działa w ramach Stowarzyszenia właścicielek firm. Pani Teresa Kordus na co dzień pomaga potrzebującym, współpracuje z Domami Dziecka. Organizuje akcje dożywiania dzieci, wspiera różne fundacje, działa na rzecz chorych i niepełnosprawnych dzieci. Pani Teresa Kordus nigdy nie odmawia pomocy w organizowaniu imprez charytatywnych i innych akcji na rzecz potrzebujących.

Barbara Kurowska – jest muzealnikiem. Należy do grona współorganizatorów unikatowej w skali kraju instytucji jaką jest Muzeum Kinematografii. Pani Barbara Kurowska pełni funkcję zastępcy dyrektora Muzeum. Jej działalność zawodowa jest doskonałym połączeniem dwóch życiowych pasji: historii kinematografii polskiej i nowoczesnego muzealnictwa.
W ciągu dwóch ostatnich lat muzealne wystawy uzyskały wiele wyróżnień w konkursach lokalnych i ogólnopolskich. Jej żywe zainteresowanie i troska o sprawy współtworzenia kultury, a także aktywna twórczość w jej popularyzacji są elementami wzbogacającymi i kształtującymi poziom życia kulturalnego w naszym mieście. Pani Barbara Kurowska uczestniczyła przy realizacji ważnych dla historii kina polskiego zdarzeń, których zasięg oddziaływania wykraczał poza granice kraju. Szczególnie zabiega o prowadzenie odpowiednich działań na rzecz najmłodszych, zajmuje się też publicystyką.

Ksiądz Zygmunt Czesław Łukomski – od 25 lat jest proboszczem Parafii św. Alberta Chmielowskiego w Łodzi. Jest dziekanem dekanatu Łódź-Widzew oraz budowniczym kościoła i budynków towarzyszących. Przy kościele znajduje się replika krzyża z Giewontu. Ksiądz Zygmunt Łukomski współpracuje z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta. Od wielu lat organizuje zbiórki odzieży i obuwia na rzecz podopiecznych Domów Samotnych Kobiet i Mężczyzn. Przy kościele funkcjonuje Przedszkole Parafialne, a wkrótce zostanie otwarty żłobek. Ksiądz Zygmunt Łukomski doprowadził do powstania sali widowiskowo-konferencyjnej przeznaczonej na funkcje duszpasterskie z myślą o zajęciu się osobami starszymi. Dzięki staraniom księdza Zygmunta Łukomskiego od 23 lat artyści Teatru Wielkiego w Łodzi śpiewają w kościele kolędy oraz arie operowe i operetkowe.

Zygmunt Machwitz – jest animatorem kultury filmowej, krytykiem i wykładowcą historii filmu w PWSFTviT. Od lat sześćdziesiątych do dziś związany jest z ruchem dyskusyjnych klubów filmowych. Obecnie pan Zygmunt Machwitz jest ekspertem w dziedzinie filmu w Urzędzie Miasta Łodzi. Stale uprawia eseistykę i krytykę filmową. W różnych okresach stale współpracował z prasą łódzką: „Odgłosy”, „Verte” , „Tygiel kultury”. Pan Zygmunt Machwitz jest stałym współpracownikiem Muzeum Kinematografii. Niegdyś był członkiem Rady Muzeum, jest autorem szeregu esejów w książkach wydanych przez tę instytucję. Przez dwie dekady związany był z Łódzkim Domem Kultury, w tym jako kierownik Działu Kultury Filmowej. Stworzył opracowanie opisujące historię filmowej działalności ŁDK-u „Dom kultury filmowej”.

prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska – jest cenionym lekarzem neonatologiem i naukowcem, profesorem nadzwyczajnym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, gdzie kieruje Kliniką Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt. Jest członkiem Rady Naukowej ICZMP. Dzięki jej staraniom została wprowadzona nieznana wcześniej w Polsce metoda fizjoterapii oddechowej, wykorzystywana obecnie w leczeniu noworodków i niemowląt oraz dzieci z niewydolnością oddechową.
Swoim doświadczeniem pani profesor Iwona Maroszyńska dzieli się z innymi w pracy dydaktycznej. Organizuje Łódzkie Spotkania Neonatologiczne i prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pani profesor Iwona Maroszyńska poświęca swój czas na pracę społeczną na rzecz neonatologii i małych pacjentów. Jest przewodniczącą Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Aktywnie współpracuje z Fundacją „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

Leopold Rene Nowak – jest reżyserem, scenarzystą filmowym, aktorem, producentem, dziennikarzem, publicystą i wydawcą. Pan Leopold Rene Nowak ma w dorobku kilkadziesiąt ról i epizodów w filmach polskich i zagranicznych, jest też reżyserem kilkunastu filmów dokumentalnych, z których wiele powstało w Studio Małych Form Filmowych Se-Ma-For w Łodzi. Pan Leopold Rene Nowak jest członkiem Polskiej Akademii Filmowej. Jedną z najważniejszych jego inicjatyw służących dobrej pamięci o łódzkiej przeszłości była realizacja pełnometrażowego filmu dokumentalnego „Czarodzieje Honoratki”. Filmem tym przywrócił pamięć legendarnej, kultowej dla Miasta kawiarenki przy ul. Moniuszki 2, w której bywali wielcy filmowcy, aktorzy, plastycy, artyści, studenci i inteligencja. Premiera filmu odbyła się w Łodzi z udziałem wielu bohaterów filmu, których z Łodzią łączą lata studiów i kariera artystyczna. Pan Leopold Nowak –obecnie na stałe krakowianin - był współinicjatorem umieszczenia tablicy pamiątkowej na ścianie budynku, w którym mieściła się „Honoratka”. Pan Leopold Rene Nowak współpracuje z Muzeum Kinematografii w Łodzi promując tę instytucję i wszystko co związane z polskim kinem..

Anna Maria Nowicka – jest wiceprzewodniczącą Zarządu Krajowego Partii Kobiet i przewodniczącą Regionu Łódzkiego Partii Kobiet. Pani Anna Maria Nowicka jest pomysłodawczynią i organizatorką salonu politycznego dla kobiet „Rozmawialnia” w Łodzi.
Jest członkinią Klubu Krytyki Politycznej w Łodzi. Pani Anna Maria Nowicka aktywnie i osobiście wspiera ofiary przemocy domowej współpracując z policją i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Pani Anna Maria Nowicka wspiera i propaguje działalność wielu łódzkich organizacji, a także fundacji wspierających chorych i niepełnosprawnych. Działa w Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. Pani Anna Maria Nowicka zainicjowała debatę nad stanowiskiem pełnomocnika ds. równego traktowania. Trzykrotnie współorganizowała Manifę Łódzką.

Wolfgang Schuster – jest politykiem niemieckim, był długoletnim burmistrzem Stuttgartu, Miasta partnerskiego Łodzi. W swoim programie politycznym zwracał szczególną uwagę na wzmocnienie więzi między miastami partnerskimi oraz aktywne obywatelstwo.
Zainicjował szereg projektów sieci europejskich – począwszy od projektów infrastrukturalnych po projekty społeczne i edukacyjne. Projekty te dały miastom możliwość wymiany doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych dobrych praktyk. Dzięki partnerstwu że Stuttgartem, Łódź uzyskała wsparcie w tworzeniu samorządu lokalnego na przełomie lat 80 i 90. Pan Wolfgang Schuster jest osobiście zaangażowany w przywracanie Łodzi wielokulturowego charakteru i dialogu polsko-niemieckiego, co dało swój wyraz w wypracowaniu tożsamości Łodzi, miasta przemysłów kreatywnych. Pan Wolfgang Schuster jest członkiem kilku stowarzyszeń międzynarodowych, został też odznaczony wieloma wyróżnieniami.

Alicja Barbara Wieczorek–Kempa – od 1996 roku jest nieprzerwanie wybierana do Rady Osiedla Bałuty-Centrum. Przez cztery lata kierowała pracami Rady jako Przewodnicząca Zarządu, przez ostatnie 13 lat jest członkiem Zarządu Osiedla. Pani Alicja Barbara Wieczorek-Kempa z ramienia Rady Osiedla zajmuje się organizacją imprez w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Bardzo aktywnie uczestniczy w spotkaniach integracyjnych seniorów Osiedla z młodzieżą szkolną. Pani Alicja Barbara Wieczorek-Kempa organizuje grupy mieszkańców dla poprawy stanu bezpieczeństwa i sanitarnego, spotkania wigilijne dla osób samotnych. Współpracowała z filiami Biblioteki Miejskiej na Bałutach celem organizacji zajęć pozaszkolnych z młodzieżą.

Tadeusz Zagajewski – od wielu lat podejmuje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy. Jest propagatorem idei zwiększania wśród łodzian poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia ludzkiego. Jest członkiem Polskiej Rady Resuscytacji. Zorganizował jedenaście Międzynarodowych Konferencji „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym – Ratownictwo Medyczne”, z których większość odbyła się w Łodzi. Jako pierwszy w Łodzi pan Tadeusz Zagajewski sygnował Europejską Kartę Ruchu Drogowego stworzoną przez Komisję Europejską. Otrzymał m.in. nagrodę Ministra Infrastruktury za innowacyjne rozwiązania w ruchu drogowym. Pan Tadeusz Zagajewski jest autorem wielu książek i opracowań związanych z poprawą bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy.

Ponadto Rada Miejska przyznała zbiorowe Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”.
Otrzymali je:

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie – organizacja ta pomaga osobom bezdomnym poprzez prowadzenie schronisk, noclegowni i mieszkań readaptacyjnych. Koło Łódzkie powstało 26 września 1989 roku. Nadrzędnym celem działań podejmowanych przez Towarzystwo jest zmotywowanie podopiecznych do zmiany sposobu życia i wyjście z bezdomności. Codziennie z pomocy Koła korzysta około 500 osób. Łódzkie Koło Towarzystwa zapewnia swoim podopiecznym wyżywienie, odzież, podstawowe leki i środki opatrunkowe, opiekę lekarską i pielęgniarską, pomoc socjalną, prawną i psychologiczną. Koło prowadzi grupy wsparcia, działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej, organizuje zajęcia kulturalne i sportowe, pomaga w uzyskaniu lokalu socjalnego i udziela wsparcia duchowego. Z inicjatywy Towarzystwa, ze względu na dużą liczbę osób bezdomnych, od 2002 roku po ulicach Łodzi w godzinach nocnych w najtrudniejszym dla nich okresie jesienno-zimowym kursuje autobus dla bezdomnych i ubogich. Koło doprowadziło do powstania Regionalnego Centrum Terapii Bezdomności i świetlicy dla bezdomnych.

Hufiec ZHP Łódź–Polesie – funkcjonuje od 1957 roku i stanowi największy Hufiec w mieście. Działa na rzecz prawie 800 osób – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów. W liczbie tej jest stu drużynowych i instruktorów harcerskich działających na rzecz dzieci i młodzieży na zasadach wolontariatu.
Działając, realizują podstawowy cel Związku Harcerstwa Polskiego, którym jest wychowanie poprzez wszechstronny rozwój. W skład Hufca wchodzą 44 jednostki przy 20 szkołach. Wiele inicjatyw prowadzonych jest wspólnie, od zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży, po współpracę z pedagogami oraz z innymi instytucjami. Hufiec co roku prowadzi akcję letnią przeznaczoną dla około 600 dzieci i młodzieży mieszkających na Polesiu. Jest to bezpieczny i wolny od zagrożeń i uzależnień wypoczynek, przygotowany przez profesjonalnie przygotowaną kadrę. Prowadzi ona rozwijające i ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Kadra Hufca stale podnosi swoje kwalifikacje. Hufiec ZHP Łódź–Polesie w całej Polsce słynie ze świetnie przygotowanych kursów instruktorskich, zaangażowanej kadry i dobrze zbudowanej struktury świetnie wspierającej wolontariuszy.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki - zrzesza ponad 1000 zuchów, harcerek, harcerzy instruktorek i instruktorów. Związek działa na terenie województwa łódzkiego, współpracując ze szkołami, Radami Osiedli i parafiami. Swoją pracą wspiera proces kształtowania i wychowywania młodego człowieka w oparciu o wartości chrześcijańskie. Do działań, jakie są realizowane przez społeczną pracę instruktorów i instruktorek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej należy podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej.
Związek służy na rzecz bliźnich, w tym podejmuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Do szerokiego spektrum zadań Związku należą te z zakresu nauki i edukacji, krajoznawstwa, organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ale też zadania w zakresie ochrony przyrody i ekologii. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki dąży do rozwijania kontaktów z innymi organizacjami, których cele nie sprzeciwiają się jego ideom.


edycja jesień 2013

Joanna Agnieszka Chmiel - jest lekkoatletką. Specjalizuje się w biegach długodystansowych. Była mistrzynią Polski w maratonie w roku 1996 i wicemistrzynią Polski w 1997 roku. Pani Joanna Chmiel uczestniczyła w wielu maratonach na całym świecie. Zwyciężyła w ponad dwudziestu z nich a m.in. w Genewie, Lozannie, Bonn, Tuluzie, Munster, Las Vegas, Trynidad i Tobago. Wielokrotnie zajmowała także inne miejsca na podium a m. in. w Bangkoku, Amsterdamie, Dublinie, Edynburgu, Birmingham, Odense, Luksemburgu, Antalya i Interlaken. Reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Świata w sztafecie maratońskiej w Pekinie w 1997 roku i Seulu w 1998 roku. Po zakończeniu kariery sportowej zaczęła zajmować się propagowaniem biegania wśród mieszkańców Łodzi. Pani Joanna Chmiel prowadzi zajęcia sportowe dla amatorów m. in. w ramach programu „Dbam o Zdrowie”. Pani Joanna Chmiel zajmuje się współorganizacją imprezy Łódź–Maraton „Dbam o Zdrowie” oraz Biegu ulicą Piotrkowską. Jest instruktorem lekkiej atletyki i masażystą.

Włodzimierz Emanuel Gromek - jest ekonomistą i wieloletnim naczelnikiem Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie. Kierowany przez pana Włodzimierza Gromka Urząd otrzymał trzykrotnie certyfikat Urzędu Skarbowego przyjaznego Przedsiębiorcy przyznany przez Business Center Club. Urząd zajął I miejsce w tegorocznym IX Rankingu Urzędów Skarbowych organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna w klasyfikacji dużych urzędów skarbowych oraz w kategorii na najbardziej efektywny duży Urząd Skarbowy. Pan Włodzimierz Gromek wykładał w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi. Pan Włodzimierz Gromek jest członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Ekonomiczno-Socjologicznego Ośrodka Akademickiego Uniwersytetu Łódzkiego. Jest organizatorem i animatorem wielu działań Stowarzyszenia na rzecz integracji organizacji pozarządowych z Uniwersytetem Łódzkim oraz młodych absolwentów i studentów z wcześniejszymi absolwentami. Jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, a od dwóch lat prezesem Wojskowego Koła Łowieckiego nr 420 „Słowik” w Łodzi.

Prof. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder - jest socjologiem na Uniwersytecie Łódzkim i członkiem Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Pani profesor Jolanta Grotowska-Leder jest współtwórcą zespołu badawczego Łódzka Szkoła Badań nad Biedą i Pomocą Społeczną. Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji naukowych, w tym 11 opracowań książkowych. Pani profesor Jolanta Grotowska-Leder jest ponadto ekspertem zespołów naukowych opiniujących wnioski naukowe i uznanych czasopism naukowych. W Uniwersytecie Łódzkim pełniła wiele funkcji – w tym obecnie Prodziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Pani profesor Jolanta Grotowska-Leder jest laureatką wielu nagród i odznaczeń. Aktywnie działa na rzecz integracji organizacji pozarządowych i małych przedsiębiorców z Uniwersytetem Łódzkim. Jest doradcą, współorganizatorem i wykładowcą w organizacjach pozarządowych, w tym w Regionalnym Centrum Rozwoju Gospodarki i Przedsiębiorczości.

Wojciech Wincenty Gryniewicz - jest znanym i uznanym rzeźbiarzem, mieszkającym w Łodzi od 1978 roku. To w naszym mieście zaczął realizować duże rzeźby monumentalne. Najbardziej znanym w Łodzi dziełem artysty jest stojąca przed Urzędem Miasta Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 104 „Ławeczka Tuwima”. Pomnik ten stał się symbolem Łodzi, bez którego trudno by było wyobrazić sobie ulicę Piotrkowską. Zaś miniaturowa „Ławeczka Tuwima” jest dziś jedną z najpopularniejszych łódzkich pamiątek. Jego autorstwa jest także rekonstrukcja słynnej „rzeźby sowy” na dawnym kinie „Gdynia”. Pan Wojciech Gryniewicz jest również autorem pomnika „Kochankowie z ulicy Kamiennej” fontanny-płaskorzeźby poświęconej Agnieszce Osieckiej, która znajduje się we wnęce jednej z kamienic przy ul. Włókienniczej. Jest autorem niezliczonych rzeźb, płaskorzeźb, tablic pamiątkowych, pomników oraz prac konserwatorskich w Łodzi i regionie łódzkim – w tym tablic pamiątkowych poświęconych Honorowemu Obywatelowi Miasta Łodzi papieżowi Janowi Pawłowi II. Wykonany przez niego Pomnik Ofiar Komunizmu w Łodzi stanowi pierwszy w Polsce pomnik upamiętniający ofiary komunistycznego reżimu. Jego rzeźby znalazły swe miejsce także poza Łodzią – jak np. Ławeczka księdza Jana Twardowskiego na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie czy również na warszawskim Powiślu Ławeczka Jana Nowaka Jeziorańskiego.

Ksiądz prałat Grzegorz Jędraszek - jest proboszczem Parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi i wicekanclerzem Dekanatu Widzew. Arcybiskup Władysław Ziółek powołał go do Archidiecezjalnej Rady Stałej Formacji Kapłanów. Jako wikary ksiądz prałat Grzegorz Jędraszek był kapelanem strażaków w województwie łódzkim. Współpracuje z duszpasterstwem akademickim i młodzieżą. Ksiądz prałat Grzegorz Jędraszek utworzył siedzibę dla Stowarzyszenia „Rezonans”, które pomaga zaleźć bezrobotnym pracę. Pomógł w wyposażeniu w sprzęt Klubowi Kultury Młodzieżowej KANA, w którym spotyka się młodzież z całej Łodzi. Ksiądz prałat Grzegorz Jędraszek powołał do życia Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Muminki”. Parafia Matki Boskiej Jasnogórskiej aktywnie współpracuje z Caritas dzięki powołaniu przez księdza Parafialnego Koła tej organizacji. Został odznaczony rokietą i mantoletem oraz otrzymał od Caritas Honorowy Pegaz ZAZ. Jako proboszcz prowadzi pracę duszpasterską i kontynuuje budowę kościoła i innych budynków parafialnych. Został mianowany Kanonikiem Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej.

Jan Kordus - jest przedsiębiorcą. Na szczególne wyrazy szacunku zasługuje wrażliwość społeczna pana Jana Kordusa, który wraz z żoną Teresą wspiera dzieci z ubogich rodzin, osoby niepełnosprawne, głuchonieme oraz z upośledzeniem umysłowym. Dzięki jego pomocy harcerze Hufca Związku Harcerstwa Polskiego mogli uczestniczyć w wyjątkowej lekcji historii i patriotyzmu, jaka miała miejsce na Wołyniu – porządkowaniu i opiekowaniu się mogiłami polskich legionistów. Pan Jan Kordus pomógł także w dożywianiu podopiecznych Świetlicy Osiedlowej „Czarne Stopy” czy stworzeniu paczek żywieniowych dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w Parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi. Pan Jan Kordus kilkakrotnie był jednym ze współorganizatorów Międzynarodowego Dnia Dziecka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19. Poza tym jest sponsorem pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim nr 163 w Łodzi. Pan Jan Kordus wspiera również inicjatywy Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Dzięki jego pomocy Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” otworzyła nowoczesny Ośrodek Rehabilitacji AMICUS w Warszawie, w którym bezpłatnie rehabilitowane są niepełnosprawne dzieci z całej Polski.

Władysław Bohdan Korowajczyk - jest byłym żołnierzem Szarych Szeregów, odznaczonym Krzyżem Armii Krajowej. Pan Władysław Korowajczyk jest laureatem wielu odznaczeń – m.in. Medalu Promemoria i Srebrnej Odznaki Polskiego Związku Niewidomych. W latach 50. tych XX wieku pan Władysław Korowajczyk aktywnie działał w Związku Harcerstwa Polskiego. Współtworzył łódzki Hufiec ZHP. W latach 70. tych włączył się w działalność opozycyjną przeciwko systemowi komunistycznemu. W 1975 roku stracił wzrok w wyniku pobicia go przez nieznanych sprawców. Pan Władysław Korowajczyk zajmował się leczeniem uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Pracował na oddziale odwykowym w Zgierzu i w łódzkim Monarze. Założył w Łodzi Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Od początku istnienia Towarzystwa pan Władysław Korowajczyk kieruje jego pracami jako prezes. W latach 2003-2010 pełnił funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw osób niepełnosprawnych w Łodzi. Pan Władysław Korowajczyk współtworzył Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych w Łodzi. Utworzył Klub Dyskusyjny Łódzkich Inteligentów. Jako emerytowany lekarz aktywnie bierze udział w przedsięwzięciach z zakresu ochrony zdrowia oraz przyrody i środowiska naturalnego miasta Łodzi.

Prof. dr hab. Małgorzata Zofia Król - jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Łódzkim. Zainteresowania naukowe pani profesor Małgorzaty Król koncentrują się wokół zagadnień szeroko rozumianej problematyki stosowania prawa, etyki prawniczej, jak również metodologii nauczania klinicznego, czego wyrazem jest dorobek naukowy obejmujący książki, artykuły i recenzje w tym zakresie. Pani profesor od wielu lat w Uniwersytecie Łódzkim pełni funkcję kierownika Kliniki Prawa i Kliniki Praw Dziecka oraz kierownika Zakładu Polityki Prawa. Była prodziekanem do spraw ogólnych w Uniwersytecie Łódzkim. W związku z pracą naukową, dydaktyczną i organizacyjną na Uniwersytecie Łódzkim pani Małgorzata Król otrzymała szereg nagród i wyróżnień uniwersyteckich oraz państwowych. Pani profesor jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia IVR skupiającego filozofów prawa, członkiem European Law Institute oraz International Academy of Comparative Law. Ponadto czynnie zajmuje się praktyką prawniczą wykonując zawód notariusza.

Urszula Machcińska - jest autorką projektu „Latające Babcie”, który połączył wspólną pasją - polegającą na pisaniu dla dzieci - wiele kobiet. Są organizatorkami warsztatów literackich i teatralnych, w których swoją wiedzę poszerzają zarówno dorośli, jak i dzieci. Co więcej odwiedziły już ponad tysiąc dzieci – podopiecznych domów dziecka, placówek wychowawczych i oświatowych, bibliotek, fundacji czy szpitali i umilają maluchom czas czytaniem stworzonych przez siebie bajek. „Latające Babcie” w maju 2010 roku otrzymały wyróżnienie od Kancelarii Prezydenta RP za swoją działalność wolontariacką. W 2011 roku „Latające Babcie” wyróżniono tytułem Kobiety Niezwykłej, przyznanym przez Kapitułę Koła Kobiet Aktywnych w Łodzi. W 2011 roku „Latające Babcie” brały udział w ogólnopolskim konkursie „Dojrzałość w sieci” i zdobyły w nim jedną z trzech równorzędnych nagród. W styczniu 2013 roku pani Urszula Machcińska otrzymała wraz z „Latającymi Babciami” nagrodę Rotary Club Łódź dla organizatora systemowych działań charytatywnych na rzecz dzieci. Działalność „Latających Babć” doceniło także Narodowe Centrum Kultury w konkursie „Piękno języka polskiego”. Utwory uczestniczek projektu opublikowano w książeczce „Latające Babcie dzieciom” i „Latające bajki – pomagajki”.

Józefa Danuta Majdańska - jest prezesem Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków, od lat realizującego pod jej kierownictwem działania z zakresu budowy społeczeństwa obywatelskiego na terenie Miasta Łodzi. Dzięki jej zaangażowaniu, pasji, wielkiemu sercu, wrażliwości na losy drugiego człowieka i kompetencjom organizacyjnym możliwe jest prowadzenie przez Stowarzyszenie działalności pożytku publicznego oraz współpracy z organami administracji publicznej. Pani Józefa Majdańska swoją postawą krzewi idee pracy dla drugiego człowieka. Największą radością dla pani Józefy Majdańskiej jest zadowolenie i uśmiech dziecka. Stworzyła jedyny w Polsce wolontariat artystyczny pod kierownictwem Janusza Gusta, dzięki któremu Stowarzyszenie obejmuje opieką większość aktorów, piosenkarzy, którzy lata świetności mają już za sobą.
Pani Józefa Majdańska wspomaga beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jednostek pomocniczych Miasta Łodzi, szkół i spółdzielni mieszkaniowych starając się im osobiście pomóc.

Artur Wojciech Matiaszczyk - działa na rzecz rozwoju turystyki i przedsiębiorczości w Łodzi. Nieprzerwanie od 1993 roku zajmuje się działalnością touroperatorską zarządzając Konsorcjum Polskich Biur Podróży, które promuje Polskę na najważniejszych imprezach turystycznych w kraju i zagranicą. Pan Artur Matiaszczyk kładzie duży nacisk na promocję Łodzi i województwa łódzkiego. Od 1995 roku jest członkiem Polskiej Izby Turystyki. Działa aktywnie w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Angażuje się także w działalność na rzecz samorządu lokalnego.
Współpracuje z Urzędem Wojewódzkim w Łodzi jako członek Prezydium i Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim. Uczestniczy w pracach Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, pracując na rzecz zmniejszenia bezrobocia w Łodzi i województwie. Włącza się w działalność charytatywną.
Pan Artur Matiaszczyk wspiera finansowo wiele fundacji i stowarzyszeń.

Marek Nadolski - jest lekarzem medycyny. Początkowo pracował w Szpitalu Wojewódzkim w Zgierzu na Oddziale Neurologii. Od 1989 roku pracuje jako neurolog i neurolog dziecięcy w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w Klinice Neurologii. Pan dr Marek Nadolski od 1994 roku działa w ogólnopolskim Związku Zawodowym Lekarzy – pełniąc funkcję szefa OZZL w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Od początku działalności samorządowej pan dr Marek Nadolski pełni różne funkcje w samorządzie lekarskim, m.in. członka Rady Okręgowej Izby Lekarzy w Łodzi, a od trzech kadencji Okręgowej Rady Lekarskiej. Pan dr Marek Nadolski pełnił różne funkcje samorządowe w Naczelnej Radzie Lekarskiej – był członkiem Komisji Rewizyjnej. Od lat stara się skutecznie wpływać na poprawę stanu zdrowia mieszkańców w województwie łódzkim tak poprzez leczenie jak i organizację i poprawę funkcjonowania służby zdrowia.

Jan Julian Podkówka - jest przewodniczącym Rady Osiedla Mileszki obecnej kadencji, ale funkcję tę pełnił również w latach 2000-2005. Pan Jan Podkówka jest oddanym społecznikiem dla Osiedla Mileszki i Miasta Łodzi. Swoim działaniem wspiera życie kulturalne oraz podtrzymuje tradycje regionalne. Jest gospodarzem corocznych uroczystości dożynkowych, święta plonów, w których uczestniczą władze samorządowe oraz Przewodniczący Rad Osiedla i Zarządy dzielnicy Widzew, wszystkie sołectwa. To także uroczystość integrująca mieszkańców oraz władze duchowne z parafianami. Pan Jan Podkówka współpracuje i pomaga kołom gospodyń wiejskich oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu. Wspomaga finansowo Szkołę Podstawową w Mileszkach, sponsoruje sierocińce i Domy Opieki Społecznej. Wspomaga szpitale, ubogie rodziny, kluby sportowe - ŁKS i RTS Widzew. Ponadto pan Jan Podkówka organizuje - w imieniu Rady Osiedla Mileszki - obchody Dnia Dziecka.

Prof. dr hab. Antoni Wincenty Różalski - jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Łódzkim. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół różnorodnych zagadnień z zakresu mikrobiologii klinicznej, które są istotne dla rozwoju nauki i stanowią ważne problemy kliniczne i społeczne. Pan profesor jest autorem lub współautorem wielu oryginalnych prac doświadczalnych, artykułów poglądowych, a także wielu innych opracowań. Środowisko akademickie docenia wysiłki organizatorskie pana profesora na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego, służące podnoszeniu rangi dydaktycznej i naukowej, a także promocji tej łódzkiej uczelni w kraju i zagranicą. Niezwykle ważnym aspektem działalności pana profesora Antoniego Różalskiego jest aktywny udział w pracach Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, którego jest członkiem prezydium. Pan profesor zasiada także w Polskim Towarzystwie Mikrobiologów i Polskim Towarzystwie Mikrobiologii Klinicznej.
Jest także przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi oraz reprezentuje uczelnię w Łódzkim Parku Naukowo-Technologicznym.

Anna Grażyna Suchocka - jest aktorką i magistrem sztuki. Skończyła studia aktorskie na prestiżowej uczelni, jaką jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. Pani Anna Suchocka brała udział w wielu filmach łódzkich twórców, albo realizowanych na terenie Łodzi. Występowała m.in. w znanych serialach „Komisarz Alex” oraz „Na dobre i na złe”, popularnej komedii „To nie tak jak myślisz kotku” czy wielokrotnie nagradzanym dramacie obyczajowym „Edi” w reżyserii łodzianina Piotra Trzaskalskiego, dramacie obyczajowym „Jeszcze nie wieczór” reżyserii mieszkającego w Łodzi dokumentalisty Jacka Bławuta, w dramacie „Księga wielkich życzeń” także reżysera- łodzianina, profesora Łódzkiej Szkoły Filmowej Sławomira Kryńskiego. Pani Anna Suchocka wspaniale zagrała w - wielokrotnie nagradzanych na polskich i zagranicznych festiwalach - etiudach szkolnych „Przez szybę” w reżyserii Igora Chojna/Chojny i etiudzie „Jutro” wyreżyserowanej przez Leiva Igora Devolda.
Współpracowała przy reżyserii filmów dokumentu Grzegorza Królikiewicza „Bardzo krótki strajk” i asystowała reżyserowi Witoldowi Leszczyńskiemu m.in. przy spektaklu telewizyjnym „Wielki świat”. Pani Anna Suchocka prowadzi warsztaty teatralne w łódzkich szkołach i przedszkolach.

Joanna Alicja Szewczyk - przez całą swoją pracę zawodową związana była z łódzkimi zakładami pracy i instytucjami. Pracowała m. in. w Łódzkim Zakładzie Przemysłu Jedwabniczego, w Zjednoczonych Tkalniach „Brokat” oraz w Najwyższej Izbie Kontroli.
Pani Joanna Szewczyk jest aktywnym mieszkańcem łódzkiego Osiedla Zarzew. W przeszłości i obecnie pełniła i pełni wiele funkcji społecznych. Była radną Rady Miasta Łodzi w latach 1969-1973, członkinią Rady Osiedla „Przędzalniana”, aktywną działaczką Stowarzyszenia Obrony Praw Ubezpieczonych oraz pilotem wycieczek krajowych i zagranicznych. Dzięki pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” i „Zarzew” pani Joanna Szewczyk wielokrotnie pomagała mieszkańcom Łodzi. Angażowała się również w działania na rzecz obrony Szpitala im. Korczaka, jak i w obronie praw działkowców. Za swoją pracę społeczną i działania na rzecz różnych grup społecznych w Łodzi została wielokrotnie odznaczona i wyróżniona.

Dr Piotr Szukalski - jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Łódzkim. Pan doktor jest osobą, która w ostatnich latach bardzo intensywnie zajmuje się problematyką procesów demograficznych zachodzących na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. W dorobku pana doktora można znaleźć opracowania skupione na opisie przyczyn, mechanizmów i skutków przemian demograficznych zachodzących w naszym mieście. Szczególną uwagę w swych pracach pan doktor zwraca na starzenie się ludności Łodzi. Przebiły się one do społecznej świadomości, zwracając uwagę mieszkańców Łodzi, regionu i kraju oraz władz na istniejące w Łodzi problemy demograficzne, a zwłaszcza na długookresowe skutki zmian ludnościowych. Prace te zaowocowały silnym zaakcentowaniem w „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+” kwestii ludnościowych oraz coraz większym zrozumieniem władz Miasta ważności problematyki demograficznej dla przyszłości Łodzi. Na badania w zakresie problemów demograficznych społeczności łódzkiej oraz zapaści demograficznej miasta i jej skutków dla przyszłości Łodzi pan doktor Piotr Szukalski otrzymał grant Prezydenta Miasta Łodzi. Prowadził także projekt OECD - Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju na temat „Local Scenarios of Demographic Change”.

Dr Iwona Katarzyna Wagner - jest ekohydrologiem, pracuje na Uniwersytecie Łódzkim. Badania pani doktor są w całości związane są z Łodzią i regionem łódzkim a dotyczą systemu przyrodniczego jako podstawy zrównoważonego rozwoju w kontekście nowych wyzwań globalnych i wytycznych Komisji Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. W ostatnich latach pani Iwona Wagner wykorzystywała swoje metodologiczne doświadczenia z badań nad systemami rzecznymi w skali dorzecza w zurbanizowanym systemie przyrodniczym Łodzi.

Ryszard Stanisław Warski - jest prezesem najstarszego i najbardziej aktywnego Koła Polskiego Związku Filatelistów Łódź-Miasto im. inż. Czesława Danowskiego. Poprzednio przez 19 lat był prezesem Koła w Zakładach „Anilana”. Pełnił również inne funkcje – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zastępcy prezesa Koła czy członka Zarządu Okręgu Łódzkiego Polskiego Związku Filatelistów. W tym roku pan Ryszard Warski obchodzi pięćdziesięciolecie aktywnej działalności dla mieszkańców Łodzi.
Poprzez swoją działalność pan Ryszard Warski stwarza warunki członkom Koła i sympatykom oraz pozostałym mieszkańcom Łodzi do realizacji własnych zamiłowań filatelistycznych. Pan Ryszard Warski jest organizatorem corocznych wystaw filatelistycznych oraz prelekcji. Swoją działalnością w Związku Filatelistów wspiera aktywność ludzi starszych i młodzieży. Za swoje osiągnięcia filatelistyczne pan Ryszard Warski był wielokrotnie nagradzany. Co więcej, pan Ryszard Warski pełnił funkcję ławnika w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia oraz Łodzi-Widzewa. W latach 1996-2000 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Osiedla Nad Jasieniem.

Ryszard Feliks Wojciechowski otrzymał Odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” pośmiertnie.
Pan Ryszard Wojciechowski był znanym społecznikiem, samorządowcem, harcmistrzem, działaczem Klubu Sportowego ŁKS, związkowcem i opozycjonistą. Jest uznawany za współtwórcę samorządu łódzkiego. Pan Ryszard Wojciechowski był aktywnym radnym Rady Miejskiej w Łodzi w I kadencji samorządu. Wybrano go na funkcję przewodniczącego komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej i Komisji Inwentaryzacyjnej oraz wiceprzewodniczącego kilku Komisji Rady. Pan Ryszard Wojciechowski był również współzałożycielem m.in. Łódzkiego Towarzystwa Gospodarczego, Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego, Towarzystwa Polska USA w Łodzi, Niezależnego Ruchu Kombatantów Armii Krajowej. Był także sygnatariuszem deklaracji powołania „ZHP 1918”, ( a obecnie ZHR). Poza tym, był współtwórcą Solidarności Ziemi Łódzkiej. Przez wiele lat współpracował z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. Pan Ryszard Wojciechowski był inicjatorem zmian nazw wielu ulic, aktywnie działając na rzecz upamiętnienia wybitnych łodzian i osób związanych z naszym miastem. Ufundował liczne nagrody a m.in. sztandar XXXII LO w Łodzi. Pan Ryszard Wojciechowski doprowadził do dofinansowania obiadów dla ubogich dzieci w szkołach na terenie miasta. Został laureatem licznych odznaczeń. Zmarł 8 kwietnia 2012 r. Został pochowany w Alei Zasłużonych na Łódzkim Cmentarzu Komunalnym.

Małgorzata Irena Zbicińska - jest świetnym i doświadczonym pedagogiem oraz dyrektorem Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi. Jako nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi przez wiele lat kształciła dzieci i młodzież naszego miasta i rozwijała ich artystyczne uzdolnienia, osiągając wysokie wyniki nauczania. Jej wychowankowie zdobywali wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Podczas pełnienia przez panią Małgorzatę Zbicińską funkcji dyrektora Centrum Zajęć Pozaszkolnych placówka ta wyraźnie zaznaczyła swoją obecność w całym mieście i stała się otwarta na potrzeby mieszkańców. Poszerzono ofertę zajęć i utworzono Klub Seniora. Pani Małgorzata Zbicińska prężnie działa w stowarzyszeniu „Koło Kobiet Aktywnych” organizując dla łódzkich kobiet i wszystkich mieszkańców naszego miasta liczne imprezy artystyczne. Obecnie z inicjatywy pani Małgorzaty Zbicińskiej powstał projekt obywatelski na „Centrum Rowerowe Łodzi”. Byłby to punkt edukacyjny, turystyczny i krzewiący wiedzę historyczną o roli jednośladów. W bieżącym roku otrzymała tytuł „Kobiety Niezwykłej”. Jest współorganizatorką obchodów „Dni Reymonta” oraz „100 Lat skrzydeł Ziemi Łódzkiej” a także imprez lokalnych np. „90.lecia Nadania Praw Miejskich Rudzie Pabianickiej”.

Prof. zw. dr hab. n. farm. Marian Mikołaj Zgoda - jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Medycznym. Odkąd rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na stałe związał swój los ze środowiskiem akademickim. Od 1994 roku kierował Zakładem Farmacji stosowanej a po reorganizacji otworzył Katedrę Farmacji Stosowanej z Zakładami Farmacji Aptecznej i Technologii Postaci Leku. Współtworzył szkolenia podyplomowe dla magistrów farmacji a także Ośrodek Egzaminów Praktycznych. Pełnił również obowiązki konsultanta regionalnego z zakresu farmacji stosowanej. Od 2007 roku jest członkiem Zespołu Ekspertów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Przez 12 lat pan profesor Marian Zgoda pełnił obowiązki sekretarza Komisji Postaci Leku, Biofarmacji i Farmakokinetyki Polskiej Akademii Nauk. Społecznie jest zaangażowany w działalność wychowawczą młodzieży przy Parafii św. Alberta Chmielowskiego. Czynnie pomagał w budowie kościoła i budynków towarzyszących. Jest fundatorem ławek i współfundatorem witraży. Pan profesor pełni funkcję Prezesa Towarzystwa Pielgrzymkowego. Wspomaga podopiecznych Domów Samotnych Kobiet i Mężczyzn, którymi opiekuje się Towarzystwo Pomocy im. Brata św. A. Chmielowskiego.

Ponadto Rada Miejska przyznała zbiorowe Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”. Otrzymały je:

Polska Izba Turystyki Oddział Łódzki - działa już 20 lat aktywnie uczestnicząc w realizacji projektów związanych z rozwojem turystyki w Łodzi i regionie.
Obecnie Izba zrzesza 39 podmiotów: biura podróży, agencje turystyczne, towarzystwa a także innych przedstawicieli szerokiej reprezentacji branży turystycznej. Polska Izba Turystyki Oddział Łódzki swoimi działaniami dba o rozwój turystycznej Łodzi przez zaangażowanie się w wiele inicjatyw Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, mających na celu promocję Łodzi jako stolicy regionu.

Izba Turystyki Ziemi Łódzkiej - powstała w 1993 roku. Jest jednostką samorządu gospodarczego od 20 lat czynnie wspierając branżę turystyczną Łodzi i regionu łódzkiego. Od 2003 roku Izba jest aktywnym członkiem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – stowarzyszenia działającego na rzecz promocji Łodzi i województwa łódzkiego. Izba Turystyki Ziemi Łódzkiej od 20 lat opiniuje proponowane przez rząd rozwiązania odnoszące się do funkcjonowania gospodarki turystycznej. Ocenia także wdrażanie i funkcjonowanie przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej. Ściśle współpracuje z organami samorządowymi i rządowymi w zakresie planowania i analizowania działalności turystycznej. Wspiera organizacyjnie wiele wystaw, giełd i targów w kraju i za granicą.


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2013-05-08)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2013-12-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 4655
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO