Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
2013 r.<<

Krystyna Joanna Korcz – jest nauczycielem języka polskiego i instruktorem teatralnym, przygotowuje młodzież do indywidualnych konkursów recytatorskich. Prowadziła teatr poezji w Śródmiejskim Forum Kultury i Centrum Zajęć Pozalekcyjnych nr 2. Była kierownikiem zajęć pozalekcyjnych w III Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Jej podopieczni zdobyli wiele nagród i wyróżnień. Pani Krystyna Korcz przez wszystkie lata budowała i buduje świat wartości, który rozwija intelektualnie i emocjonalnie młodych ludzi. Efekty jej pracy przekładają się nie tylko na sukcesy jej uczniów, ale kształtują wyraziste osobowości, ludzi dużej kultury osobistej i rozległej wiedzy. Nie ma w Łodzi drugiej takiej osoby, która z takim zaangażowaniem, pasją i tak konsekwentnie wpływałaby na rozwój i społeczną postawę swoich uczniów ucząc ich miłości do literatury, rozległych poszukiwań literackich i samodzielności myślenia. Pani Krystyna Korcz w znacznym stopniu wpływała na poziom kultury teatralnej uczniów III, IV i XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Praca pani Krystyny Korcz łączy w sobie pedagogikę kultury z elementami działalności artystycznej. Mimo wieku emerytalnego jest ciągle czynna zawodowo. Jej rola w krzewieniu kultury i szerzeniu znajomości literatury – szczególnie teraz w czasach dewaluacji słowa – jest nie do przecenienia. Pani Krystyna Korcz organizowała liczne wojewódzkie i ogólnopolskie konkursy recytatorskie. W 2012 roku za swoją działalność pani Krystyna Korcz została uhonorowana odznaką honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski – aktywnie działa na rzecz rozwoju miasta Łodzi. Pan prof. Tadeusz Markowski kierował zespołem, który opracował pierwszą strategię rozwoju ekonomicznego miasta. Wielokrotnie współpracował z Radą Miejską w Łodzi od momentu utworzenia samorządu terytorialnego. Zasiadał w doraźnej Komisji ds. ul. Piotrkowskiej. Udzielał się społecznie w wielu zespołach eksperckich, doradzał w sprawach rozwoju gospodarczego i przestrzennego. Wielokrotnie pełnił funkcję doradcy społecznego i konsultanta władz Miasta Łodzi. Zasiadał w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Wielokrotnie organizował we współpracy z władzami Miasta konferencje krajowe i zagraniczne związane ze sprawami gospodarki przestrzennej i ładu przestrzennego. Pan prof. Tadeusz Markowski jest aktywnym działaczem społecznym, prezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich i wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Ministrze Budownictwa oraz członkiem Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2002 roku pełni nieprzerwanie funkcję przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Komitet pod jego kierunkiem istotnie przyczynił się do opracowania przyjętej przez rząd w grudniu 2011 roku Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Pan prof. Tadeusz Markowski jest autorem ponad 200 publikacji z zakresu szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej. Prowadzi wykłady z planowania przestrzennego i teorii rozwoju regionalnego na Uniwersytecie Łódzkim.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Krzysztof Napieralski – jest nauczycielem akademickim w Politechnice Łódzkiej. Pan prof. Andrzej Napieralski jest wybitnym uczonym w dziedzinie mikroelektroniki i informatyki. Stworzył od podstaw Łódzką Szkołę Mikroelektroniki, która w chwili obecnej jest znana i ceniona nie tylko w Polsce, ale również zagranicą. Pan prof. Andrzej Napieralski doprowadził do utworzenia Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, której jest kierownikiem. Bardzo znaczące są również osiągnięcia pana prof. Andrzeja Napieralskiego w zakresie działalności dydaktycznej. Prowadził wiele wykładów w wielu krajach świata. Jego opublikowany dorobek obejmuje 920 pozycji. Pan prof. Andrzej Napieralski pełnił funkcję prorektora ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą Politechniki Łódzkiej. Jest członkiem kilkudziesięciu Komitetów Naukowych konferencji krajowych i zagranicznych. Wyrazem jego autorytetu jest fakt, że pięciokrotnie został wybrany na członka Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, a od dziesięciu lat jest przewodniczącym Sekcji Mikroelektroniki tegoż Komitetu. W tym roku pan prof. Andrzej Napieralski został wybrany przewodniczącym Komitetu Elektroniki i Fotoniki URSI Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych oraz vice-przewodniczącym IEEE EDS-SRC11 Region 8 (Institute of Electrical and Electronics Engineers Devices Society – Subcommittee for Regions/Chapters). W 2010 roku pan prof. Andrzej Napieralski został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2008 roku pan prof. Andrzej Napieralski otrzymał medal ”Zasłużony pracownik nauki i techniki” Federacji Rosyjskiej oraz doktorat Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu w Nowgorodzie. Aktualnie jest kierownikiem projektu „Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej”.

Ignacy Gustaw Romanowski – jest dziennikarzem, reporterem, krytykiem sztuki, publicystą i prawnikiem. Pan Ignacy Gustaw Romanowski jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki, oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Pan Ignacy Gustaw Romanowski jest członkiem–założycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Łodzi. Od 10 lat pan Ignacy Gustaw Romanowski jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Kronika Miasta Łodzi”, wydawanego przez samorząd lokalny Łodzi. Podejmując się redagowania czasopisma miejskiego przekształcił dawny magazynowy charakter „Kroniki” w profesjonalne i obiektywne forum prezentacji miasta jako wielonurtowego dorobku międzypokoleniowej wspólnoty mieszkańców. Dorobek „Kroniki Miasta Łodzi” ma istotny charakter promocyjny – egzemplarze „Kroniki” znajdują się w zbiorach najważniejszych bibliotek w kraju i zagranicą. W 2012 roku kierowana przez niego Redakcja „Kroniki Miasta Łodzi” otrzymała nagrodę „Superekslibrisu” za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi a także wyróżnienie „Citta Nostrá” za konsekwentne realizowanie idei czasopisma miejskiego przyznawaną przez działającą we Włoszech Fundacje Regionów Europejskich. Pan Ignacy Gustaw Romanowski jest również pomysłodawcą i redaktorem cyklu wydawniczego „Bohaterowie trudnych czasów” poświęconego mało znanym lub zapomnianym łodzianom o wybitnych zasługach dla niepodległości Polski.

Prof. dr hab. Marian Julian Wilk – jest rektorem Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Pan prof. Marian Wilk należy do tej grupy polskich uczonych, którzy posiadają wyróżniający dorobek naukowy w zakresie najnowszej historii powszechnej, historii Rosji i historii dyplomacji watykańskiej. Prof. Marian Wilk koncentruje swoje badania naukowe przede wszystkim wokół historii Rosji. Jest jednym z największych znawców tej problematyki w Polsce. Ponadto, pan prof. Marian Wilk zapoczątkował w Polsce badania nad problematyką dyplomatyczną, ze szczególnym uwzględnieniem dyplomacji papieża Jana Pawła II. Pan prof. Marian Wilk brał udział i wygłaszał referaty podczas wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Za swoją działalność pan prof. Marian Wilk był wielokrotnie wyróżniany. W 2005 r. miasto Oxford przyznało panu prof. Marianowi Wilkowi nagrodę Sokrates International Award z adnotacją o wpisaniu go do rejestru wybitnych osobowości XXI wieku. Rok później uzyskał zaszczytne miano „Europejczyka 2006 Roku” w dziedzinie nauki. W 1997 roku pan prof. Marian Wilk założył Wyższą Szkołę Studiów Międzynarodowych. Uczelnia ta bardzo szybko zdobyła ważne miejsce na akademickiej mapie Łodzi. W 2007 roku uzyskała status uczelni akademickiej. Z inicjatywy rektora prof. Mariana Wilka uczelnia zorganizowała w naszym mieście szereg konferencji naukowych, które proponowały Łódź jako wielką aglomerację i znaczący ośrodek akademicki. Dzięki powstaniu uczelni, ulokowanej w dzielnicy Łódź-Górna, zniszczone budynki pofabryczne w tym rejonie stanowiące siedzibę uczelni dzięki rewitalizacji zostały odnowione i stały się użyteczne.


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2013-05-09)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2190
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO