Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Akademia życia 3” <<


Projekt „Akademia życia 3"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowita wartość projektu wynosi 2 125 746,93 zł, w tym 85% środków na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o projekcie: Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany w Partnerstwie Urzędu Miasta Łodzi, Biuro Funduszy Europejskich - Partner Projektu i Caritas Archidiecezji Łódzkiej – Lider Projektu.

Realizacja Projektu: od 1 maja 2013 do 31 marca 2015

Cel główny projektu: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy wśród 90 mieszkańców Łodzi zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Grupa docelowa: 90 mieszkańców Łodzi, pozostających bez zatrudnienia, w wieku 18-30 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania realizowane w ramach projektu:

  • warsztaty psychospołeczne z doradcą zawodowym/psychologiem z zakresu m.in. autoprezentacji, komunikacji, motywacji;
  • szkolenia zawodowe na operatora call-centre, pomocnika kucharskiego z elementami kelnerstwa, operatora koparko-ładowarki;
  • kurs komputerowy;
  • poradnictwo specjalistyczne;
  • staże i zajęcia reintegracji zawodowej dla uczestników projektu;
  • klub reintegracji młodzieży.

Zakładane rezultaty projektu:

Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie: 63
Liczba osób, które podniosły umiejętności komputerowe: 90
Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach zawodowych: 90
Liczba osób, które wzięły udział w stażu/reintegracji zawodowej: 90
Liczba osób, które podjęły zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie: 18

Strona projektu: http://www.caritas.lodz.pl/?art=36fa661c417e53e6252a762763086c84

Biuro projektu:

ul. M. Gogola 12, 92-513 Łódź,
tel. (42) 673 41 30, e-mail: oazis@toya.net.pl

Lider projektu:

Partner projektu:

Urząd Miasta Łodzi
Biuro Funduszy Europejskich
Departament Architektury i Rozwoju
ul. Piotrkowska 113
90-430 Łódź
tel.: +48 (42) 638-46-20
fax: +48 (42) 638-46-19
e-mail: bpif@uml.lodz.pl


Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Biuro Funduszy Europejskich
Informację opracował(a): Anna Kłosińska (2013-07-15)
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2013-07-17)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2013-07-17)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1543
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO