Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Aktywni w konsultacjach”<<

Projekt „Aktywni w konsultacjach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowita wartość Projektu wynosi: 237 525,20 zł, w tym 85 %środków na realizację Projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o Projekcie: Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt realizowany jest w Partnerstwie Urzędu Miasta Łodzi, Biuro Funduszy Europejskich – Partner Projektu i Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – Lider Projektu. Zadania Partnera Projektu realizowane są we współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej oraz z Biurem Strategii Miasta.

Okres realizacji Projektu: od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2015 r.

Celem głównym Projektu jest wzmocnienie procesu prowadzenia konsultacji społecznych w Łodzi, w zakresie regulacji prawnych i polityk publicznych z udziałem mieszkańców i organizacji pozarządowych.

Grupa docelowa: 400 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 50 przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi.

Działania realizowane w ramach Projektu:

  • ewaluacja wybranych konsultacji społecznych w Łodzi z 2012 roku;
  • opracowanie, na bazie raportu ewaluacyjnego, modelu dobrych konsultacji dla Miasta Łodzi;
  • wsparcie doradcze dla przedstawicieli UMŁ oraz organizacji pozarządowych nt. planowania, przeprowadzania konsultacji;
  • szkolenia dla przedstawicieli administracji oraz organizacji pozarządowych, mające na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności prowadzenia konsultacji;
  • przeprowadzenie modelowych konsultacji;
  • konferencja podsumowująca, na której zostanie zaprezentowana ostateczna wersja Modelu „Dobre konsultacje dla Miasta Łodzi”.

Zakładane rezultaty Projektu:
Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych, które zostaną włączone do procesu konsultacji społecznych: 400
Liczba osób, które zwiększyły swoją wiedzę w zakresie prowadzenia modelowych konsultacji społecznych: 70
Liczba osób, które pozytywnie oceniły przeprowadzone modelowe konsultacje: 280

Lider Projektu:

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich OPUS

Pl. Wolności 2
91-415 Łódź
tel. +48 (42)231 31 01
www.opus.org.pl

       

Partner Projektu:

Urząd Miasta Łodzi
Biuro Funduszy Europejskich
Departament Architektury i Rozwoju
ul. Piotrkowska 113
90-430 Łódź
tel.: +48 (42) 638-46-20
fax: +48 (42) 638-46-20
e-mail: bpif@uml.lodz.pl


Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Biuro Funduszy Europejskich
Informację opracował(a): Katarzyna Jurczuk (2013-10-04)
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2013-10-07)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2013-10-07)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2014
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO