Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
2005<<Krystyna Janina Balsam - emerytowana nauczycielka, pracująca w Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi i w Zespole Szkół Muzycznych. Twórczyni i propagatorka piosenek o Łodzi

Wojciech Bednarowicz - działacz samorządowy

Maksymilian Celeda – działacz środowiska kultury naszego miasta, pełni funkcję p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji Artystycznej w Ministerstwie Kultury. Dzięki staraniom p. Celedy wyższe uczelnie artystyczne poprawiły swą bazę dydaktyczną, co ma wpływ na promocję naszego miasta zarówno w kraju jak i za granicą. Jest on między innymi inicjatorem rozbudowy Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej oraz Akademii Sztuk Pięknych. Jest też inicjatorem budowy sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej a także realizatorem adaptacji i rozbudowy szkół muzycznych przy ul. Rojnej oraz Liceum Sztuk Plastycznych

Andrzej Henryk Chardy – emeryt. Trener. Założyciel wielu sekcji i klubów hokeja na trawie.

Jan Chojnacki – lekarz.W latach 1998-2002 był rektor Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Jest współzałożycielem Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Gastroenterologii. Organizuje działalność dydaktyczną w zakresie chorób wewnętrznych i gastroenterologii dla lekarzy z terenu Łodzi i województwa łódzkiego. W latach 1999-2001 organizował nowoczesny specjalistyczny szpital – obecnie Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 5. Utworzył dwa nowe kierunki studiów: fizjoterapię i naukę o zdrowiu.

Wiesław Józef Chudzik - lekarz, zastępca dyrektora ds. klinicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im.WAM. Społeczny prezes KS Budowlani Łódź. Przewodniczący sekcji ds. Uzależnień Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Krzysztof Stanisław Cwynar – artysta estradowy, przewodniczący Stowarzyszenia „Studio Integracji”. W latach 1965 – 2002 był laureatem wielu nagród m.in. „Srebrnego Pierścienia” i „Złotego Pierścienia” w Kołobrzegu. Pan Krzysztof Cwynar działa również w Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta Łodzi.

Michał Gałkiewicz – artysta rzeźbiarz, nauczyciel akademicki, aktywny działacz Związku Polskich Artystów Plastyków. Był wykładowcą oraz kierownikiem Pracowni Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Brał udział w wielu wystawach oraz konkursach w kraju i za granicą zdobywając zawsze jedne z pierwszych nagród. Prace pana Michała Gałkiewicza znajdują się w wielu muzeach krajowych i zagranicznych, wykształcił wielu rzeźbiarzy. Był wielokrotnie odznaczany za działalność artystyczną, pedagogiczną i społeczną.

Janusz Głowacki - historyk sztuki. Współtwórca Galerii 86. Członek Stowarzyszenia Międzynarodowego Muzeum Artystów pod egidą którego w ubiegłym roku zorganizował prezentację sztuki współczesnej „Łódź Biennale”.

Jan Henryk Goch - lekarz, profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Tomasz Robert Gołębiewski - artysta muzyk.Jest skrzypkiem, koncertmistrzem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej. Członek i założyciel działającego od 12 lat Rubinstein Quartet

Zdzisław Henke - technik mechanik. Działacz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Kwestował na rzecz budowy „Pomnika Chwały Armii Łódź”.

Jan Marian Janiak - nauczyciel akademicki, długoletni dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Ma swój wydatny wkład w program komputeryzacji bibliotek naukowych.

Konrad Piotr Jarno – działacz samorządowy. Od wielu lat jest związany z jednostkami pomocniczymi miasta Łodzi. Od 2005 roku jest przewodniczącym Zarządu Osiedla Bałuty Centrum. Obecnie jest emerytem lecz wcześniej aktywnie uczestniczył w rozwoju łódzkiego przemysłu włókienniczego. Pełniąc funkcję prezesa zarządu AZS-u inicjował i realizował program rozwoju sekcji sportowych w uczelniach i bazy sportowej w obiekcie AZS-u przy ul. Lumumby. Jest organizatorem dziesiątek imprez dla dzieci i młodzieży zarówno w szkołach, jak i placówkach pozaszkolnych.

Witold Mieczysław Kacprzak – artysta muzyk. Swą aktywność realizuje w organizacji festiwali i konkursów. Jest dyrektorem festiwalu „Lato z muzyką” w Grotnikach czy Festiwalu Kultury Dawnej Łodzi. odznaczony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, organizator wielu festiwali muzycznych m.in. Międzynarodowego Konkursu im. Karola Szymanowskiego, prelegent i wykonawca w audycjach muzycznych.

Tadeusz Kaczor – Konsul Honorowy Republiki Węgierskiej, od 1984 roku członek Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, sponsor i organizator wielu poczynań szkół, m.in. finansował kolonie dla dzieci z Domu Dziecka nr 2 i Domu Dziecka z Szentes na Węgrzech, zorganizował kilka międzynarodowych obozów dla młodzieży pochodzącej z różnych krajów Europy.

Marek Franciszek Kamiński – operator telewizyjny, fotoreporter, działacz samorządowy – członek Rady Osiedla Katedralna. Szczególną uwagę poświęca dokumentacji obiektów sakralnych za co wiele razy został wyróżniony. Jako członek Rady Osiedla, spotykając się z biedą i ludzkimi tragediami, organizuje stałą pomoc żywnościową, którą objętych jest około 150 osób. Jest pomysłodawcą i współtwórcą jaskini solnej dla polepszenia zdrowia dzieci, w której pobyt jest bezpłatny.

Izabela Barbara Kołecka – pedagog, pracowała w Fundacji na Rzecz Ochrony Dzieci Przed Okrucieństwem w Łodzi. Od 2000 roku pracuje w założonej przez siebie Fundacji Pomocy Rodzinie „Opoka”. Pani Kołecka prowadzi mediacje dla rodzin w kryzysie, jest ławnikiem w Sądzie Rodzinnym. Od dziesięciu lat pracuje na rzecz łódzkich dzieci, koncentrując się na środowisku dzieci i młodzieży zagrożonych patologią. Uruchomiła pierwszy w Łodzi Ośrodek Wsparcia dla Rodzin oraz pierwszy w Łodzi „Kolorowy Pokój Przesłuchań” dla nieletnich ofiar i świadków przestępstw. Doprowadziła do powołania „Zespołu Interwencyjnego ds. pomocy dzieciom, ofiarom przemocy i świadkom przestępstw”. Jest niestrudzoną popularyzatorką modelu właściwie funkcjonującej rodziny.

Zdzisława Kotulska – Hofmokl - magister farmacji. Radna Rady Miejskiej w Łodzi w III kadencji. Swą aktywność społeczna realizuje pracując NSZZ Pracowników Ochrony Zdrowia a także w Radzie Osiedla Łódź Bałuty.

Janusz Stanisław Lange – działacz w komitecie założycielskim Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, później pełnił funkcję wiceprezesa zarządu a od 1992 roku funkcję prezesa, organizator wielu wystaw zarówno w Polsce jak i zagranicą upamiętniających Zbrodnię Katyńską, przyczynił się do odsłonięcia wielu pamiątkowych tablic w murach Urzędu Wojewódzkiego, szpitala im. Barlickiego i innych.

Grzegorz Łyskowicz - strażak. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Inicjator programów profilaktyki przeciwpożarowej i konkursów, propagujących zasady zachowania w chwili zagrożenia pożarowego.

Henryk Marciniak - emeryt. Działacz samorządowy w radach osiedlowych Sąsieczna, Nowosolna, Ner.

Kazimiera Jadwiga Matusiak - rencistka. Działa w Radzie Osiedla Stary Widzew. Aktywna społecznie w różnych gremiach.

Leszek Stanisław Markuszewski – doktor nauk medycznych, członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, twórca Centralnego Szpitala Weteranów przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 2 w Łodzi, odznaczony wieloma odznaczeniami takimi jak: Brązowa Odznaka PCK, medal za zasługi dla Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, odznaczony odznaczeniami resortowymi, posiadacz certyfikatu Menadżera Opieki Zdrowotnej.

Piotr Paweł Michalak - menedżer. Aktywnie działa na rzecz integracji właścicieli małych firm.

Jan Grzegorz Moos - nauczyciel. Jest dyrektorem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Anna Nuc - emerytowana nauczycielka. Aktywnie działa w Towarzystwie Przyjaciół Łodzi.

Zdzisław Jerzy Pawelczyk - działacz społeczny w jednostce pomocniczej Radogoszcz. Właściciel sklepów ogólnospożywczych.

Mirosław Eugeniusz Pejski - artysta muzyk. Altowiolista w orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej. Członek założyciel Rubinstein Quartet.

Edyta Agnieszka Petecka – doktor nauk medycznych, współpracuje z wieloma organizacjami samorządowymi, uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych kierowanych do dzieci, wspiera łódzkie domy dziecka, partycypuje w kosztach operacji medycznych, pomaga nie tylko dzieciom ale i starszemu pokoleniu łodzian wspierając domy pomocy społecznej, pomaga również osobom niepełnosprawnym. Jest sponsorem kilku łódzkich szpitali jak również wspomaga przedsięwzięcia kulturalne w naszym mieście dzięki czemu przyczynia się do promocji miasta i regionu.

Maria Elżbieta Piotrowicz - nauczycielka. Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. Inicjatorka prac nad przygotowaniem nowej matury. Stworzyła łódzki oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Tadeusz Płuciennik - aktor. Pracuje w Teatrze Lalki i Aktora „Pinokio”.

Robert Tomasz Stańczyk - przedsiębiorca. Pracuje społecznie, aktywnie włączając się w pomoc ludziom biednym.

Henryk Kazimierz Stolarczyk - nauczyciel akademicki. Profesor pracuje na UŁ i od ponad 20 lat zajmuje się monitoringiem rozwoju fizycznego młodej generacji łodzian.

Zofia Strzałkowska - pedagog. Przez 30 lat pracowała w instytucjach upowszechniania kultury. Jest kierownikiem biura Towarzystwa Przyjaciół Łodzi.

Helena Danuta Szałowska - nauczycielka. Aktywnie działająca w Nauczycielskim Oddziale PTTK

Anna Walczak – śpiewaczka-solistka, związana z Teatrem Muzycznym w Łodzi od ponad dwudziestu lat. Na swoim koncie ma kilkanaście ról, otrzymała Złotą Maskę za osiągnięcia wokalno-aktorskie w sezonie 2000/2001, nagrodę krytyków i recenzentów, prezentuje wysoki poziom artystyczny, czego dowodem jest aplauz publiczności oraz opinie recenzentów.

Agnieszka Wasiak - nauczycielka. Uczy historii w Szkole Podstawowej nr 51. Prowadzi szkolne koło TPŁ. Inicjuje imprezy i rajdy turystyczno-krajoznawcze dla dzieci młodzieży.

Anna Krystyna Wesołowska-Firlej – artysta muzyk, jest nauczycielem akademickim, pełniła funkcję rektora Akademii Muzycznej w Łodzi, czynnie uczestniczy w życiu środowiska akademickiego jak i miasta, dzięki jej inicjatywie zespoły studenckie uświetniają uroczystości miejskie, dają koncerty na konkursach i recitalach w kraju i poza granicami, przyczyniła się do rozwoju uczelni pozyskując nieruchomość na dom studencki oraz miejsce pod budowę sali koncertowej do celów dydaktycznych. Przyczyniła się do podwyższenia poziomu nauczania oraz uzyskania znacznej poprawy w rankingach wyższych uczelni w kraju.

Joanna Zielińska – nauczyciel wychowania fizycznego, od ponad dwudziestu lat związana jest z Łódzkim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, prowadzi zajęcia gimnastyczne o charakterze rehabilitacyjnym z kilkoma grupami słuchaczy, przygotowuje scenariusze do wszystkich koncertów przeznaczonych dla potrzeb ŁUTW, jak i dla tych, które organizowane są w różnych placówkach naszego miasta – domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, w klubach.

Jolanta Maria Żebrowska - artysta muzyk. Wiolonczelistka w Orkiestrze Filharmonii Łódzkiej. Członek założyciel Rubinstein Quartet.

Ponadto Rada Miejska przyznała Odznaki zbiorowe. Otrzymali je:

Cech Rzemiosł Różnych w Łodzi – zgodnie ze statutem zadaniem cechu jest ochrona praw oraz dbałość o reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, propagowanie, organizowanie i prowadzenie przygotowania zawodowego oraz współpraca z władzami światowymi w tym zakresie. Cech Rzemiosł Rożnych istnieje od 102 lat, jest zaangażowany w proces szkolenia uczniów, pomaga w zdobyciu zawodu przez młodzież najuboższą, często z rodzin rozbitych jak i patologicznych. Młodzież ta w zakładach należących do cechu otrzymuje „przepustkę na wejście w normalny świat ludzi dorosłych”.

Liga Morska i Rzeczna Okręgu Łódzkiego

Stowarzyszenie Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego – zadaniem Stowarzyszenia jest integracja środowiska absolwentów ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, organizowanie konferencji, spotkań, szkoleń, seminariów dotyczących problematyki ekonomicznej regionu i kraju. Udziela pomoc absolwentom i pracownikom uczelni w trudnych sytuacjach życiowych oraz w pracy naukowej.

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Łodzi


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2007-03-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 8395
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO