Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w zakresie usługi telefonii stacjonarnej i internetu dla placówek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi<<

2014-01-08
Ostatnia aktualizacja: 2017-01-25

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w zakresie usługi telefonii
stacjonarnej i internetu dla placówek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

Wydział Informatyki w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi zaprasza do dialogu technicznego mającego na celu przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na usługę telefonii stacjonarnej i internetu dla placówek oświatowych - jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi - nadzorowanych przez Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń: lokalnych, międzymiastowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych, faksowych, do usług informacyjnych oraz usługi dostępu do internetu. Jednostki organizacyjne, w liczbie ponad 350, są rozmieszczone w różnych lokalizacjach na terenie całego miasta Łodzi, posiadają ponad 650 numerów telefonów stacjonarnych i są obecnie obsługiwane przez kilkunastu operatorów.

Warunki i zasady udziału w dialogu technicznym.

 1. Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej adres: bip.uml.lodz.pl
 2. Dialog techniczny prowadzony będzie z podmiotami wybranymi przez Wydział Informatyki Urzędu Miasta Łodzi.
 3. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym, zawierające obowiązkowo adres e-mail Wykonawcy, należy złożyć w formie pisemnej na adres:

  Wydział Informatyki
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź

  lub w formie elektronicznej na adres:

  wi@uml.lodz.pl

  w języku polskim, w nieprzekraczalnym terminie do godziny 14.00 w dniu 15.01.2014 r.
  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
 4. O zakwalifikowaniu się do udziału w dialogu technicznym Miasto Łódź poinformuje potencjalnych Wykonawców poprzez wysłanie, na adres e-mailowy podany w przedmiotowym wniosku, zaproszenia do wzięcia udziału w dialogu wyznaczając miejsce, datę i godzinę przeprowadzenia dialogu.
 5. Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawach dialogu technicznego jest Juliusz Pruszyński, e-mail juliusz.pruszynski@uml.lodz.pl, tel. +48 42 638 44 09.

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego (2017-01-25) >>>


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Informatyki
Informację opracował(a): Juliusz Pruszyński (2014-01-07)
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2014-01-08)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-01-25)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 651
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO