Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014<<

2014-02-27
ostatnia aktualizacja: 2014-05-24

Wybory do Parlamentu Europejskiego
25 maja 2014 r.

 1. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na obszarze Łodzi:

  1. Zarządzenie Nr 5809/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego (z późn. zm.)


  2. Zarządzenie Nr 5863/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Wyborów do Parlamentu Europejskiego


  3. Zarządzenie Nr 6110/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Łodzi do wykonywania niektórych czynności z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


  4. Zarządzenie Nr 6354/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Łodzi do przekazania obwodowym komisjom wyborczym paczek z kartami do głosowania oraz innych materiałów i dokumentów wyborczych oraz przyjęcia do obwodowych komisji wyborczych materiałów i dokumentacji wyborczej do depozytu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


 2. Obwody głosowania:

  1. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o możliwości zgłaszania wniosków w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
   treść informacji >>>
   Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie podziału obszaru Miasta Łodzi na stałe obwody głosowania >>>
   Wykaz proponowanych lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych >>>


  2. Mapa obwodów głosowania >>>


  3. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 kwietnia 2014 r. o obwodach głosowania, ich numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
   treść obwieszczenia >>>


  4. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów do Parlamentu Europejskiego dotyczący pomocy w znalezieniu właściwej dla miejsca zamieszkania siedziby obwodowej komisji wyborczej
   treść komunikatu >>>


 3. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych:

  1. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o prawie do uzyskania informacji o wyborach przez osoby niepełnosprawne
   treść informacji >>>


  2. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego
   treść informacji >>>
   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego >>>


  3. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a
   treść informacji >>>


  4. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi dotyczący prawa udzielenia pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych
   treść komunikatu >>>
   Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania >>>
   Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa >>>


  5. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi dotyczący dopisywania do spisu wyborców
   treść komunikatu >>>


  6. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych pragnących wziąć udział w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
   treść informacji >>> 4. Spisy wyborców:

  1. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi dotyczący sporządzenia spisów wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
   treść komunikatu >>>


  2. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi dotyczący dopisywania do spisu wyborców
   treść komunikatu >>>


  3. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi dotyczący wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania
   treść komunikatu >>>


  4. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie udostępniania do wglądu spisu wyborców
   treść komunikatu >>>


 5. Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi dotyczący jej składu, siedziby i terminów dyżurów w zakresie rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
  treść komunikatu >>>


 6. Obwodowe komisje wyborcze:

  1. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów do Parlamentu Europejskiego dotyczący zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
   treść komunikatu >>>
   Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych >>>


  2. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów do Parlamentu Europejskiego dotyczący uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych
   treść komunikatu >>>
   Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych >>>


  3. Zarządzenie Nr 6256/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (z późn. zm.)


  4. Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych w Łodzi
   treść informacji >>>


  5. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów do Parlamentu Europejskiego w sprawie godzin pracy obwodowych komisji wyborczych
   treść komunikatu >>> 7. Państwowa Komisja Wyborcza

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjno-Prawny
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2014-02-27)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2014-05-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 14052
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO