Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
2014<<

edycja wiosna 2014 rok

Adam Barczyński – jest ekonomistą. W kadencji Rady Osiedla Śródmieście-Wschód w latach 2005-2010 był przewodniczącym Komisji Ładu i Porządku Społecznego oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej Zasobów Komunalnych i Ochrony Środowiska, aktywnie współpracując ze Strażą Miejską i Policją. Swa aktywność w zakresie ochrony środowiska koncentrował na odtwarzania terenów zielonych miasta. Współorganizował pikniki i spotkania dla mieszkańców w ramach Europejskiego Dnia Sąsiada oraz inne wydarzenia z udziałem spółdzielni mieszkaniowych Śródmieścia i w innych częściach miasta. W kadencji 2010-2014 pan Adam Barczyński pełni funkcję przewodniczącego Rady Osiedla Śródmieście-Wschód. Aktywnie wspomaga realizację zadań rady w zakresie podnoszenia standardów estetycznych, technicznych i wyposażenia różnych placówek oświatowych. Wspomaga i realizuje działania dla poprawy warunków życia mieszkańców z zakresu infrastruktury czy miejsc zielonych. Pan Adam Barczyński jest aktywnym organizatorem turystyki. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Karol Tomasz Bartosik – od 2005 roku do chwili obecnej jest radnym Rady Osiedla Złotno. Początkowo w Radzie działał jako Sekretarz Osiedla, a następnie został zastępcą przewodniczącej Zarządu. Pan Karol Bartosik jest finalistą ogólnokrajowego konkursu z zakresu astrofizyki. Przez wiele lat był drużynowym w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Jako harcerz organizował liczne zloty i spotkania na terenie Łodzi, których pośrednim celem było propagowanie dobrego imienia oraz pokazanie piękna miasta. Od wielu lat pan Karol Bartosik jest społecznie zaangażowany w poprawę infrastruktury sportowej w mieście m.in. poprzez prace przy dawnym stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego, jak również wspieranie budowy boiska na terenie Osiedla Złotno. Jako radny wspierał projekty dotyczące aktywizacji dzieci i młodzieży. Organizował i współorganizował wiele rajdów i wycieczek przybliżających dzieciom i młodzieży historię Łodzi i okolic.

Ewa Magdalena Bocian – jest starszym specjalistą pracy socjalnej. Przez trzy kadencje jest członkiem Rady Osiedla Bałuty Centrum, w której pełniła szereg funkcji. W latach 2001-2005 była przewodniczącą Komisji Kulturalno-Oświatowej Rady Osiedla. Ostatnio pani Ewa Bocian pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Socjalno-Bytowej. Z racji pełnionych funkcji społecznych w Osiedlu pani Ewa Bocian przeprowadziła w latach 2001-2013 szereg przedsięwzięć. Zorganizowała 23 spotkania integracyjne dla mieszkańców Osiedla – zwłaszcza dla osób starszych, współorganizowała spotkania w ramach „Europejskiego Dnia Sąsiada”, przeprowadziła ponad 118 imprez w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Ponadto, pani Ewa Bocian zorganizowała jedenaście grup mieszkańców dla wypracowania projektów zadań dla budżetu obywatelskiego na 2014 r. Każdego roku dokonuje przeglądu stanu osiedlowej infrastruktury i opracowuje wnioski dla Rady Osiedla. Pani Ewa Bocian jest bardzo ceniona wśród mieszkańców, a zwłaszcza u osób potrzebujących wsparcia i pomocy.

prof. Wojciech Jan Bruszewski – otrzymał Odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” pośmiertnie. Wojciech Bruszewski był reżyserem i operatorem filmowym, artystą multimedialny, ale też pisarzem i wykładowcą. Zasłynął jako prekursor sztuki video w Polsce. Był absolwent łódzkiej „Filmówki”. Jako artysta związał się ze sztuką awangardową będąc współzałożycielem i jednym z filarów legendarnej grupy „Warsztat Formy Filmowej”. Od 1981 roku był członkiem Internationales Kunstler Gremium. W latach dziewięćdziesiątych współorganizował i był prezesem „Konstrukcji w Procesie”- międzynarodowej inicjatywy artystycznej, której pierwsza edycja odbyła się w Łodzi. Jako twórca brał udział w wielu prestiżowych wystawach m.in. Documenta 6 i 8 w Kassel i Presences Polonaise w centrum Pompidou w Paryżu. Jego prace były prezentowane m. in. w Berlinie, Londynie, Wiedniu, Amsterdamie, Zagrzebiu, Waszyngtonie, Sao Paulo, Tokio, Sydney i Reykjaviku. W ostatnich latach twórczości Wojciech Bruszewski zwrócił się ku literaturze pisząc sztukę teatralną, oraz dwie powieści. Wydaną pośmiertnie książkę „Big Dick”- uznano za pierwszą powieść multimedialną w Polsce. Obok pracy artystycznej z pasją oddawał się działaniom na rzecz promocji Łodzi. Filmy i wydawnictwa multimedialne ukazujące najlepsze strony naszego miasta były rozpowszechniane w 5 językach. Film „Łódź, miasto kultury”, którego Wojciech Bruszewski był reżyserem i współscenarzystą w 2008 roku wygrał 9 międzynarodowych festiwali i zdobył dla Łodzi „Grand Prix” w Wiedniu. Była to jedyna tej rangi nagroda zdobyta przez Polaków w 25 letniej historii międzynarodowych festiwali filmowych promujących państwa, miasta i regiony „CIFFT”. Zmarł we wrześniu 2009 roku.

Anna Katarzyna Ciszowska – jest teatrologiem, reżyserką teatru dzieci i młodzieży, pedagogiem teatralnym i animatorką kultury. Od 1997 r. pracuje jako instruktorka teatralna i nauczycielka wiedzy o kulturze w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela. Za swoje osiągnięcia w pracy z młodzieżą pani Anna Ciszowska otrzymała w 2012 r. nagrodę i tytuł Instruktora Trzydziestolecia na Ogólnopolskich Konfrontacjach Sceny Młodzieżowej Centrum. Od 2011 roku pani Anna Ciszowska jest kierowniczką działu Wydarzeń Okołoteatralnych w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka. Pani Anna Ciszowska jest koordynatorką i pomysłodawczynią znanego i cenionego projektu „Dotknij teatru” – łódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru. Jest to najstarsza interdyscyplinarna forma obchodów, której celem jest stworzenie możliwości twórczego spotkania artystów teatru i widzów. Dziś w projekt zaangażowanych jest 45 miast z całej Polski. Pani Anna jest laureatką licznych nagród i odznaczeń.

Wojciech Zygmunt Droszczyński – jest aktorem Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka. Jest łodzianinem z wyboru, jako że urodził się w Tomaszowie Mazowieckim. W 1978 r. Mikołaj Grabowski zaproponował panu Wojciechowi Droszczyńskiemu rolę w prapremierze Kwartetu Schaeffera w Teatrze im. Stefana Jaracza i odtąd związał się z Łodzią. Przez kolejnych 5 sezonów pracował w Teatrze Nowym za dyrekcji Kazimierza Dejmka. W latach 1984-2000 był związany z Teatrem 77 występując w spektaklach: Żegnaj, Marito, Obsługiwałem angielskiego króla, Moskwa – Pietuszki, Przemiana, Idiota, Ja, Feuerbach, Ibusar i projektach międzynarodowych w Danii, Niemczech, Czechach, Ukrainie oraz festiwalach teatralnych w Edynburgu i Brazylii.W 2000 roku wrócił na scenę Teatru Nowego w Łodzi. Od 1998 roku pan Wojciech Droszczyński często współpracuje ze Szkołą Filmową w Łodzi, filmem i telewizją. Brał udział w telewizyjnym programie edukacyjnym Wysłannicy Gai czy wcielił się w rolę Henryka Piernackiego w popularnym serialu Dom nad rozlewiskiem.

Halina Maria Dudzińska – jest społecznikiem, a działalność społeczną poświęciła w całości Osiedlu Zarzew. Pani Halina Dudzińska aktualnie jest wiceprzewodniczącą Rady Osiedla i członkiem Zarządu. Jest niezwykle aktywną działaczką tego Osiedla oraz niestrudzonym współorganizatorem wszystkich imprez odbywających się na jego terenie. Jest też koordynatorem wszelkich imprez organizowanych dla podopiecznych Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego. Co więcej, pani Halina Dudzińska bezinteresownie pomaga dzieciom z biednych rodzin z terenu Zarzewa udzielając im korepetycji. Całą swą pracę zawodową wykonywała w Wojewódzkim Urzędzie Poczty w Łodzi, pełniąc kolejno funkcję asystenta, kierownika zmiany w Urzędzie Pocztowym nr 4, a kończąc na funkcji Naczelnika Urzędu Pocztowego nr 21. Za tę pracę pani Halina Dudzińska była wyróżniona Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużonego Pracownika Łączności.

Jerzy Stanisław Dziubiński – jest emerytowanym pedagogiem i zasłużonym działaczem społecznym. Aktywizuje mieszkańców osiedla Widzew – Zarzew, organizując coroczne obchody Europejskiego Dnia Sąsiada i Dnia Dziecka. Pan Jerzy Dziubiński był wieloletnim przewodniczącym Zarządu Rady Osiedla Zarzew, a obecnie jej członkiem. Jego działania mają na celu poprawę warunków życia mieszkańców osiedla poprzez propagowanie pomocy sąsiedzkiej, organizację zajęć rekreacyjnych oraz wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z najbiedniejszych rodzin. Jako emeryt pan Jerzy Dziubiński nie zapomina również o seniorach poprzez wspieranie działań Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy ul. Przybyszewskiego. Za tę działalność został wyróżniony Złotą Odznaką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz specjalną odznaką programu „Dzieciak”.

Wiesław Jan Kamiński – jest duszpasterzem niesłyszących. Jest proboszczem Rzymskokatolickiej Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi oraz Duszpasterzem Głuchych Archidiecezji Łódzkiej. Od początku swojej pracy kapłańskiej jest związany z niepełnosprawnymi – aktywnie działa na rzecz dzieci i młodzieży głuchej. Ksiądz Wiesław Kamiński przez wiele pracował w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 i 4, gdzie m.in. organizował dożywianie dzieci pochodzących z ubogich rodzin, treningi piłki nożnej, różnego rodzaju zawody sportowe i wycieczki. Pracuje też jako sekretarz i wykładowca w Instytucie Teologicznym w Łodzi. W Wyższym Seminarium Duchownym jest wykładowcą języka migowego, przygotowując młodych księży do pracy na rzecz środowiska niesłyszących. Ksiądz Wiesław Kamiński jest szefem Stowarzyszenia charytatywnego „Niepełnosprawni – Sprawni”, które pomaga mieszkańcom Łodzi. Współpracuje z miejskim Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych i z łódzkim Urzędem Marszałkowskim. Jest także pszczelarzem, duszpasterzem pszczelarzy Archidiecezji Łódzkiej.

Danuta Jadwiga Klimczak – jest geodetą. Od 2000 roku związana jest z Radą Osiedla Złotno, pełniąc funkcję przewodniczącej Zarządu a w ostatniej kadencji przewodniczącej Rady Osiedla. Pani Danuta Klimczak zainicjowała wiele projektów, które wyróżniają osiedle Złotno i integrują mieszkańców. Z jej inicjatywy Rada Osiedla nawiązała współpracę z Parafią i Szkołą Podstawową. Przy jej aktywnym zaangażowaniu na osiedlu powstało wiele ważnych projektów takich jak remont budynku Przychodni przy ul. Garnizonowej, gdzie mieści się biblioteka, posterunek Straży Miejskiej, siedziba Rady Osiedla oraz świetlica dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Pani Danuta Klimczak współpracuje w ramach Osiedla z licznymi organizacjami – Kołem Gospodyń Wiejskich ze Starego Złotna i Niesięcina, Ochotniczą Strażą Pożarną i Zawodową Strażą Pożarną. Pani Dorota Klimczak jest oddana pracy społecznej na rzecz niesienia pomocy osobom słabym i niepełnosprawnym będącym w trudnej sytuacji życiowej, dlatego też organizuje osiedlowe koło Caritas przy Parafii.

Jerzy Kazimierz Krasuń – jest aktorem. Początkowo grał na scenach Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie i Teatru Współczesnego we Wrocławiu. Później pan Jerzy Krasuń występował na scenach Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, Teatru im. Juliana Tuwima oraz Teatru Powszechnego. Obecnie pan Jerzy Krasuń jest aktorem Teatru Nowego w Łodzi. Zagrał w wielu przestawieniach reżyserowanych przez Kazimierza Dejmka, m.in. w Operetce i Dialogus de Passione. Ponadto, pan Jerzy Krasuń zagrał w przestawieniach wielu innych reżyserów – Mistrzu i Małgorzacie, Mayday, Biedermann i podpalacze, Hotelu Savoy, Antygonie, Samuelu Zborowskim. Pan Jerzy Krasuń jest działaczem Związku Zawodowego Solidarność.

prof. Konstanty Lewkowicz – jest emerytowanym kierownikiem produkcji, jedną z najbardziej zasłużonych osób w dziejach powojennej kinematografii. Profesor całe swoje życie związał z Łodzią. Tu pracował i tu mieszka. Pracował przy blisko 80 filmach. Zaledwie jednego filmu nie zrealizował w Łodzi. Wśród tytułów, do których powstania się przyczynił, można wymienić filmy: „Popioły”, „Królowa Bone”, filmy Stanisława Różewicza, Wojciecha Jerzego Hasa, popularne seriale „Czarne chmury” i „Życie na gorąco”. Od 1979 r. pan prof. Konstanty Lewkowicz był wykładowcą w Szkole Filmowej w Łodzi, w latach 1984-90 prorektorem uczelni, a od 1997 do 2002 roku prodziekanem Wydziału Organizacji Produkcji Filmowej. W latach 1990-2005 był szefem produkcji Studia Filmowego „Indeks”. Pan profesor Konstanty Lewkowicz jest członkiem Polskiej Akademii Filmowej i Stowarzyszenia Filmowców Polskich. W ostatnich latach nadal aktywnie krzewi wspomnienia o czasach filmowej świetności Łodzi. Wydatnie przyczynił się powstania albumu wspomnieniowego o łódzkiej Wytwórni Filmów Fabularnych. Swoje wspomnienia zawarł w książce „Homo Filmicus. Niesamowita podróż”.

Wiesław Zbyszek Łukomski – jest nauczycielem historii. Od 40 lat zajmuje się dydaktyką, w tym zagadnieniami ochrony środowiska. Pan Wiesław Łukomski kładzie nacisk na odnowę przyrody i szerzenie edukacji ekologicznej wśród młodzieży. W latach 90.tych pan Wiesław Łukomski pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w Łodzi. Przewodniczył Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej. W I kadencji samorządu uczestniczył w procesie budowy Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Przewodniczył też pracom Doraźnej Komisji ds. Gospodarki Odpadami w gminie Łódź. W ramach Stowarzyszenia Polski Klub Ekologiczny realizował akcje ochrony przyrody na terenie naszego miasta. W 2008 roku pan Wiesław Łukomski objął stanowisko członka zarządu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z ramienia WFOŚiGW czynnie uczestniczy w pracach Regionalnej Rady Ochrony Przyrody. Jest współtwórcą Programu „Moja wymarzona ekopracownia”, dzięki któremu w Łodzi powstały nowoczesne pracownie dydaktyczne. W tym roku za swoją działalność społeczną i polityczną otrzymał od Prezydenta RP Krzyż Wolności i Solidarności.

Tomasz Stanisław Łysek – jest specjalistą ds. planowania i zarządzania środowiskiem w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W latach 2007-2011 był dyrektorem Biura WFOŚiGW, gdzie odpowiadał m.in. za wdrożenie i nadzór nad systemem zarządzania jakością według ISO 9001. Od marca 2011 roku pan Tomasz Łysek jest prezesem zarządu WFOŚiGW. Ponadto jest członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody. Od września 2013 roku jest członkiem Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Pan Tomasz Łysek jest zaangażowany w liczne projekty mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców i stan środowiska w Łodzi. Zainicjował ogłaszane przez WFOŚiGW w Łodzi konkursy i programy w zakresie m.in. edukacji ekologicznej i ochrony wód. Pan Tomasz Łysek przyczynił się do powstania programów poprawiających efektywność energetyczną, gdzie aktywnym beneficjentem środków finansowych jest Miasto Łódź.

Izabela Małgorzata Piwowarska-Jędrzejczak – jest ekspertem od zarządzania potencjałem ludzkim. Swoje życie zawodowe i społeczne związała z działaniami na rzecz naszego miasta. Jest harcmistrzynią, czynną instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego w Chorągwi Łódzkiej. W okresie 2003-2011 była komendantką jednego z najprężniejszych hufców na terenie miasta Łodzi – Hufca ZHP Łódź Widzew. Pani Izabela Piwowarska-Jędrzejczak jest inicjatorką oraz pomysłodawczynią wielu projektów społecznych wspierających dzieci i młodzież. W okresie pełnienia funkcji komendantki Hufca ZHP Łódź Widzew była pomysłodawczynią, koordynatorem, osobą która pozyskiwała środki na wymianę międzynarodową młodzieży polskiej z młodzieżą z Ukrainy, Białorusi i Niemiec. Realizowała też projekty mające na celu ograniczenie zjawiska prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie przemocy wśród dzieci i młodzieży. Pani Izabela Piwowarska-Jędrzejczak promuje zachowania prozdrowotne i edukację ekologiczną. Od 2011 jest prezesem Zarządu Fundacji Prospołecznej Poducha. Działania skierowane są głownie na wsparcie dzieci i młodzieży, łódzkich rodzin. Aktywnie pracuje w Radzie Osiedla Stary Widzew.

Wiesława Anna Plewińska-Głodek – jest emerytowanym urzędnikiem, a obecnie przewodniczącą Zarządu Rady Osiedla Złotno. Znana jest jako lokalna patriotka, która cały swój wolny czas poświęca sprawom Osiedla. Aktywnie uczestniczyła w gazyfikacji Osiedla, walczyła o budowę i podłączenie wodociągów i kanalizacji do domów oraz nieruchomości tamtejszych mieszkańców- była obecna w społecznych komitetach ich budowy. Pani Anna Plewińska-Głodek walczyła również przez wiele lat o to, by Osiedle Złotno było przyjazne dzieciom. Dzięki jej pracy w Radzie Osiedla przy ul. Cyganka powstał piękny plac zabaw pod nazwą Złotnoraj. Z ramienia Osiedla pani Anna Plewińska-Głodek zajmuje się organizowaniem imprez osiedlowych, integracyjnych, oraz wydarzeń dla dzieci. Współpracuje też z Biblioteką Rejonową. Pani Anna jest aktywną, pełna uśmiechu i ciepła osobą, wrażliwą na wszystkie problemy mieszkańców, zawsze gotowa na nowe wyzwania.

Waldemar Stanisław Podgórski – jest księgarzem. Należy do Świętokrzyskiego Zgrupowania Żołnierzy AK Ponury – Nurt, Świętokrzyskiego Zgrupowania Żołnierzy Okręgu Łódź, 25 pp Armii Krajowej. Jest członkiem wspomagającym klubu kawalerów Orderu Virtuti Militari. Był jednym z inicjatorów ponad 200 spotkań autorskich m.in. z Bronisławem Wildsteinem, Joanną Siedlecką, dr Andrzejem Kunertem, a także z żołnierzami AK, uczestnikami Powstania Warszawskiego, członkami Szarych Szeregów, Cichociemnych, pilotami czy więźniami obozów koncentracyjnych. Pan Waldemar Podgórski jest jednym z inicjatorów zaproszenia do Łodzi legendarnego kuriera Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz inicjatorem powstania pierwszej w Łodzi tablicy poświęconej Komendantowi AK gen dyw. Stefanowi Grotowi Roweckiemu. Ponadto pan Waldemar Podgórski organizuje spotkania z grupami historycznymi, przybliżając w ten sposób młodzieży historię Polski. Przyczynia się do promocji wielu zasłużonych łodzian, w tym o. Stefana Miecznikowskiego.

Ilona Irena Szczęsna – to niezwykle aktywna działaczka Ligi Kobiet Polskich. Poprzez Ligę aktywizowała bezrobotnych, udzielając im porad prawno-administracyjnych, organizowała zbieranie darów dla rodzin dotkniętych ubóstwem i dzieci z domów dziecka. Pani Ilona Szczęsna brała udział w niezwykle cennym dla ofiar przemocy domowej projekcie „Łodzianka w potrzebie”, wspierając wiedzą prawniczą młode poszkodowane kobiety. Jako członek Społecznej Rady ZOZ Palma pani Ilona Szczęsna wspiera działania pracowników w celu polepszenia świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców miasta.

Janina Genowefa Tropisz – jest niezwykle zasłużoną dla miasta działaczką społeczną. Za swoją pracę społeczna i zawodową otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień związanych z budownictwem ruchem spółdzielczym i pożarnictwem. Pani Janina Tropisz obecnie jest członkinią organów samorządowych Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej i przewodniczącą Komitetu Nieruchomości. To także aktywna działaczka ruchu kobiecego – założycielka i wieloletnia przewodnicząca Forum Równych Szans i Praw Kobiet Województwa Łódzkiego. Pani Janina Tropisz angażuje się społecznie, wspierając środowisko łódzkich seniorów. Jest współorganizatorką Klubu Seniora Osiedla „Konstytucyjna” oraz wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce.

Józef Walak – jest emerytowanym wojskowym. Aktywnie inspiruje i organizuje działalność społeczną wśród mieszkańców Starego Widzewa. Od trzech kadencji Rady Osiedla Stary Widzew jest członkiem Zarządu Osiedla, a przez ostatnie dwie kadencje kieruje pracami Zarządu Osiedla Stary Widzew. Pan Józef Walak jest współinicjatorem i doskonałym organizatorem prac podejmowanych przez Radę Osiedla na rzecz mieszkańców osiedla, dzielnicy i miasta. Szczególnie zainteresowany jest problemami edukacji dzieci i młodzieży, a także sytuacją seniorów. Zarząd Osiedla pod jego kierownictwem i przy osobistym zaangażowaniu organizuje szereg cyklicznych imprez sportowych dla dzieci. Pan Józef Walak osobiście zajmuje się problemami wyposażenia i infrastruktury placówek oświatowych i służby zdrowia z terenu Osiedla. Szczególną uwagę zwraca na konieczność likwidacji barier architektonicznych. Ściśle współpracuje też z bibliotekami publicznymi Widzewa. Corocznie współorganizuje ze szkołami podstawowymi Mikołajki dla dzieci z ubogich środowisk. Za swoją społeczną działalność pan Józef Walak otrzymał „Odznakę wolontariatu”.

Ponadto Rada Miejska przyznała zbiorowe Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”.
Otrzymali je:

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – powstało w 1999 roku i od 15 lat prowadzi działania zmierzające do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Łodzi, w kraju i za granicą w oparciu o zasady dialogu, demokracji i pomocniczości. Swą aktywność kieruje do organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw nieformalnych działających na rzecz zaspokajania potrzeb lokalnych. Centrum OPUS jest członkiem założycielem Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego oraz członkiem Ogólnopolskiej Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. W swoich działaniach Centrum OPUS opiera się na pracy społecznej, wolontariuszy, ale też zatrudnia ponad 20 osób. W działaniach na rzecz miasta Centrum od początku swojej historii stawia na budowanie partnerskich relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi a miastem Łódź. Przejawem tego jest zaangażowanie się przedstawicieli Centrum OPUS we wszystkie ważniejsze inicjatywy na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego w Łodzi. Przedstawiciele Centrum przyczynili się do opracowania karty zasad współpracy oraz pierwszych programów współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi. Członkowie zespołu Centrum OPUS zasiadają w ciałach konsultacyjnych np. w latach 2005-2010 w Radzie Konsultacyjnej przy Prezydencie Łodzi, a od 2010 w Łódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Łódzkiej - jest organizacją społeczną o charakterze koleżeńskim, opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Powstało w roku 1995 jako kontynuator Stowarzyszenia Inżynierów Wychowanków Politechniki Łódzkiej, które działało w latach 1959 – 1976. Głównym celem Stowarzyszenia jest realizowanie idei „absolwenci należą do uczelni – uczelnia do absolwentów”. Stowarzyszenie zrzesza wychowanków Politechniki Łódzkiej pracujących na uczelni – w instytucjach naukowo-badawczych, przemyśle i biznesie oraz emerytów, a także osoby szczególnie zasłużone dla Uczelni i Stowarzyszenia nie będące absolwentami. Stowarzyszenie wprowadza w życie wiele nowych projektów i inicjatyw propagujących współpracę łódzkich firm z Politechniką Łódzką w zakresie wprowadzania nowych metod organizacji i wdrażania nowoczesnych technologii. Angażuje się - wraz z władzami Politechniki - w integrację środowiska naukowego i biznesowego do współpracy dla rozwoju Łodzi i regionu. Służy pomocą w organizacji praktyk i staży dla studentów i doktorantów. Stowarzyszenie poprzez swoich dobrze wykształconych absolwentów promuje Łódź w kraju i za granicą jako miasto przyjazne dla lokowania kapitału.


edycja jesień 2014

Małgorzata Hanna Batlińska-Szablewska - od lat aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej. Znaczna część tej aktywności kieruje ku kobietom. Nie pozostawia nigdy nikogo w potrzebie, zawsze stara się znaleźć rozwiązanie dla ludzkich problemów.
Jako członek komitetów rodzicielskich wspomaga szkoły, w których uczyły się i uczą jej dzieci – Szkołę Podstawową nr 64, Gimnazjum nr 44, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 i XXV Liceum Ogólnokształcące. Wraz z innymi występowała przeciw likwidacji Zespłu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14 przy ul. Siemiradzkiego.
Małgorzata Batlińska-Szablewska jest Sekretarz Wojewódzką Forum Równych Szans i Praw Kobiet. Praca na rzecz aktywizacji kobiet w życiu społecznym pochłania ją bez reszty. Pracuje nad wprowadzeniem ustaw mających na celu pomoc i ochronę ludzi najbardziej potrzebujących.
Jako członkini Koła Kobiet Aktywnych pani Małgorzata Batlińska-Szablewska pracuje przy przygotowaniu cyklicznych imprez dedykowanych głównie kobietom „Bo Łódzkie Mamy są tego warte” oraz „Kobieta Niezwykła”. Szczególnie należy podkreślić pracę pani Małgorzaty Batlińskiej-Szablewskiej na rzecz Rudzkiej Góry i stworzenia tam miejsca aktywnego wypoczynku.
Ostatnio pani Małgorzata Batlińska-Szablewska zaznaczyła swoją aktywność jako wnioskodawczyni stworzeniu w Rudzkiej Gorze siłowni pod chmurką. To projekt do budżetu obywatelskiego.

Josef Buchmann - jest Łodzianinem, ocalałym z Litzmannstadt Getto, biznesmenem. Od wielu lat prowadzi działalność charytatywną w Polsce i na świecie. Przez wiele lat fundował stypendia doktoranckie młodym naukowcom z różnych dziedzin. W 1982 r. stworzył fundację, która organizuje wymianę studencką między uczelniami w Tel Awiwie i we Frankfurcie. Do połowy 2015r. ponad 250 stypendystów skorzystało z możliwości odbycia ufundowanych przez niego staży doktoranckich. Wspierał także różnorodne działania kulturalne w rodzinnej Łodzi. Przez wiele lat pomagał Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi w działalności charytatywnej, a zwłaszcza w porządkowaniu cmentarza żydowskiego przy ul. Brackiej. W 2004 r. przekazał miastu znaczącą sumę na budowę pomnika Ofiar Litzmannstadt Getto na stacji Radegast. W 2009 roku w ogromnym stopniu dofinansował budowę Pomnika Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Parku Ocalałych. W 2009 roku odznaczony został Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za działalność na rzecz dialogu polsko-żydowskiego oraz rozwijanie współpracy między narodami.

Jerzy Marcin Czapla - jest od 14 lat pracownikiem łódzkiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Wcześniej pracował w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Filii Łódź-Widzew jako specjalista pracy socjalnej. W Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta pan Jerzy Czapla jest kierownikiem koordynującym pracę placówek dla osób bezdomnych.
Jerzy Czapla posiada umiejętność pracy z osobami wykluczonymi, bezdomnymi czy alkoholikami. Cieszy się dużym poważaniem i zaufaniem podopiecznych Towarzystwa.
Z jego inicjatywy w placówkach dla bezdomnych powstały grupy AA, prowadzona jest terapia dla osób bezdomnych, udzielana jest pomoc osobom „zagubionym” w zakresie nawiązywania kontaktów z rodziną ale też z urzędami. Pan Jerzy Czapla dopinguje swych podopiecznych i często pomaga im w zdobywaniu pracy oraz własnego mieszkania.
Jest niezwykle wrażliwy na problemy osób potrzebujących pomocy, także osób niepełnosprawnych i chorych. To pan Jerzy Czapla był inicjatorem akcji „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących”. Jest również pomysłodawcą utworzenia Świetlicy dla bezdomnych i potrzebujących.

Ewelina Gallas - jest dyrektorem Fundacji „Równe szanse”, z którą współpracuje Stowarzyszenie Charytatywne „Słuchaj Swego Serca”.
Jest osobą, na którą zawsze można liczyć w trudnych sprawach, dotyczących nie tylko osób starszych chorych i niepełnosprawnych. Równie aktywnie pomaga młodzieży pracującej w rozwiązywaniu jej problemów.
Wraz ze Stowarzyszeniem „Słuchaj Swego Serca” pani Ewelina Gallas od lat organizuje Festiwal Domów Pomocy Społecznej i Domów Dziennego Pobytu. Festiwal połączony jest z pokazem mody seniorek.
Ewelina Gallas z zawodu jest dziennikarzem.

Ksiądz Jacek Granatowski - od 2004 r. naucza religii w III Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi ale jest także duszpasterzem akademickim. Zorganizował wiele warsztatów i konferencji dla organizacji społecznych, kombatantów oraz ludzi nauki.
Ksiądz Jacek Granatowski brał udział w konferencjach naukowych, czego wynikiem są liczne publikacje. Współpracuje z organizacjami państwowymi m.in. z Narodowym Centrum Kultury oraz Instytutem Pamięci Narodowej.
Ksiądz Jacek Granatowski jest organizatorem festiwalu ojca Tomasza Rostworowskiego oraz propagatorem jego osoby. Jest też członkiem wielu stowarzyszeń i organizatorem akcji charytatywnych takich jak „Krew dla Jezusa” oraz świątecznej paczki.
Ksiądz jest kapelanem środowisk kombatanckich oraz kulturalnych – m.in. Teatru Nowego.

Teresa Danuta Kotynia - jest nauczycielką. Od 1991 roku kieruje Edukacją Ekologiczną „Zielona Szkoła”. W latach 1994-99 była dyrektorem Terenowego Ośrodka Edukacji i Kultury Ekologicznej w Łodzi.
Od 1995 roku jest prezesem Stowarzyszenia Zielona Szkoła. Przez dwa lata pani Teresa Kotynia koordynowała projekt „Przez edukację do zrównoważonego rozwoju w środowisku lokalnym – tworzenie Ekoklubów”. Ponadto, pani Teresa Kotynia prowadziła prelekcje i warsztaty dla nauczycieli o tematyce ekologicznej, warsztaty interaktywnych technik nauczania przyrody według szwedzkiego projektu EkoLogik.
Teresa Kotynia przez trzy lata organizowała i prowadziła warsztaty metodyczne dla nauczycieli i kurs w zakresie edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Była też organizatorką konkursu „Wiedzy o lesie” oraz konkursu plastycznego „Przyroda i Ja”- dla szkół z województwa łódzkiego. Pani T. Kotynia realizowała także projekt EKOWEEKEND, czyli rodzinne spotkania z przyrodą i zdrowiem.
Jest laureatką wielu wyróżnień i nagród, w tym nagrody Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz wyróżnień Ministerstwa Ochrony Środowiska, Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i Krajowego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Marek Jan Lipski - jest aktorem - pochodzącym z Łodzi, absolwentem Wydziału Aktorskiego PWSFTviT. Zaraz po ukończeniu studiów pan Marek Lipski trafił na scenę Teatru Nowego, z którym jest związany do dziś.
Zadebiutował rolą Edka w „Tangu” Sławomira Mrożka. Później było wiele ważnych, ciekawych i ale też niezapomnianych ról, m.in. postać Hansa w „Rodzinie” Antoniego Słonimskiego, Benia w „Zmierzchu” Izaaka Babla, Kalibana w „Burzy” Williama Szekspira, Vladimira w „Czekając na Godota” Samuela Becketta, Poety w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego, Aktora w „Na dnie” Maksyma Gorkiego, Prologusa i Pasterza w „Pastorałce” Leona Schillera, Inspektora w „Mayday”, Ray Cooneya czy Jacka Camerona w „Przyjaznych duszach” Pam Valentine.
Aktor - Marek Lipski - jest obdarzony wspaniałym głosem, wrażliwością, potrafi obdarzyć graną postać prawdą, charakterem, skupić na sobie uwagę widzów, wzruszyć i rozbawić. Aktorstwo jest dla niego nie tylko sposobem na życie, ale też wielką radością. To także realizacja marzeń czy możliwość spotkania ciekawych ludzi.

Ksiądz Józef Stanisław Łągwa - w latach 1998-2005 był proboszczem Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60.
Wraz ze Społeczną Radą Renowacji Kościoła prowadził intensywne prace dzieła ratowania zabytkowego kościoła - kościoła łódzkiej „Solidarności” - przed katastrofą budowlaną a jednocześnie jego odnowienia. Potrafił do tych działań zyskać wsparcie łodzian i władz miasta.
Drugim bardzo ważnym nurtem zaangażowania księdza Józefa Łągwy były festiwale muzyczne. Inspiratorką tych spotkań w kościele była Teresa Żylis-Gara, która również sama - w grudniu 2001 roku - zaśpiewała w świątyni.
Trzecim nurtem działań księdza Józefa Łągwy jest troska o potrzebujących. Razem ze „Wspólnotą chleba” ksiądz wsparł kilkadziesiąt rodzin, a dzieci ze świetlicy środowiskowej miały tam swój drugi dom.
Po siedmiu latach pobytu w Jastrzębiej Górze ksiądz Józef Łągwa znów prowadzi w Łodzi prace duszpasterskie i kulturalne.

Krzysztof Moderski - od 46 lat związany jest z Łodzią. To w naszym mieście rozpoczął pracę zawodową w Miejskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym. Pracował jako geodeta i kierownik grupy robót, później jako kierownik zakładu, następnie jako dyrektor, a od czerwca 1995 r. do przejścia na emeryturę na stanowisku prezesa zarządu.
Jego prace wyróżniane były na ogólnopolskich konkursach jakości robót geodezyjnych. Pan Krzysztof Moderski brał udział w pracach eksportowych w Libii, skąd otrzymał specjalne podziękowanie władz miasta Misurata. Uczestniczył w pracach budowy osiedli mieszkaniowych w Łodzi, gdzie inicjował nowoczesne technologie, a także brał udział w obsłudze geodezyjnej budowy wielu obiektów Łodzi takich, jak węzeł drogowo-kolejowy Łódź-Kaliska, osiedli mieszkaniowych - Radogoszcz, Olechów, Widzew -Wschód, ale tez autostrady A-1 i drogi S-8 w zakresie granic województwa łódzkiego oraz Trasy Górna.
Krzysztof Moderski nadzorował prace związane z wykonywaniem map i dokumentów geodezyjnych niezbędnych w procesie gospodarki nieruchomościami naszego Miasta. Brał aktywny udział, ze strony wykonawstwa, w budowie Systemu Informacji o Terenie Miasta Łodzi.
Cechuje go duża otwartość i zainteresowanie nowoczesnymi technikami i technologiami.

Krystyna Maria Stołecka - angażowała się w działalność społeczną i kulturalną Łodzi już w latach 70-tych, gdy należała do zespołu Studenckiego Teatru Pstrąg. W 1972 roku znalazła się w gronie nagrodzonych przez wydział Kultury Miasta Łodzi za działalność dla kultury studenckiej.
W 1980 r. organizowała struktury NSZZ „Solidarność” w swoim miejscu pracy, w latach 80-tych zajmowała się kolportażem wydawnictw podziemnych.
Od 2002 roku pracuje w redakcji ukazującego się w Łodzi czasopisma społeczno – kulturalnego „Tygiel Kultury” współtworząc i redagując zeszyty pisma w sposób ważny promującego Łódź w Polsce i poza jej granicami oraz ukazującego przeszłość i teraźniejszość miasta. Brała czynny udział w spotkaniach w kraju i za granicą, prezentując czasopismo i rodzinne miasto.
W wydawnictwie funkcjonującym przy „Tyglu Kultury” redagowała książki w większości związane z Łodzią.
Pod jej redakcją ukazała się m.in. pozycja Honorowi Obywatele Miasta Łodzi. W jej opracowaniu ukazały się wspomnienia łodzian – pochodzenia polskiego, żydowskiego i niemieckiego, wnoszące istotny wkład w wiedzę na temat społeczności łódzkich, a także realizowane we współpracy z władzami Stuttgartu. Brała udział w licznych działaniach pozaredakcyjnych „Tygla Kultury” takich jak przekłady poezji polskiej na języki słowiańskie, czy współorganizacja Konkursu dla Młodych Poetów, spotkań literackich i promocji książek. Zainicjowała też Podwórkową Wypożyczalnię Książek przy ul. Wschodniej 49. Jest pisarką i dziennikarką, autorką zbiorów poezji i prozy, publicystką, a jej twórczość dotyka często problematyki łódzkiej.

Andrzej Dariusz Stysiński - jest działaczem społecznym ale to także dyrektor regionalny Carrefour. Na szczególne podkreślenie zasługuje jego praca na rzecz pomocy dzieciom i ich aktywnego wypoczynku.
Dla uczestników maratonu „Szakale” zorganizowanego przez Fundację Misja Medyczna przekazał sprzęt sportowy i włączył się w organizację poczęstunku. Wyposażył ogródek dla dzieci chorych przy Fundacji „Dom w Łodzi”. Od wielu lat jest głównym organizatorem imprezy „Spotkanie z Mikołajem” sponsorując paczki świąteczne dla ponad 300 dzieci z ubogich rodzin.
Andrzej Stysiński przekazał artykuły utrzymania czystości, biurowe, małego AGD oraz artykuły sportowe dla ZSP nr 19. Wyposażył w sprzęt AGD świetlicę środowiskową przy Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Aktywnie działa przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła. Dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej przekazuje artykuły spożywcze, słodycze i sprzęt sportowy. Aktywnie pracuje na rzecz osób niepełnosprawnych współorganizując wiele imprez. Dla osób głuchoniemych sponsorował stroje i sprzęt sportowy. Stale współpracuje ze Stowarzyszeniem Charytatywnym „Niepełnosprawni – Sprawni”, działając na rzecz osób niesłyszących, przekazując pomoc materialną dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego.

Zygmunt Szumski - jest geodetą. Ukończył Wydział Politechniki Warszawskiej. Pracował w Łódzkim Okręgowym Przedsiębiorstwie Mierniczym w Łodzi. Był adiunktem w Katedrze Geodezji, Kartografii, Środowiska i Geometrii Wykreślnej Politechniki Łódzkiej. Wykładał w wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. W latach 1998-2009 pracował w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi (obecnie Łódzki Ośrodek Geodezji).
Zygmunt Szumski współtworzył założenia i współuczestniczył w tworzeniu łódzkiego Systemu Informacji o Terenie – wieloletniego przedsięwzięcia tworzenia numerycznych baz danych informacji o przestrzeni miasta. Efektem powstania tego systemu jest podniesienie atrakcyjności społeczno – gospodarczej Łodzi, poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, poprawę konkurencyjności miasta poprzez zwiększenie aktywności jego mieszkańców. Jest pomysłodawcą łódzkiego Internetowego Systemu Informacji o terenie INTER SIT. To także autor szeregu publikacji w czasopismach fachowych, opisujących i promujących nierzadko pionierskie rozwiązania z zakresu systemów informacji przestrzennej, zastosowane w Łodzi.

Ksiądz Andrzej Ścieszko - jest proboszczem Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi. W parafii prowadzi 20 grup modlitewnych i formacyjnych. Posiada znakomitą umiejętność organizacji wypoczynku dla parafian w połączeniu z duchową organizacją czasu - od 1983 roku wyjeżdża na tzw. oazy z młodzieżą i rodzinami.
Uczestniczy wraz z parafianami w pielgrzymkach na Jasną Górę. Uczestniczył w nich już 35 razy.
Ksiądz Andrzej Ścieszko wspiera i pomaga bezdomnym. Prowadzi prace formacyjne z dziećmi i młodzieżą poprzez organizację półkolonii i oaz. Wspiera też Rady Osiedli na Retkini w ich pracy na rzecz mieszkańców.

Stanisław Andrzej Średziński - jest animatorem kultury i terapeutą zajęciowym. Już w szkole podstawowej był organizatorem amatorskiego ruchu artystycznego. Pracując w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców organizuje społecznie, wraz ze swoim autorskim kabaretem SPOD LADY, pierwsze duże imprezy artystyczno – rozrywkowe.
W latach 1989-1990 organizuje pierwszy niedotowany ośrodek kultury. Utrzymując go z kursów językowych organizuje bezpłatne zajęcia dla dzieci. Jako redaktor „Głosu Porannego” i sekretarz Światowej Fundacji Pomocy organizuje m.in. Lato na Starym Mieście oraz tanie obozy wakacyjne dla dzieci w Czechach i na terenie województwa łódzkiego.
Od 1997 rozpoczyna pracę w środowisku osób niepełnosprawnych. W 1998 r. tworzy pierwszy Festiwal Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych, w którym uczestniczą reprezentacje wszystkich placówek opiekuńczych. W tym samym roku tworzy Koło Pisarzy i Poetów Niepełnosprawnych KAMENA. Następnie tworzy „Piramidę Dobrej Woli”, czyli festyn w centrum Łodzi prezentujący dorobek artystyczny osób niepełnosprawnych. Organizuje warsztaty rzeźb z masy papierowej w szkołach specjalnych, domach dziennego pobytu i środowiskowych domach pomocy. W 2005 r. tworzy poradnik opiekunów osób niepełnosprawnych. W 2011 roku zostaje prezesem Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Prowadzi też społecznie warsztaty poznawcze ZNAKI TEATRU oraz cykl imprez PORANEK SENIORA. Jest literatem. Pisze scenariusze teatrzyków dla dzieci, wydaje tomiki opowiadań i wierszy.

Anna Barbara Tomczyk - jest pedagogiem. Pracuje w łódzkim kole Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta od 1992 r. Jest kierownikiem schroniska dla bezdomnych kobiet z dziećmi. Dała się poznać jako osoba wrażliwa na krzywdę drugiego człowieka - zwłaszcza dziecka. Przez lata pracy w towarzystwie placówka, którą kierowała trzy razy zmieniała swoją siedzibę i za każdym razem przeprowadzki odbywały się spokojnie i bez utraty bezpieczeństwa dla mieszkanek Schroniska.
To osoba kompetentną, znającą problemy osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Problemy kobiet i dzieci będących ofiarami przemocy domowej, osób chorych i niepełnosprawnych.
Utrzymuje stały kontakt z osobami, które opuściły Schronisko i udziela im pomocy w samodzielnym życiu. Współpracuje z Katedrą Pedagogiki Społecznej na Uniwersytecie Łódzkim.

Odznaki zbiorowe

Chór Nauczycielski w Łodzi przy Klubie Nauczyciela (W imieniu zespołu Chóru Nauczycielskiego Odznakę odebrały prezes Chóru - Janina Sauter oraz Maria HUBLUK - Dyrygent Chóru) - Chór Nauczycielski w Łodzi działa przy Klubie Nauczyciela od 1953 r. Prezentuje repertuar charakteryzujący się różnym rodzajem muzyki – dawnej, klasycznej, sakralnej, cerkiewnej, ludowej i rozrywkowej.
Chór aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i artystycznym Miasta. Popularyzuje Łódź swym śpiewem - i co zrozumiałe talentem swoich członków - w różnych regionach kraju. To dzięki głosom chórzystów inni mogą usłyszeć „głos Łodzi”.
Chór Nauczycielski od 60 lat znakomicie reprezentuje miasto, jest jedną z jego artystycznych wizytówek. Zespół otrzymał wiele wyróżnień i nagród koncertując w wielu miejscach kraju.
Nasza, miejska Odznaka „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” stanowi uhonorowanie dokonań artystycznych Chóru Nauczycielskiego w roku jubileuszowych obchodów działalności zespołu.

Koło Polskiego Związku Filatelistów Łódź-Miasto im. inż. Czesława Danowskiego (Odznaki nie odebrano, będzie wręczona podczas kolejnej edycji) - Łódzkie Koło Filatelistów obchodzi w tym roku 60-lecie swojej działalności. Jest kołem najstarszym i najliczniejszym. W latach 1964 i 1983 do 1989 liczyło ponad 1000 członków, mieszkańców Łodzi. Zawsze było wiodącym skupiając wielu wybitnych filatelistów. Było też inicjatorem działalności związkowej na terenie miasta.
Od początku Zarząd Koła intensywnie rozwijał swoją działalność wystawienniczą związaną z Łodzią. Ponadto corocznie organizowane są lokalne pokazy znaków pocztowych związane z upamiętnieniem rocznic historycznych lub wydarzeń kulturalnych. Członkowie Koła zdobywali medale i dyplomy na wystawach krajowych i zagranicznych, promując w ten sposób miasto Łódź. Członkowie Koła mogą poszczycić się dużymi osiągnięciami badawczymi i bogatym dorobkiem publicystycznym. Tworzą też zespół redakcyjny „Łódzkiego Biuletynu Filatelistycznego”. Działalność łódzkiego Koła była zawsze wysoko oceniana. Koło zostało wyróżnione „srebrną Odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”, złotą „Honorową Odznaką PZF”, tytułem „Zasłużony dla Okręgu Łódzkiego”.

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków (Odznakę w imieniu Stowarzyszenia odebrała prezes Danuta Majdańska) - Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków prowadzi działalność pożytku publicznego na terenie Łodzi i województwa łódzkiego, współpracując z organami administracji publicznej. Od 10 lat organizuje działania z zakresu budowy społeczeństwa obywatelskiego, krzewiąc ideę pracy dla dobra drugiego człowieka, przeciwdziała uzależnieniom i patologiom społecznym. Stowarzyszenie prowadzi szereg prac edukacyjnych, udzielając porad prawnych i pomocy psychologicznej, a w szczególności pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
Z bezpłatnej pomocy Stowarzyszenia korzysta rocznie 3000 osób, w tym beneficjenci MOPS, Rady Osiedla, szkół oraz spółdzielni mieszkaniowych. Stowarzyszenie prowadzi również działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie jest organizatorem cyklicznych plenerowych imprez kulturalno-rozrywkowych oraz imprez okolicznościowych.
Jako jedyne w Polsce prowadzi wolontariat artystyczny, którym obejmuje większość aktorów i piosenkarzy mających swoje lata świetności za sobą. Prowadzi także działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, angażując się w działania na rzecz mieszkańców. Stowarzyszenie dba o to, żeby angażować dzieci z różnych środowisk w działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej
Informację wprowadził(a): Katarzyna Kraśniewska (2014-05-16)
Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (2016-02-25)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2994
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO