Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
2014 r.<<

Tomasz Krzysztof Bilicki – jest pedagogiem i menadżerem. Od 2000 roku pracuje w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi – organizacji prowadzącej działalność przede wszystkim w zakresie pomocy społecznej, edukacji i promocji zdrowia. Pan Tomasz Bilicki pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. programowych oraz dyrektora Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego. Od 2005 roku – charytatywnie - jest członkiem zarządu Fundacji Służbie Rodziny „Nadzieja”. Znany jest jako wybitny specjalista w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności przemocy i uzależnieniom. Wielekroć był inicjatorem oraz współautorem rozwiązań systemowych wdrożonych i cały czas realizowanych w Łodzi. Należą do nich m. in. Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego czy Procedury Wobec Trudnych Sytuacji w Szkole. Zespół kierowany przez pana Tomasza Bilickiego pozyskał ponad 10 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz łódzkich szkół oraz budowy najnowocześniejszego w Polsce domu matek w ciąży i z małoletnimi dziećmi – Domu Samotnej Matki w Łodzi przy ul. Broniewskiego. W 2007 roku został odznaczony Odznaką „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”.

prof. Anna Maria Domańska – jest profesorem zwyczajnym w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Pani profesor jest wybitnym dyrygentem, chórmistrzem i pedagogiem. Pod jej batutą uczelniany chór Uniwersytetu Medycznego zdobył wiele prestiżowych nagród. Profesor Anna Domańska to wyjątkowy wirtuoz i pedagog. Cierpliwość, zaangażowanie oraz jej pomysły na prezentowanie zespołu co jakiś czas w nowej odsłonie składają się na niesłabnący sukces chóru i sympatię oddanej publiczności. Także wśród przyszłych adeptów medycyny w sposób niezwykły potrafi trwale zaszczepić pasję muzyczną. Jest wymagająca, ale przy tym ciepła, serdeczna i obdarzona niespotykaną charyzmą. Od 1993 r. pani prof. Anna Domańska związana jest również z Akademią Muzyczną w Łodzi, a od 2001 r. współpracuje z Łódzkim Towarzystwem Naukowym organizując społecznie występy chórów akademickich w ramach koncertów noworocznych i koncertów Festiwali Nauki, Techniki i Sztuki. Corocznie, od 17 lat, w ramach partnerstwa Łódź-Stuttgart pani prof. Anna Domańska współpracuje z Międzynarodowym Festiwalem Chóralnym w Badenii – Wirtembergii w Ochsenausen. Działalność pani profesor Anny Domańskiej rozwinęła polską kulturę muzyczną oraz przyczyniła się do promocji łódzkiego środowiska artystycznego.

Zbigniew Aleksander Koszałkowski – jest artystą plastykiem. Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. U progu lat 80-dziesiątych pan Zbigniew Koszałkowski był aktywnie zaangażowany w działalność Niezależnego Stowarzyszenia Studentów. Wspólnie z innymi działaczami doprowadził do wolnych wyborów na PWSSP. Z ramienia uczelni pełnił rolę negocjatora i sygnatariusza porozumień z przedstawicielami ówczesnego rządu m.in. ratyfikujących porozumienie podpisane przez ministra J. Górskiego. Był współzałożycielem i grafikiem studenckiego wydawnictwa „Litery”, oraz pisma Międzyzwiązkowej Komisji Koordynacyjnej pn. „Jesteśmy”. Pan Zbigniew Koszałkowski jest pomysłodawcą i projektantem symbolicznego grobu księdza Jerzego Popiełuszki oraz autorem identyfikacji graficznej budowy pomnika uprowadzenia księdza Popiełuszki w Górsku koło Torunia, ale też autorem projektów książek z ilustracjami w seriach wydawniczych Wydawnictwa Łódzkiego i Krajowej Agencji Wydawniczej. W 2010 roku dokonał identyfikacji graficznej obchodów sześćsetlecia Bitwy pod Grunwaldem. Zaprojektował przeszło 70 okładek miesięcznika „Tygiel Kultury” oraz identyfikacje graficzne dla łódzkiego Teatru Jaracza, ale też dla Festiwalu Indywidualności Muzycznych im. Aleksandra Tansmana. Był współzałożycielem Galerii Nowa w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych przy Kościele Jezuitów, kierowanym przez ojca Stefana Miecznikowskiego. Został laureatem wielu wyróżnień m.in. za najlepszy plakat na Biennale w Krakowie w 1998 roku, Medalem „O niepodległość Polski i Prawa Człowieka” w 2002 roku i w 2007 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Mieczysław Kuźmicki – jest filmologiem i muzealnikiem, jednym z współtwórców Muzeum Kinematografii w Łodzi, którym od 2000 roku kieruje. Stając się szefem instytucji, dość powszechnie odbierany jest jako człowiek – instytucja, nie przestał prowadzić działalności naukowej, popularyzatorskiej i upowszechnieniowej w zakresie szeroko rozumianej ochrony dziedzictwa polskiej kultury filmowej. Samodzielnie lub w zespole zrealizował wiele ważnych wystaw. Do najbardziej znaczących realizacji Muzeum pod jego kierownictwem należy cykl wystaw stałych ilustrujących dzieje kina oraz dzieje siedziby Muzeum – pałacu Scheiblera. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji – artykułów i materiałów związanych z popularyzacją kultury filmowej i historią kina. Jest uznanym autorytetem w dziedzinie filmu, co sprawia, że przez kilka kadencji był członkiem Rady Programowo - Naukowej Filmoteki Narodowej, a także jurorem licznych festiwali filmowych. Zajmuje się organizacją przeglądów polskiej twórczości filmowej za granicą. Pan Mieczysław Kuźmicki zajmuje się także redakcją wydawnictw muzealnych. Kolejną zrealizowaną - w 2011 r. na srebrny jubileusz Muzeum - pod jego kierownictwem i znaczącym udziałem redakcyjnym i merytorycznym dwutomową książkę „Filmowy pałac ziemi obiecanej” wyróżniono „Złotym Ekslibrisem”. Był współtwórcą Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. W Puchalskiego w Łodzi, którego był i jest członkiem Rady Programowej. Jest szefem programowym, a od 2000 r. głównym organizatorem Festiwalu Mediów w Łodzi „Człowiek w zagrożeniu” – uznanego i znaczącego festiwalu dokumentu filmowego. Od 2000 roku organizuje a przedtem współorganizował Festiwal Muzyki Filmowej. Pan Mieczysław Kuźmicki jest laureatem licznych odznaczeń: w 2005 otrzymał medal Zasłużony Kulturze „Gloria artis”, w 2009 roku Odznaką „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”. W 2013 r. za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Warto podkreślić, że kierowane przez niego Muzeum Kinematografii stało się salonem filmowym i kulturalnym chętnie odwiedzanym przez artystów i publiczność.

Andrzej Kazimierz Jakub Wentel – jest miłośnikiem łódzkich zabytków, mecenasem kultury a z wykształcenia inżynierem włókiennikiem. Za swą aktywność otrzymał liczne odznaki i wyróżnień. W 2008 roku Rada Miejska odznaczyła go Odznaką „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”, w 2012 r. otrzymał odznaką „Serce Dziecku” zaś w 2009 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jest też laureatem Medalu Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Pan Andrzej Wentel jest cenionym łódzkim społecznikiem. Był członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Jest znany jako członek założyciel Fundacji na rzecz ratowania Kaplicy Scheiblera, organizator i uczestnik kwest listopadowych przeznaczonych na ten cel. Pan Andrzej Wentel jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Starego Miasta. Jest też współwydawcą wielu broszur i książek o tematyce poświęconej promowaniu zabytków Łodzi oraz producentem filmów dokumentalnych z dziedziny ratowania kultury polskiej, w tym słynnej Kaplicy Scheiblera. Ufundował też tablicę pamiątkową przy ulicy Przybyszewskiego 111, poświęconą poznańskiej harcerce, uczestniczce akcji „Dorsze” która pomogła w ucieczce i przerzucie na zachód angielskich jeńców wojennych. Współorganizował aukcję dzieł sztuki dla powodzian z roku 2009 oraz dla Fundacji Dar Serca Akademii Muzycznej w Łodzi. Pan Andrzej Wentel działa aktywnie na rzecz stowarzyszenia dzieci niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym. Jest też opiekunem niepełnosprawnych artystów malarzy oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Ormian w Polsce. Pan Andrzej Wentel organizuje imprezy patriotyczne mniejszości narodowych mieszkających i pracujących w Łodzi.


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej
Informację wprowadził(a): Katarzyna Kraśniewska (2014-05-16)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1968
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO