Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ
UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 21.09.2017 13:02 do 29.09.2017 11:13.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Za udostępnianie treści i ich aktualizację odpowiadają kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie swoich kompetencji.r

Materiały w BIP zamieszczają:

Tomasz Wilk
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Oddział ds. Informacji Publicznej i Ochrony Danych Osobowych
tel.: +48 (42) 638-46-74
bip@uml.lodz.pl

Sylwia Stańczyk
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Oddział ds. Informacji Publicznej i Ochrony Danych Osobowych
tel.: +48 (42) 638-40-95
bip@uml.lodz.pl

Violetta Gandziarska
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Oddział ds. Informacji Publicznej i Ochrony Danych Osobowych
tel.: +48 (42) 638-54-43
bip@uml.lodz.plr

Adrian Beer
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Oddział ds. Informacji Publicznej i Ochrony Danych Osobowych
tel.: +48 (42) 638-42-69
bip@uml.lodz.pl