Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Materiały do sprawozdań finansowych, skonsolidowanego bilansu oraz informacji o stanie mienia komunalnego

 • Zarządzenie Nr 2663/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań finansowych, skonsolidowanego bilansu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łodzi";
Archiwum materiałów do bilansu skonsolidowanego - 2014 r.
Archiwum materiałów do bilansu skonsolidowanego - 2013 r.

Materiały do bilansu skonsolidowanego


Wykaz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, wg stanu na 31.12.2013 r. >>>


 Wykaz jednostek dla celów sporządzenia sprawozdania łącznego >>>

Archiwum materiałów do bilansu skonsolidowanego - 2011 r.

Materiały do bilansu skonsolidowanego


Wykaz jednostek objętych konsolidacją (jednostek grupy kapitałowej) >>>

Archiwum materiałów do bilansu skonsolidowanego - 2010 r.

Materiały do bilansu skonsolidowanego

  • Zarządzenie Nr 41/W/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi;
  • Załącznik nr 1 do Instrukcji [>>> .doc] [>>> .pdf]
  • Załącznik nr 2 do Instrukcji [>>> .doc] [>>> .pdf]
  • Załącznik nr 3 do Instrukcji [>>> .doc] [>>> .pdf]
  • Załącznik nr 4 do Instrukcji [>>> .doc] [>>> .pdf]
 • Wykaz rzeczowych aktywów trwałych stanowiących własność Miasta Łodzi będących w użytkowaniu jednostek objętych konsolidacją [>>> .doc] [>>> .pdf]

 Wykaz jednostek objętych konsolidacją (jednostek grupy kapitałowej) - stan na dzień 31.12.2010r. >>>


Informację wprowadził(a): Migracja danych (18.08.2017 10:44)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (01.09.2017 08:32)

Ilość odwiedzin: 862

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
01.09.2017 08:32 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 08:29 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 13:37 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 13:26 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 13:25 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 13:24 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 13:23 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 13:23 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 13:20 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 13:18 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 13:18 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 13:17 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 13:16 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 13:16 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 13:14 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 13:14 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 13:11 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 13:10 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 12:59 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 12:48 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 12:46 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 12:43 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 12:34 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 12:29 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 12:26 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 12:20 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 11:52 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 11:50 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 11:48 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 11:47 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 11:46 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 11:40 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 11:40 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 11:29 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 11:26 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 11:19 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 11:15 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 11:00 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 10:59 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 10:54 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 10:44 Migracja danych Utworzenie strony