Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Wydziały

Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą

ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź

tel.: +48 (42) 638-59-39

fax: +48 (42) 638-59-40

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

p.o. dyrektora Adam Pustelnik

zastępca dyrektora Monika Karolczak

zastępca dyrektora Agnieszka Sińska-Głowacka

Dyrektor przyjmuje interesantów:
w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

  1. przygotowywanie i popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w mieście;
  2. opracowywanie i przygotowywanie ofert inwestycyjnych miasta, ze szczególnym uwzględnieniem branż priorytetowych;
  3. wspieranie inwestorów strategicznych w fazie przygotowania i realizacji inwestycji oraz dalsza opieka poinwestycyjna;
  4. wspieranie inwestorów lokalnych tworzących nowe miejsca pracy;
  5. wspieranie podmiotów gospodarczych z terenu miasta;
  6. inicjowanie działań oraz programów rozwijających przedsiębiorczość;
  7. organizowanie i prowadzenie spraw związanych ze współpracą zagraniczną oraz promocją gospodarczą miasta;
  8. obsługa kontaktów zagranicznych miasta;
  9. współpraca z uczelniami.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Ekonomiczny

Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź

kierownik Elżbieta Wieczorek

pokój: 203, piętro II
tel.: +48 (42) 638-44-86
 

Oddział Pozyskiwania i Obsługi Inwestorów

ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź

p.o. kierownika Błażej Baszczyński

tel.: +48 (42) 638-59-32
 

Oddział Współpracy z Zagranicą

Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź

kierownik Marina Kulisiewicz

pokój: 114, piętro I
tel.: +48 (42) 638-40-21
 

Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź

tel.: +48 (42) 638-59-39

fax: +48 (42) 638-59-40
 

Oddział ds. Marketingu Inwestycyjnego

ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź

p.o. kierownika Agata Ślusarczyk

tel.: +48 (42) 638-59-21
 

Oddział Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami

Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź

kierownik Agnieszka Chudzik
pokój: 204, piętro II
tel.: +48 (42) 638-43-27


Informację wprowadził(a): Migracja danych (11.08.2017 09:16)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (14.12.2017 09:03)

Ilość odwiedzin: 343