Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Wykaz wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych

Wykaz wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych - 2017 r.

Konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania terenu na Brusie, który stanowi część projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łodzi do 2050 r.
wniosek >>>
informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku >>>

Konsultacje społeczne w sprawie realizacji przez Gminę Miasto Łódź polityki migracyjnej w związku z podpisaniem przez prezydent Łodzi Hannę Zdanowską "Deklaracji prezydentów o współdziałaniu miast Unii Metropolii Polskich w dziedzinie migracji"
wniosek >>>
informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku >>>

Wykaz wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych - 2016 r.

Konsultacje społeczne w sprawie budowy Orientarium na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
wniosek >>>
informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku >>>

Konsultacje społeczne w sprawie budowy Orientarium na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
wniosek >>>
informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku >>>

Konsultacje społeczne dotyczące zasięgnięcia opinii łodzian w zakresie nazewnictwa nowych ulic na obszarze tzw. Nowego Centrum Łodzi
wniosek >>>
informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku >>>

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Stoki, zawierającej propozycję zmiany nazwy Osiedla
wniosek >>>
informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku >>>

Wykaz wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych - 2014 r.

Konsultacje społeczne zasad budżetu obywatelskiego na 2016 rok
wniosek >>>
informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku >>>

Konsultacje społeczne dotyczące uzyskania opinii mieszkańców Łodzi co do obecnego sposobu funkcjonowania placu Dąbrowskiego wraz z bezpośrednim otoczeniem jako przestrzeni publicznej oraz wypracowanie koncepcji jego docelowego zagospodarowania i zakresu koniecznych przekształceń
wniosek >>>
informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku >>>

Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na działkach o numerze ewidencyjnym 315/14 oraz na fragmentach działek drogowych 256/10 i 314/25 w obrębie P-6 w Łodzi oraz warunków przetargu na sprzedaż działki 315/14
wniosek >>>
informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku >>>

Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na działkach o numerze ewidencyjnym 315/14 oraz na fragmentach działek drogowych 256/10 i 314/25 w obrębie P-6 w Łodzi oraz warunków przetargu na sprzedaż działki 315/14
wniosek >>>
informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku >>>

Konsultacje społeczne dotyczące propozycji wzniesienia pomnika Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz nadania nazwy skwerowi imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
wniosek >>>
informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku >>>

Konsultacje społeczne dotyczące umiejscowienia stacji dokujących systemu roweru publicznego
wniosek >>>
informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku >>>

Konsultacje społeczne dotyczące propozycji zmian granic: Osiedla Karolew Retkinia-Wschód, Osiedla Zdrowie-Mania, Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko, Osiedla Lublinek-Pienista, Osiedla Śródmieście-Wschód, Osiedla Stary Widzew, Osiedla Stoki, Osiedla Nr 33 i Osiedla Olechów-Janów
wniosek >>>
informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku >>>

Wykaz wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych - 2013 r.

Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia opinii mieszkańców Miasta Łodzi w zakresie zmiany organizacji ruchu drogowego na ul. Sienkiewicza na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Narutowicza po zakończeniu remontów w centrum miasta
wniosek >>>
informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku >>>

Konsultacje społeczne dotyczące miejsca upamiętnienia na terenie Łodzi zmarłej premier Margaret Thatcher
wniosek >>>
informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku >>>

Ponowne konsultacje społeczne w sprawie planowanego przebiegu ul. Konstytucyjnej
wniosek >>>
informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku >>>


Informację wprowadził(a): Migracja danych (01.09.2017 12:17)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (06.12.2017 09:19)

Ilość odwiedzin: 339

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
06.12.2017 09:19 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.12.2017 09:16 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.12.2017 09:15 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.12.2017 09:13 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.12.2017 09:03 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.09.2017 12:45 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 12:43 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 12:38 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 12:31 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 12:17 Migracja danych Utworzenie strony