Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej

Małe Granty – wykaz ofert złożonych w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Archiwum - 2017 r.
Archiwum- 2016 r.
Archiwum- 2015 r.
Archiwum- 2014 r.
Archiwum- 2013 r.
Archiwum- 2012 r.
  • Oferta Łódzkiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Archiwum- 2011 r.
Archiwum- 2010 r.