Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Małe Granty – wykaz ofert złożonych w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie