Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 9 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia

- na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej:

 • ul. Długa bez numeru (działka nr 129/5, w obrębie G-49 i część działki nr 128/1, w obrębie G-39, o łącznej pow. 575 m²),
 • ul. Antoniny Hoffmanowej bez numeru (działka nr 186/1, w obrębie G-23, o pow. 730 m2),
 • ul. Zalewowa bez numeru (części działki nr 140/3, w obrębie G-9, o łącznej pow. 304 m2),
 • ul. Gabrieli Zapolskiej bez numeru (część działki nr 54/87, w obrębie G-17, o pow. 273 m2),
 • ul. Pusta 24a (działka nr 90, w obrębie G-22, o pow. 671 m2),
 • ul. Czynna 8 i Czynna bez numeru (działki nr 659/2, nr 659/1 i nr 658/3, w obrębie G-27, o łącznej pow. 914 m2),
 • ul. 3 Maja bez numeru (część działki nr 420/4, w obrębie G-24, o pow. 1.480 m2),
 • ul. Nizinna 20 i 20a (działki nr 280/1 i nr 280/2, w obrębie G-8, o łącznej pow. 911 m2),
 • ul. Poselska bez numeru (działki nr 219/19 i nr 219/20, w obrębie G-19, o łącznej pow. 1.368 m2),
 • ul. Pabianicka 278 (działka nr 128, w obrębie G-49, o pow. 2.713 m2),
 • ul. Władysława Umińskiego 2, 2a, 4a, 6a, 8a, 10 i ul. Śląska 76/78 (część działki nr 329/93 i część działki nr 329/141, w obrębie G-17, o łącznej pow. 105 m2),
 • ul. Scaleniowa bez numeru (działki nr 546, nr 543/1 i nr 543/2, w obrębie G-42, o łącznej pow. 1.597 m2),
 • ul. Niższa bez numeru (działka nr 62/50 i części działek nr 62/25 i nr 62/27, w obrębie G-16, o łącznej pow. 2.048 m2),
 • ul. Stanisława Dubois bez numeru (część działki nr 12, w obrębie G-23, o pow. 5 m2),
 • ul. Lipowa 61 (część działki nr 137, w obrębie P-19, o pow. 30 m2),
 • ul. Darniowa 22 i Darniowa bez numeru (działki nr 297/1 i nr 297/2, w obrębie G-22, o łącznej pow. 624 m2),
 • ul. Tomaszowska 25 (części działki nr 173, w obrębie G-18, o łącznej pow. 1.206 m2),
 • ul. Chocianowicka 106 (działka nr 136/2, w obrębie G-36, o pow. 5.881 m2),
 • ul. Ogniskowa bez numeru (część działki nr 568/2, w obrębie G-28, o pow. 0,69 m2),
 • ul. Brzezińska 144 (działka nr 60, w obrębie W-3, o pow. 1.459 m2),
 • ul. Gliniana 62 (działka nr 6/4, w obrębie B-29, o pow. 458 m2),
 • ul. Pojezierska bez numeru (część działki nr 6/3, w obrębie B-29, o pow. 59 m2),
 • ul. Sporna bez numeru (części działki nr 188/52, w obrębie B-50, o łącznej pow. 47 m2),
 • ul. Zachodnia bez numeru (część działki nr 699, w obrębie B-47, o pow. 687,20 m2 i część działki nr 186/58, w obrębie B-47, o pow. 17 m2).

Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (07.11.2017 14:29)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (07.11.2017 16:41)

Informację opracował: Lidia Motyl-Patelska (06.11.2017)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Dysponowania Mieniem

Ilość odwiedzin: 188